logosr

updated 7:12 PM, Jul 15, 2024 Europe/Bratislava

Edge 1000 z blízka a pokročilé funkcie

  • Published in Športovec používa HW SW

72 segmentySpojenie s connectom

V rovnakom období, ako prišiel Garmin Edge 1000 na trh, prebiehali aj dizajnové a funkčné zmeny na connect.garmin.com (ďalej Connect). Nielen že sa prerobila vizuálna stránka webu, ale zmenil sa aj spôsob nahrávania údajov na Connect. Kým v starej verzii stačil buď manuálny export alebo sa musel doinštalovať do prehliadača Garmin Communicator plugin, tak v novej verzii Connectu je okrem manuálneho nahratia aktivity treba použiť a teda nainštalovať do PC a následne nakonfigurovať softvér Garmin Express. Po inštalácii sa do tohto softvérového prostredia zaregistruje prístroj  a priradí sa ku Connect kontu. Po pripojení Edge k počítaču potom štandardne prebehne aické zaslanie údajov cez Express na Connect stránky. Taktiež pomocou tohto softvéru je možné odosielať dráhy, tréningové plány, či segment do zariadenia, alebo aktualizovať firmware či mapy. Cez prostredie Express je možné nakonfigurovať Edge 1000 tak, aby poznal vašu domácu alebo obľúbenú wifi sieť a dokázal sa sám pripojiť na wifi a internet a zosynchronizovať údaje.

01 garminexpress5

 

 

 

 

 

 

Ďalšou možnosťou spojenia s Garmin Connectom je nainštalovať si na smartfón (Android, IOS) aplikácia Garmin Connect Mobile a spárovať pomocou bluetooth mobil s telefónom a následne cez internet synchronizovať údaje.

Pohľad dovnútra

Keď už máme Edge 1000 pripojený k počítaču, pozrime sa čo skrýva vo vnútri.

02 obsahE1000 03 obsahE1000 2

 

 

 

 

 

 

EDGE 1000 BUNDLE obsahuje 8GB pamäte, z toho je cez 5GB zaplnených a to najmä Cyklomapou EU odvodenou z opensteet cyklo máp s možnosťou routingu. K dispozícii je aj jedna pozícia pre MicroSD kartu. Opäť ako v každom Garmin prístroji je všetko dôležité v priečinku Garmin a tématicky uložené v jednotlivých podpriečinkoch. Na jednoduché zálohovanie teda stačí skopírovať obsah týchto priečinkov a v prípade neželaného zmazania či modifikácie parametrov sa viete vrátiť k pôvodnému stavu.
V priečinku Garmin sú uložené najmä mapy a celková konfigurácia prístroja.

Pod priečinkom Garmin nájdeme podpriečinky:

Activities – sem sa ukladajú záznamy z tréningov vo fit formáte a v prípade ručného nahratia na Connect je treba hľadať záznam práve tu
Courses – Kurzy – trasy určené na navigáciu pozdĺž tohto záznamu napríklad pomocou Virtual Partnera
CustomMaps – miesto pre maloplošné bitmapové mapy. Túto problematiku som opisoval pri testoch predchádzajúcich modelov
Debugging – priečinok pre chybové hlásenia
GPS – systémové údaje pre príjem satelitných signálov
Locations – databáza uložených bodov/lokalít/waypointov
NewFiles – Dôležitý priečinok do ktorého sa buď manuálne alebo cez softvérové vybavenie ukladajú nové súbory, ktoré sú ako dráhy, segmenty, routy a podobne. Po zapnutí prístroja sa aicky skontrolujú a presunú do príslušného podpriečinka.
Records – Sem sa ukladajú údaje o vašich osobných rekordoch
RemoteSW – priečinok pre údaje potrebné na spoluprácu s diaľkovým ovládaním
scrn – sem sa ukladajú zosnímané obrazovky
Segment_list – tu je konfiguračný súbor so zoznamom segmentov uložených v Edge 1000
Segments – sem sa ukladajú jednotlivé zosynchronizované segmenty
Settings – konfiguračný súbor s nastaveniami prístroja
Schedules – záznam z plánovanými tréningami podľa kalendára
Sports – tu sa ukladajú nastavenia jednotlivých profilov aktivít, ktoré si v prístroji môžete sami vytvoriť
Text – jazykové mutácie zobrazovaných textov
Totals – súhrnné hodnoty ktoré Edge zaznamenáva
Weight – záznamy o hmotnosti z ANT+ kompatibilnej váhy
Wifi – uložená konfigurácia o známych wifi sieťach nastavených cez Garmin Express
Workouts – jednotlivé naplánované tréningové plány

Upozorňujem na fakt, že manipulácia s týmito priečinkami a súbormi môže ovplyvniť činnosť Edge 1000, či ho dokonca znefunkčniť a preto si premyslite či musíte vykonávať takéto činnosti.

Online funkcie a spojenie s mobilom

Mnohí z vás si obstarajú tento prístroj aj kvôli mobilným online funkciám. A aké sú to? Po spárovaní Edge s telefónom a funkčným dátovým prenosom je možné sa napojiť na svoje konto na Connect, vyhľadávať a stiahnuť odtiaľ segmenty do Edge, alebo stiahnuť dráhy na navigovanie sa a naopak, zaslať svoje záznamy na Connect. Ďalej je možné pozvať známych a vysielať im cez internet kde sa práve nachádzate a ako intenzívne jazdíte. A keď už máte spojenie s mobilom, môžete si stiahnuť do prístroja hoci aj lokálnu predpoveď počasia alebo sa Vám na displeji Edge 1000 zobrazí, kto vám volá alebo sa zobrazí prijatá SMS. Tieto funkcie sú však závislé od verzie operačného systému telefónu a aj jeho modelu a preto sa najprv vopred na stránkach Garmin uistite, či je váš telefón schopný vykonávať funkciu, ktorú by ste radi využili. Týmito funkciami som sa už podrobne zaoberal v testoch modelov Edge 510 či Oregon 600, tak teraz uvediem najmä ako je to u Edge 1000.

Spárovanie a nastavenie

Pre spojenie s Edge 1000 som použil smartfón Iphone 5s. Prvou podmienkou je inštalácia aplikácie Garmin Connect Mobile. Po nainštalovaní a spustení je treba sa do aplikácie prihlásiť s kontom Garmin Connect. Potom na telefóne je treba povoliť Bluetooth a rovnako aj na Edge 1000 a spustiť proces párovania.

Garmin Edge 1000

04 1058 05 1069 10 1203 

 

 

 

 

 

 

 

14 1237 18 1281 19 1355

 

 

 

 

 

 

 

Iphone

06 IMG 2214 07 IMG 2215 08 IMG 2216

 

 

 

 

 

 

 

 

09 IMG 2217 11 IMG 2219 12 IMG 2221 

 

 

 

 

 

 

 

15 IMG 2224  16 IMG 2225 17 IMG 2226

 

 

 

 

 

 

 

Ako je na obrázkoch vidieť, Edge sa s Iphone spáruje dvakrát, raz ako BT_ a raz ako BLE_ spojenie. BT spojenie slúži na dátový prenos a synchronizáciu údajov, BLE je spojenie na výmenu informácií o hovoroch a sms prichádzajúcich na Iphone. BLE spojenie ale v súčasnosti funguje len na Iphone od 4s vyššie. Následne to funguje tak, že keď vám zvoní telefón na obrazovke Edge sa zobrazí informácia, že prichádza hovor od mena z telefónneho zoznamu. Má to tú výhodu, že často na bicykli nepočujete volanie, alebo neviete, či je to niekto dôležitý a takto získate o tom prehľad.

Synchronizácia údajov

Po spárovaní a spustení aplikácie sa štandardne spustí synchronizácia údajov. Stav synchronizácie sa zobrazuje na spodnej časti displeja telefónu. Samozrejme v rámci prostredia Connect Mobile môžete aj vybrať a stiahnuť do Edge napríklad segmenty alebo dráhy.

20 IMG 2229 21 IMG 2230 22 IMG 2231 23 IMG 2232

 

 

 

 

 

 

 

24 IMG 2233 25 IMG 2241 26 IMG 2243 27 506

 

 

 

 

 

 

 

 

Aj na strane Edge môžete skontrolovať stav spojenia, výsledok synchronizácie či napríklad predpoveď počasia. Na to všetko sa dostanete na stavovej obrazovke, ku ktorej sa dostanete potiahnutím po displeji zhora nadol.

28 581 29 589 30 2054 31 IMG 2235

 

 

 

 

 

 

 

Štandardne ak ste spojení s telefónom počas tréningu a ukončíte trénovanie, po uložení záznamu sa tento aicky pokúsi nahrať cez Connect Mobile na Garmin Connect.

32 IMG 2236 33 28 34 38

 

 

 

 

 

 

 

Live Track

Live Track nie je nová funkcia, ale patrí medzi obľúbené. Používanie je jednoduché. Najprv je treba mať pripojený telefón k mobilu a spustiť aplikáciu Garmin Connect Mobile. V nej je priamo položka v menu Live track. Po kliknutí na ňu sa zobrazí obrazovka,  kde môžete pozvať príjemcov, buď cez mail alebo prostredníctvom sociálnych sietí. Prípadne môžete nastaviť, či odkaz má byť platný ešte 24 hodín po skončení aktivity.  A nakoniec spustíte LiveTrack.

35 IMG 2251 36 IMG 2252 37 IMG 2253 

 

 

 

 

 

 

 

Tým sa odošle príjemcom mail, alebo na sociálnych sieťach sa vypublikuje odkaz. Po kliknutí na neho sa otvorí stránka s mapovým podkladom, kde sa bude v pravidelných intervaloch obnovovať poloha, kde sa nachádzate a informácie o intenzite tréningu. A vy už len spustíte záznam a jazdíte. A takto to vyzerá, keď sa na vašu aktivitu pozerá niekto z počítača alebo smartfónu. V prípade, že sa dostanete mimo dosah siete, tak sa zobrazí u klienta info o dočasnej nedostupnosti.

38 IMG 2255 39 fotka1 40 fotka2 41 fotka3

 

 

 

 

 

 

 

42 live-1 43 live-3 44 live-4

 

 

 

 

 

 

  

Prirodzene, pre fungovanie LiveTrackingu je treba byť dostupný na internete, teda mať online dátové spojenie. A koľko spotrebujem pri tom dát? Mne to vychádzalo pri viacnásobnom používaní, že môžete zhruba rátať cca 1MB na 50km/2hodiny. V každom prípade treba rátať aj s tým, že takáto funkcia v spojení s Bluetooth má aj svoju spotrebu energie a odhadom spotrebuje o 15 – 20% kapacity baterky viac voči režimu bez online funkcií.

Virtual partner a dráhy

Čo by to bol za navigačný prístroj, keby sa nepoužíval aj na navigáciu. Pre cyklistiku sa najčastejšie využíva navigácia podľa prejdenej dráhy alebo navigácia podľa routingu mapy. Ak ponecháte nastavenie Edge 1000 podľa štandardných hodnôt, tak pri použití dráhy dostanete kombinovaný spôsob navigácie. To znamená, že keď si vyberiete konkrétnu prejdenú dráhu, tak sa podľa nej začne počítať autorouting buď nad cyklomapou EU alebo SK Topo 4. Čo tým dosiahneme? Spustí sa nám tzv. Turn by Turn navigácia, teda podľa známych mapových úsekov, ako sú značené trasy, ulice, križovatky a pod. Na displeji sa budú zobrazovať čísla ciest po ktorých idete, ulice a s predstihom vám biela šípka ukáže zmenu smeru. A toto upozornenie funguje aj keď nebudete na mapovej stránke. S predstihom sa vám prepne obrazovka s mapovou situáciou a keď tento úsek prejdete tak sa opäť vráti na pôvodnú obrazovku. Keď nestihnete správne zabočiť, navigácia vás na to upozorní a vypočíta, ako sa čo najskôr vrátite na dráhu.
Ako toto dosiahneme? Predpokladajme, že už máme prejdený záznam dráhy v prístroji. Ten sa dá vytvoriť z predchádzajúceho záznamu alebo vyklikaním nad mapou v Garmin Connecte alebo inom programe a zaslaním do prístroja (alebo manuálne nakopírovaním do NewFiles). Po zapnutí prístroja na hlavnej obrazovke ťuknete na Dráhy a zobrazia sa vám dostupné dráhy. Vyberiete si, ktorú pôjdete a spustíte ťuknutím na Jazda. Začne sa spočítavať navigačná cesta a po dokončená môžete spustiť záznam a nechať sa navigovať.

45 622 46 179 47 214 48 334

 

 

 

 

 

 

 

48 866 49 3247 50 4006 51 10922

 

 

 

 

 

 

 

Po zídení z dráhy sa aicky začne prepočítavať cesta späť. Je možné si zobraziť aj zoznam križovatiek a zabočení.

52 10673 53 784

 

 

 

 

 

 

 

Život ale niekedy ukáže, že nepôjdem po dráhe, ale v niektorom bode sa cesta skráti. Čo s tým? Navigácia vás bude vytrvalo vracať k miestu, kde ste zišli. Vtedy je najmenej komplikované ukončiť navigáciu tak, že kliknete na mapovej stránke na červené X a pokračujete ďalej.  A keď budete opäť na dráhe, spustíte znova navigáciu po tej istej dráhe, ale teraz už bude výpočet od aktuálneho bodu.

Toto navigačné správanie si môžete prispôsobiť podľa vašich potrieb. A to tak, že si vytvoríte vlastný profil aktivity a v ňom nastavíte správanie navigácie, smerovania a zobrazenia mapy. A takýchto profilov si môžete vytvoriť viac. Napríklad pre navigáciu po cestách pre cestný bicykel, kedy tento spôsob celkom spoľahlivo funguje, alebo napríklad pre navigáciu po teréne, kde sa predsa len na routingové mapové údaje nedá na 100% spoľahnúť a tento kombinovaný výpočet jednoducho vypnete – priame navádzanie.

54 334 55 338 56 342 57 345

 

 

 

 

 

 

 

Nevýhodou tohto kombinovaného navádzania som už naznačil vyššie. Pri spočítavaní trasy vychádza z mapových podkladov, ktoré nie sú vždy presné alebo aktuálne. Ak narazíte na nedokonalosť mapy, vtedy je lepšie navigáciu buď zrušiť a nechať si len zobrazený priebeh dráhy na mape bez upozornení alebo použiť priame navigovanie pozdĺž trasy.  Je to len na vašich preferenciách a skúsenostiach.

Ďalšie navigačné možnosti sú pod funkciou Kam viesť? Spomeniem napríklad možnosť späť na štart – ktorú je možné použiť v prípade poblúdenia či straty smeru. Vtedy sa prepočíta trasa na štart presne tade, kade ste prišli. Klasická je aj navigácia k POI, bodu, mestu, adresy a podľa preferencií smerovania vás z mapových podkladov dovedie na vybraný bod.

58 889 59 963 60 980

 

 

 

 

 

 

 

Novou možnosťou je Smerová okružná cesta. Jej zmyslom je navrhnúť Vám tri varianty okruhov z miesta ktoré si vyberiete a približnou dĺžkou ktorú si trúfate absolvovať. A to je všetko. Edge 1000 potom podľa mapových podkladov navrhne tri okruhy a ponúkne ich na mape aj vo výškovom profile a ak sa vám niektorý zapáči, môžete si ho dať. Niekedy z toho vychádzajú veľmi zaujímavé kombinácie.

61 998 62 1002 63 1034

 

 

 

 

 

 

 

64 1041 65 1055 66 1064 67 1100

 

 

 

 

 

 

Segmenty – súťaženie na diaľku

Tak a sme konečne u témy, ktorá by mala byť najviac atraktívna. Po vzore portálu strava.com, Garmin implementoval do Connectu segmenty a celú ich agendu a pre užívateľov zatiaľ len Edge 1000 vytvoril aj riešenie pre priame použitie v praxi, čím vytvoril zaujímavý ekosystém. Len pre úplnosť dodám, že Segmenty v Strava.com a v Garmin Connecte nie sú žiadnym spôsobom medzi sebou prepojené. Mnohí sa ale môžu pýtať, čo vlastne ten segment je, nerozumiem tomu. Na to je jednoduchá odpoveď.

68 segmenty

 

 

 

 

 

 

 

Segment je zjednodušene definovaný úsek cesty označený svojim začiatkom a koncom podľa zemepisných súradníc. Tak, ako týmto úsekom cesty jazdia alebo behajú jednotlivý športovci a následne ukladajú svoje záznamy na Garmin Connect, tak sa potom z priebehu záznamu dá dodatočne vybrať príslušný úsek – Segment, ktorý sa osobitne spočíta a na základe zaznamenaných údajov sa vytvára priebežne rebríček dosiahnutých časov. Takže je to akési vzdialené súťaženie medzi jednotlivými používateľmi Garminu na dopredu vybraných úsekoch bez toho, aby ktokoľvek robil dodatočné aktivity. Alebo ešte inak povedané, taká večná časovka na jednotlivých úsekoch.

69 segmenty

 

 

 

 

 

 

A odkiaľ sa segmenty vzali? Vytvárajú ich samotní používatelia. K tomu slúži nová verzia prostredia Garmin Connect, kde sa dá z vlastného prejdeného záznamu vytvoriť segment. A ak už je tento segment raz vytvorený, ktokoľvek ním prejde bude zaradený do celkového rebríčka. Ale pozor, nemusíte prácne vytvárať segment sám, nie je problém pomocou vyhľadávania na Connecte vybrať z cieľového regiónu zoznam segmentov a tie, ktoré sa vám budú pozdávať si zvolíte ako obľúbené a aicky sa vám na Connect stránkach bude vyhodnocovať rebríček týchto segmentov. Stačí potom už len segmentom prejsť, stiahnuť údaje a o krátku chvíľu budú spracované aj údaje o segmentoch. Toto je novinka na Connecte asi od apríla 2014 a ešte aj počas leta je nápor na tvorbu segmentov a ich vyhodnocovaní natoľko intenzívny, že v niektorých prípadoch spočítavanie segmentov a rebríčkov trvá aj niekoľko dní. Postupne sa však situácia upravuje a tie najčastejšie navštívené segmenty sú spracované často okamžite.

70 segmenty 71 segmenty 72 segmenty

 

 

 

 

 

 

 

Prostredie Connectu, ako to už väčšina z vás pozná, umožňuje po vzore sociálnych sietí vytvárať medzi jednotlivými členmi vzájomné väzby. Táto vlastnosť je využitá aj pri tvorbe rebríčkov umiestnení v jednotlivých segmentoch a je vytvorený aj rebríček medzi priateľmi. Alebo po správnom vyplnení profilu dostanete rebríček podľa veku, kategórie, výkonnosti alebo napríklad aj hmotnosti.

Takže segmenty a ich vlastnosti môže využiť každý používateľ Garmin Connectu a to aj v mobile v prostredí Garmin Connect Mobile.

73 IMG 2250 74 IMG 2229 75 IMG 2301

 

 

 

 

 

 

 

A akú rolu v tom hraje Garmin Edge 1000? Je to prvý a zatiaľ jediný prístroj, ktorý vie pracovať so segmentami priamo počas jazdy. Stačí len odoslať mnou vybraný segment do prístroja buď v PC cez Garmin Express alebo cez Garmin Connect Mobile v smartfóne, a segment mám k dispozícii. Potom stačí už len pre každý uložený segment v Edge nastaviť, či má byť zapnutý alebo nie a následne počas trénovania, či jazdy, akonáhle sa priblížim na pár sto metrov k zapnutému segmentu, Edge mi ohlási, že sa k nemu blížim a ponúkne či mám chuť si práve zasúťažiť na tomto úseku. Ak nemám, tak sa po uložení údajov aj tak prepočíta účasť na segmente, ale ak mám záujem, nastane iná situácia.

76 IMG 2304 77 IMG 2306 78 1404

 

 

 

 

 

 

 

79 1406 80 1417 81 1429

 

 

 

 

 

 

 

V tom prípade, že chcem si zasúťažiť na blížiacom sa segmente, na displeji sa zobrazí, ako ďaleko som od jeho začiatku. Akonáhle dosiahnem začiatok, zobrazí sa tlačidlo GO, na ktoré keď ťuknem, spustí sa samotné súťaženie. V ten moment sa spustí Virtuálny Partner po dráhe danej segmentom, spustí sa navigácia, na mape sa segment zvýrazní a navyše sa začne súťaženie. Môžem si vybrať alebo sa prepínať medzi súťažením s najlepším časom celkovo, najlepším časom medzi priateľmi alebo najlepším vlastným časom. Edge mi potom ponúkne nielen kde som, kadiaľ mám ísť a koľko mám do cieľa segmentu, ale aj aký mám rozdiel medzi súťažiacim údajom a mojim postupom. Takže vidím či som popredu alebo o koľko sekúnd pozadu, či napríklad kde sa nachádza virtuálne môj zvolený súper a kde na segmente som ja. Keď dosiahnem cieľ segmentu, okamžite sa zobrazí, aký čas som dosiahol a či som vyhral alebo nie. Zároveň sa ukončí virtuálny partner a proces merania sa vráti do pôvodných nastavení.

82 3844 83 3861 84 4206 85 4237

 

 

 

 

 

 

 

86 4292 87 4314 88 4355 89 5912

 

 

 

 

 

 

 

Potom v zobrazení kalendára si môžete v príslušnom dni, kedy ste sa na segmente súťažili, pozrieť podrobnejšiu štatistiku o prejazde segmentom.

90 708 91 711 92 713 93 721

 

 

 

 

 

 

 

94 726 95 729 96 731 97 734

 

 

 

 

 

 

 

Prirodzene toto porovnávanie sa deje voči výsledkom uloženým v pamäti prístroja a preto je vhodné pri každom pripojení ku Connectu synchronizovať aj údaje o segmentoch. Ak sa na mojej trase nachádzajú viaceré segmenty, ktoré sa prekrývajú, tento spôsob súperenia pomocou Virtual Partnera je možný iba s jedným z nich. Rovnako priame súperenie v teréne sa nespustí pokiaľ aktívne využívate Virtual Partnera pre navigáciu.

Je to vlastne šikovný spôsob využitia Virtual Partnera pre motivačný tréning, ktorým segmenty určite sú, a je to vidno aj na neustálom raste počtu segmentov v Connecte, ako aj postupne sa zapĺňajúcom rebríčku. Celá agenta okolo segmentov je veľmi jednoduchá a je priam predurčená na úspech. V spojení s využitím v Edge 1000 priamo v teréne je to hádam najväčším lákadlom tohto modelu. A nevyžaduje to veľa úsilia, iba si segment vybrať, preniesť a synchronizovať do zariadenia a v prípade záujmu spustiť súperenie stlačením GO. Aké jednoduché.

98 3324 99 18

 

 

 

 

 

 

 

Takisto nenáročné je vytvoriť vlastný segment. Podstatné je osobne prejsť príslušný úsek a uložiť záznam na Connect. A pri prezeraní príslušnej aktivity je priamo odkaz na vytvorenie segmentu. Potom stačí už len vyznačiť začiatok a koniec – odporúčam pri tom mať dostatočný mapový zoom, a vyplniť zoznam vlastností segmentu – o aký typ ide, jeho názov, či sa jedná o bicykel alebo beh a prípadne povrch cesty. To je celé. Dnes, keď segmentov prudko pribúda, je dobré cez vyhľadávanie skontrolovať, či už taký segment náhodou už nebol vytvorený, aby nevznikali zbytočné duplicity. Ak taký segment už existuje, stačí si ho pridať medzi obľúbené a na podstránke so segmentami už uvidím všetko potrebné.

100 segment 101 segment 102 segment

 

 

 

 

 

 

103 segment 104 segmenty

 

 

 

 

 

 

 

Praktické skúsenosti po dlhšom používaní

Počas letných prázdnin bolo dosť jázd na to, aby som si osvojil väčšinu vlastností Edge 1000. Ako som písal v predchádzajúcej časti, Edge bol silne návykový a príjemne sa s ním pracovalo.

Ale prirodzene som prišiel aj na niekoľko chybyčiek.  Prvá bola pri synchronizácii segmentov cez Connect Mobile (Iphone), keď sa stávalo že synchronizácia sa skončila chybovou hláškou. Bolo treba zopakovať synchronizáciu, aby sa činnosť ukončila v poriadku. Druhou chybou v Connect Mobile boli výpadky bluetooth spojenia pri Live trackingu aj bez toho, že by boli objektívne vonkajšie príčíny. Spojenie sa následne obnovilo a všetko pokračovalo ako malo. Stretol som sa raz aj s chybou pri používaní Segmentov, keď sa počas merania úseku segmentu zjavila chybová hláška Chyba pri výpočte cesty a následne sa prestal zobrazovať mapový podklad až po najbližší reštart Edge. To je kompletný zoznam problémov s ktorými som sa stretol počas prázdninového dlhodobého testovania.

A naopak, keď som sa vrátil k môjmu starému Edge 800, mal som problém si zvyknúť. Pomalý štart, malý displej horšia čitateľnosť, tak dopadnú súperi Edge 1000.

Mokrý júl a studený august mi nedovolili testovať rôzne tréningové plány naplánované v kalendári, keďže väčšinu plánovaných aktivít som premeškal. Tak hádam nabudúce...

110 IMG 2245 111 IMG 2246

 

 

 

 

 

 

 

Pozitívne musím vyzdvihnúť stabilitu základných vlastností Edge 1000, behom používania som  sa nestretol s problémom. Na cestnom bicykli dobre obstálo aj testovanie kombinovanej navigácie pozdĺž naplánovanej trasy. Raz som skúšal jazdu v kombinácii Slovensko a Rakúsko a aj keď som nedodržal presne plán, tak sa výpočet trasy vydaril. Mal som aj odvahu na Myjavských kopaniciach požičať prístroj kamarátovi, ktorý nemá skúsenosť s Garminom a počas dobre naplánovanej cesty navigácia Turn by Turn fungovala spoľahlivo aj s naplánovaným kopčekom navyše, ktorý nebol predtým odkomunikovaný. Oznámenia o odbočeniach sa mu jednoducho pozdávali. Skrátka dobrá príprava sa opláca a Edge 1000 je vtedy spoľahlivý spoločník.

Dobre si rozmyslite používanie funkcie Live Track. Predviedol som ju nežnejšej časti rodinných príslušníkov a stretla sa s nadšením, lebo som bol zrazu pod dohľadom. Tak v tomto smere opatrne! Najmä pre tých, čo sa radi zastavia oddýchnuť si po jazde na pivku.

Meranie údajov bolo bezproblémové a prístroj reagoval zjavne rýchlejšie na zmeny. K spokojnosti boli aj údaje poskytované senzormi ako je teplota, výška, výkonové parametre. Vodotesnosť som už spomínal.

Nespomínal som ešte moje meranie výdrže batérií. Spravil som sériu obľúbených testov na výdrž a prišiel som k iným údajom ako som očakával.    V prvom rade som bol presvedčený, že obrovský displej s vyšším rozlíšením a rýchlejší procesor budú riadnym sústom na napájanie. A čakal som, že podsvietenie dokáže skonzumovať väčšinu batérie. Nebola to však celkom pravda.  

Prvý balkónový test so zapnutými senzormi, GPS, Glonass, aickým podsvietením a bluetooth spojením odhalila, že v tomto móde Edge 1000 vydržal 10 hodín 34 minút. Nasledoval druhý test s vypnutým bluetooth a trvalým minimálnym podsvietením a výdrž bola 12 hodín 40 minút. Tretí test bez bluetooth a aickým podsvietením dal výsledok 10 hodín 36 minút. Takže voči predchádzajúcim modelom zaujímavé zmeny. Potvrdilo sa, že veľký displej a rýchlejšie srdce spotrebujú viac energie, ale je to celkom v norme. Čo ma viac prekvapilo je o dosť menšia miera vplyvu podsvietenia, ktoré už nezohráva podstatnú úlohu a na druhej strane prepojovacie funkcie ako wifi či Bluetooth si zobrali  20% energie. Trocha som bol prekvapený skorou notifikáciou na vybitie baterky, keď vo všetkých výdržových testoch ešte prístroj pracoval minimálne hodinu od prvej hlášky. Ďalší neplánovaný test som mal počas dlhšieho výjazdu do Rakúska, kde za reálnych podmienok, s GPS, Edge, auto podsvietením, navigáciou s viacnásobným prepočítavaním trasy, spusteným live track a spojením so senzormi a častým prepínaním na mapovú stránku, prišla výstraha na slabú batériu po necelých siedmich hodinách. Takže pri plnom nasadení všetkých vlastností počítajte, že Edge 1000 má 8 hodinovú pracovnú dobu;). To však bol extrém ktorý využijete len zriedkavo. Tí ktorí potrebujete energiu pošetriť, preto nepoužívajte online funkcie, prípadne minimalizujte podsvietenie, či navigačné funkcie, alebo ešte môžete vypnúť aj Glonass a môžete Edge používať počas celého letného dňa.

Garmin si dal záležať aj na detailoch ako výstraha na pohyb, ak nebol spustený záznam, farebne odlíšil pozastavené meranie a práve spustené meranie červenou a zelenou obrubou. Rovnako notifikácie na prichádzajúce segmenty, či ich absolvovanie patria k štandardným prejavom Edge 1000. A nezabudnú po dobrom tréningu pripomenúť, že som práve pokoril rekord. To však časom bolo čoraz zriedkavejšie...

105 2221 106 2255

 

 

 

 

 

 

 

107 8949 108 28 109 6221

 

 

 

 

 

 

 

Treba spomenúť ergonómiu ovládania. Časy technokratickej 500vky či 705 sú preč. Už nie je treba sa preklikávať zložitejšou štruktúrou menu, aby som sa dostal napríklad ku zmene profilu a pod. To odrádzalo majiteľov prístrojov, aby mnohé dobré funkcie používali. Teraz je to oveľa priamočiarejšie. A to v sebe obsahuje podstatne viac funkcií.

Pochváliť musím aj nové bezmagnetové senzory rýchlosti a kadencie. Veľmi som im spočiatku nedôveroval, ale používaním som zistil, že sú spoľahlivé a počas zmeny veľkosti plášťa z 23 na 25 mm som zistil, že nesprávne nastavenie obvodu spraví omnoho väčší rozdiel, ako iný princíp merania veličiny. 

 A nakoniec ešte raz spomeniem denno-dennú výhodu. Rýchlosť štartu a zobrazovania a jasne lepšia čitateľnosť. To sú tromfy pre každodenné používanie.

 

A ako býva zvykom, po ukončení testovanie prišiel nový firmware ktorý obsahoval novinky, ktoré by mali riešiť aj niektoré rozpoznané chybičky spomenute aj v záverečnom súhrne:

Zmeny verzie 2.30 v porovnaní s verziou 2.40:

Added support for call and text notifications for Android (4.3 and higher).
Requires Garmin Connect Mobile app update (2.3 and higher).
Improved Bluetooth connection stability.
Added many options for courses and segments, including a turn guidance option that is off by default. Previously, turn guidance was always on, enabling turn-by-turn directions using available roads in the map. With turn guidance off, an off-course warning will be given if you stray from the course.
Added Vector S support.
Added a step to enter crank length to the initial Vector setup process.
Added ability to customize Vector left and right pedal scale factors.Fixed issues with setting slope for SRM power meters.
Added activity profile totals, which includes total distance, time, calories, and number of rides. If you miss the bike profile odometer feature, you can track totals by creating activity profiles for each bike.
Added upcoming elevation information to the elevation profile while following a course, segment, or route.
Increased text size for alert messages.
Improved post-ride experience by adding an activity review and an improved personal records summary.
Improved reliablity of device transfers.Improved Wi-Fi stability.
Fixed issue sending WEP passwords from Garmin Express to the device.
Made numerous general UI improvements.

Zhodnotenie

Garmin Edge 1000 hodnotím ako jeden z najvydarenejších produktov firmy Garmin. Spolu s turistickým navigátorom Oregon 600 urobili na mňa výborný dojem. Ani nie tak nejakým konkrétnym parametrom, ale celkovým dojmom.

++ veľmi rýchly štart zariadenia
++ rýchle reakcie
++ dobrá čitateľnosť a aická intenzita podsvietenia
++široká podpora príslušenstva
++Atraktívné Segmenty

+ nové senzory
+prehľadnejšie ovládanie
+spoľahlivé bežné funkcie prístroja
+ v základnej výbave držiaky a pútko
+ vyskúšaná vode odolnosť senzorov
+presnosť merania údajov

+/- potreba Garmin express softvéru v PC

- vypadávanie bluetooth spojenia v mojom prípade s Iphone
- občasné chyby synchronizácie cez Garmin Connect Mobile
- výdrž batérie
- v základnej výbave nie je nabíjačka na 230V iba cez USB
-cena

Odporúčaná cena Garmin Edge 1000 BUNDLE EU + SK TOPO je 579,90 Eur, EDGE 1000 EU + SK TOPO je 499,90 Eur

Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava Rysy 2024

Cestná cyklistika 15-07-2024

Minulý rok som z účasti vycúval po tom, čo som na radare videl, že sa cez Slovensko presúva veľká dažďová fronta. A ja som si už dávno sľúbil, že ma nikto neplatí za to, aby som musel jazdiť aj v dažd...

Mondsee Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 16-06-2024

Tieto preteky mi veľmi neprajú, pri 1. účasti pred milión rokmi som na piatom kilometri v daždi nedobrzdil kolíziu, tiež som skončil na zemi a s narazeným kolenom pálil domov. Pri 2. úč...

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new