logosr

updated 7:12 PM, Jul 15, 2024 Europe/Bratislava

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

  • Published in Športovec používa HW SW


01.jpgSpolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrastie aj na ďalšie kompatibilné modely. Už teraz (apríl 23) sa dá v beta programe stiahnuť do Edge 1040

ClimbPro funkciu som podrobne predstavil v tomto článku. V podstate keď prídete pod nejaké stúpanie, tak Garmin Edge vám oznámi, že stúpanie sa začne a zobrazí profil stúpania, dĺžku a celkové prevýšenie. V stúpaní sa aktivuje obrazovka ClimbPro kde uvidíte svoj postup stúpaním.

Malo to však jedno obmedzenie. Aby stúpanie Edge mohol rozoznať, musela byť spustená navigácia a ísť po tejto navigačnej dráhe. Či to bolo podľa uloženej dráhy, alebo k nejakému bodu, dôležitý bol priebeh navigácie.

Vo verzii ClimbPro 2 táto požiadavka padá.

Ako ClimbPro 2 identifikuje stúpania a ich kategorizácia

02ClimbPro 2 funkcia vyberie a spracuje len tie stúpania, ktoré zodpovedajú určitým kritériám. Vypočítava tzv. skóre a podľa tohto výpočtu kopce nielen zaradí do zoznamu, ale klasifikuje aj ich náročnosť. Niečo ako klasifikácia horských prémií na Tour de France. Vy si potom môžete vybrať, či ClimbPro 2 bude ponúkať všetky kopce, čo spočíta alebo len od určitých kategórií. Garmin vzorec na výpočet skóre pre stúpania zverejnil a počíta sa nasledovne

Skóre stúpania = dĺžka stúpania (v metroch) x priemerné stúpanie (v %)

Na to, aby sa stúpanie zaradilo do zoznamu je potrebné splniť všetky nasledovné podmienky:

  • Stúpanie musí byť minimálne 500m dlhé
  • Jeho priemerná strmosť musí byť aspoň 3%
  • Musí dosahovať skóre, ktoré si želáte aby bolo zobrazované

Stúpania sa počítajú z výškových údajov zo záznamu dráhy. Pri variante bez navigácie sa počítajú zo vstavaného výškového modelu.

Výber stúpaní a výpočet parametrov sa deje aizovane a tak sa môže stať, že identifikované stúpanie sa nezačína presne tam, kde ste zvyknutý, respektíve kde to očakávate a tiež môže skončiť mimo očakávaného vrcholu. Prečo? Automatický výpočet identifikuje neustály rast výškových údajov v rámci vyššie spomenutých parametrov. Preto ak čakáte, že stúpanie začne napríklad od určitej odbočky, tak algoritmus takéto niečo nepozná a začne počítať už od bodu odkiaľ sa trvalo stúpa. Rovnako ak pred vrcholom bude dostatočné dlhý úsek po rovine či dokonca klesaní, algoritmus to vyhodnotí ako koniec aj keď najvyšší bod je ešte pred vami. Takto občas dokáže rozdeliť jedno logické stúpanie na dve či viac častí, ak je v priebehu dlhší rovný či klesavý úsek. Ak však takéto úseky nie sú veľmi dlhé, resp. neporušia podmienky výpočtu skóre, tak sú zahrnuté do stúpania a lokálny pokles vidíte aj na profile.

Kategorizácia stúpaní a strmosti.

Súčasťou ClimbPro 2 je aj kategorizácia stúpaní a k tomu zodpovedajúce farebné znázornenie. Stúpania sa kategorizujú podľa celkovej náročnosti a teda skóre na štýl horských prémií TDF a tiež sa farebne odlišujú rôzne strmé úseky v stúpaní podľa %. Zhrniem to do týchto dvoch tabuliek.

 

Kategórie stúpaní vyhodnotené podľa ClimbPro skóre (Výškový profil)

Kategória

Skóre

Farba

 

Bez kategórie

Menej ako 8000

zelená

Štandardná farba

4. kategória

8000 - 16000

zelená

 

3. kategória

16000 - 32000

žltá

 

2. kategória

32000 - 48000

oranžová

 

1. kategória

48000 - 64000

červená

 

HC Hors kategória

Nad 64000

Tmavo červená

 

Kategórie strmosti úsekov podľa % strmosti stúpania (ClimbPro stránka)

Strmosť

Farba

 

< 0

zelená

Štandardná farba

0 – 3%

zelená

 

3 – 6%

žltá

 

6 – 9%

oranžová

 

9 – 12%

červená

 

> 12%

Tmavo červená

 

Druhá možnosť identifikácie stúpaní je ClimbPro mapa. Do kompatibilného Garmin zariadenia sa pre účely funkcie ClimbPro 2 doinštaluje ďalšia mapa vášho regiónu (veľkostne porovnateľná s navigačnou mapou), v ktorej sú zaznamenané stúpania a kombinácie používané ClimbPro 2 funkciou. Takže si tieto stúpania môžete prezerať na mape, pozrieť výškový profil či vyhľadávať podľa rôznych kritérií.

Počty stúpaní sú prekvapujúco vysoké, obsahujú rôzna kombinácie stúpania, takže to ide trocha na vrub čitateľnosti a prehľadnosti a predpokladám, že táto funkcia sa bude časom ladiť.

 03 04

05  06 07

Ako ClimbPro 2 funguje?

ClimbPro 2 vychádza zo vstavaných mapových podkladov a vstavanej DEM mapy. Kombináciou priebehu cesty pred vami s výškovými DEM údajmi si vie vypočítať, aký profil je pred vami. Algoritmus tak vie dostatočne skoro vyhodnotiť, že sa pred Vami blíži klasifikované stúpanie a môže vám ho v dostatočnom predstihu ponúknuť.

08 

Ako však vie kam idete? Logicky prvá podmienka je, že idete po ceste vyznačenej na mape. Pozná smer vášho pohybu tak očakáva že pokračujete napred a počíta pred vami. Po spočítaní klasifikovaného kopca a keď sa k nemu priblížite vás Edge informuje o stúpaní, zobrazí ich na mapovej stránke a pripraví Climbpro stránku.

 09 10

Čo ak je pred vami križovatka a stúpania sú viac ako v jednom smere? Vtedy Climbpro spočíta všetky dostupné alternatívy v blízkosti a zobrazí ich na mapovej stránke. Pokiaľ nie je jasné, ktorou cestou pôjdete a ktoré stúpanie bude nasledovať, na mape vidíte kombinácie. Ak odbočíte na cestu kde stúpanie nie je, stúpania sa prestanú zobrazovať na mape. Takto sa postupne vyselektuje to správne stúpanie a Climbpro stránka sa zobrazí s tým správnym kopcom.

 11

Ako Climpro stránka vyzerá

Funkcia Climbpro má vlastnú stránku, ale vypočítané a navrhované stúpania zobrazuje aj na mapovej stránke.

Na mapovej stránke ak príde k detekcii stúpania sa zobrazí čiara zodpovedajúca mapovému priebehu stúpania. Čiara je vo farbe kategórie stúpania a na začiatku stúpania je vo farebnom kruhu očíslované kategória stúpania. Túto čiaru vidíte pokiaľ sa pohybujete v stúpaní, alebo ste v dosahu alternatívnych stúpaní a vedie k ním cesta na mape. Ak odbočíte zo stúpania, aicky farebné čiara zmizne. Stúpanie, ktoré práve vykonávate je vyznačené hrubšou čiarou.

12 13

 1415

Climbpro dedikovaná stránka sa (štandardne) zapne, ak ste bezprostredne pred stúpaním a v stúpaní. V hornej časti vidíte mapu s farebným vyznačením priebehu stúpaní, v strede je zobrazený profil stúpania s farebným rozlíšením strmosti, polohy kde sa v stúpaní nachádzate a s číselnými údajmi aká je zostávajúca strmosť, koľko je do konca stúpania a akú výšku ešte musíte prekonať. Profily sa spočítavajú podľa DEM výškovej mapy.

V dolnej časti sú údajové polia so strmosťou podľa barometra a nadmorskou výškou. Tieto polia sú nastaviteľné.

16 17

18 19

Ako to funguje v praxi

Aby funkcia Climb Pro fungovala, musí byť aktivovaná. V profile aktivity je položka Climb a na jej stránke môžete zapnúť Climb Pro funkciu. Tiež si môžete nastaviť, či chcete zobraziť len veľké stúpania alebo všetky klasifikované. Rovnako musíte mať povolené Garmin mapy.

“all climbs” - Activity profile \ Climbs \ Climb Detection

 20 21 22

Prvú jazdu som skúsil po ceste 2. triedy na horský priesmyk v Malých Karpatoch.

Spočiatku po ceste 2. triedy smer Pezinská Baba sa vo vzdialenosti asi 1km od začiatku stúpania zjavila prvá farebná čiara na mape.

 23

Ešte pred jej začiatkom som odbočil na lokálnu cestu, vyznačenie stúpania zmizlo. O nejaký čas sa mi za jednou zákrutou s križovatkou bezprostredne zobrazil ďalší kopec a naň naväzovali ďalšie. Stúpanie som celé neprešiel ale vrátil som sa naspäť.

 24

Pri obrate či odbočení ešte pred vrchom stúpania GPS oznámi melódiou s hláškou, že je dokončený výstup / Climb a ten bude vidno aj na zázname z GPS

 25 26

Ak som stúpal, ukazovalo mi to viacero odbočiek, pri klesaní ale už tieto odbočky neukazovalo.

Ak stúpam po kategorizovanom kopci, tak toto stúpanie je zobrazené hrubou čiarou

 27 28

Ak idem z jedného do druhého stúpania tak sa rýchlo po pár sekundách prehodí hrúbka čiary aj profil a Climbpro stránka.

 29 30

Takto sa behom jazdy postupne zobrazujú stúpania a ak absolvujem aspoň časť z nich, v Connecte aj v cyklopočítači uvidím ich zoznam a parametre.

 31 32 33

Climb Pro stránku je možné čiastočne prispôsobiť. Na spodných dvoch políčkach môžete si nastaviť vlastné údaje.

 34 35

Zhrnutie ClimbPro 2:

Climb Pro je funkčné aj bez navigovania.

Stúpania deteguje od jedného kilometra až k pár metrov pred začiatkom.

Je nastaviteľné aké náročné stúpania má detegovať, s minimom 500m 3%.

Prebiehajúce stúpanie je vyznačené hrubou čiarou.

Blízke stúpania sú zobrazené ak vedie k nim cesta a podľa náročnosti sa farebne odlišujú.

Zvyčajne začínajú krátko za odbočkou alebo križovatkou na mape ale nie vždy.

Ak idete po hlavnej ceste alebo inak jednoznačnej, stúpanie sa zobrazí ďaleko dopredu (cca 1km), ak je hustá sieť nejednoznačných ciest, tak sa stúpanie zjaví krátko po odbočení alebo prejdení križovatky.

Climb Pro stránka sa aktivuje bezprostredne pred stúpaním a zobrazuje profil a príslušné parametre ako aktuálna strmosť, zostávajúca strmosť, zostávajúca vzdialenosť, zostávajúce prevýšenie.

Pri odbočení alebo otočení sa v stúpaní Edge zaznamená ukončenie stúpania (cca do 10 sekúnd).

Prejdené aj neúplné stúpania sú zaznamenané a zobrazované v Connecte či v prístroji.

Takéto stúpanie v Connecte zobrazuje aj profil podľa barometra vrátane okamžitej strmosti a pod.

Ak sa odbočí z dráhy stúpania, buď sa prepne na iné prebiehajúce stúpanie alebo pôvodné stúpanie zmizne zo zobrazovania.

Nemusí byť zapnuté lock on road.

ClimbPro rozlišuje povrch teda aj vhodnosť kopca pre cestný bicykel do 3 kategórií, spevnená cesta, terén, zmiešané. Každá voľba na Mape zobrazuje iné stúpania. Spevnené stúpania nie sú na 100% odladené, často ponúkajú aj nespevnené odbočky, ale dá sa s tým v pohode fungovať.

Môžete používať zároveň aj inú mapu v GPS, napríklad rád používam na MTB mapu Freemap SK, kde sú vidno farebne značené trasy. Aj cez túto mapu sa vedia zobrazovať a vyhľadávať stúpania.

 A na záver zbierka screenshotov

 36 37 38

 39 40 41

 42 43 44

 45 46 47

 48 49 50

52 53 54

Záver

Climb Pro funkcia nadobúda v členitom či kopcovitom kopci inú dimenziu z jazdenia. Počas jazdy mám úplný prehľad o najbližších stúpaní a pripomína mi to vychytávky vo virtuálnych tréningových programoch, ale je to v skutočnosti.

Aj po jazde, teda po nahratí údajov mám dlho očakávané spracovanie profilov kopcov, kde sú a ako som v nich jazdil.

S takouto funkciou je omnoho väčšia zábava jazdiť.

Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava Rysy 2024

Cestná cyklistika 15-07-2024

Minulý rok som z účasti vycúval po tom, čo som na radare videl, že sa cez Slovensko presúva veľká dažďová fronta. A ja som si už dávno sľúbil, že ma nikto neplatí za to, aby som musel jazdiť aj v dažd...

Mondsee Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 16-06-2024

Tieto preteky mi veľmi neprajú, pri 1. účasti pred milión rokmi som na piatom kilometri v daždi nedobrzdil kolíziu, tiež som skončil na zemi a s narazeným kolenom pálil domov. Pri 2. úč...

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new