logosr

updated 5:36 PM, Jun 9, 2024 Europe/Bratislava

Na (cyklo)kopce s Garminom

 • Published in Športovec používa HW SW

KoprovaD 103Kopce sú korením cyklistiky a nepoznám nikoho, kto by netúžil dostať sa na vrchol niektorého slávneho kopca. Mnohí majú ambície tam vyjsť čo najrýchlejšie, iní sa tam vôbec dostať. Čo nás však spája, je okrem samotného vyjdenia nahor, aj túžba poznať čo ma čaká, aké strmé stúpanie bude, aké strmé je to teraz a ako ďaleko je vlastne ten vrchol. Netýka sa to len tých slávnych kopcov, ale prakticky každého, čo len trocha veľkého stúpania. Na tieto otázky pripravil Garmin odpoveď.

Nazýva sa ClimbPro. Je to funkcia v kompatibilných Garmin zariadeniach, ktorá po naplánovaní trasy ktorú chcete prejsť, identifikuje nadchádzajúce stúpania, klasifikuje ich náročnosť a zobrazuje jazdcovi hlavné parametre stúpaní, ktoré ho čakajú.

A pozor, táto funkcia je už k dispozícii aj pre bežcov či turistov!

Ako funguje ClimbPro

ClimbPro je navrhnutý tak, aby prezentoval jazdcovi stúpania dvoma spôsobmi:

 • Ukazuje prichádzajúce stúpania v rámci naplánovanej dráhy, v akej vzdialenosti dráhy sú, aké sú dlhé, priemerný sklon a prevýšenie. Dokonca odhadne ako dlho vám bude trvať zdolať toto stúpanie. Tieto informácie sú dostupné v náhľade konkrétnej dráhy, ako aj ako samostatnej stránke v rámci automatického prepínania stránok.

  12 Sliezsky strm  11 Sliezsky strm  14 Sliezsky strm

 

 

 

 

 

 

 •  Počas jazdenia podľa dráhy, ak sa k stúpaniu priblížite sa automaticky objaví samostatná stránka ClimbPro. Na tejto stránka je zobrazená aktuálna poloha v stúpaní, ako aj vzdialenosť do konca stúpania, zostávajúce výškové metre a priemerný sklon zostávajúci pre dané stúpanie.

104 ziarska prikonci  1728

 

 

 

 

 

Podmienkou fungovania ClimbPro je použitie navigačných funkcií a to:

buď navigácie podľa uloženej dráhy (1),

navigácie do konkrétneho cieľa (2),

alebo navigáciu po okružnej dráhe (3).

Tieto navigačné dráhy musia obsahovať výškové údaje.

Skrátka ClimbPro musí vedieť, kadiaľ pôjdete a potom dokáže identifikovať relevantné stúpania a ich profil buď podľa zaznamenaných údajov (o polohe  a výške napríklad z barometra/výškomera), ktoré obsahuje uložená dráha alebo podľa DEM výškového modelu vo vstavanej mape.

Ako ClimbPro identifikuje stúpania

Na dráhe, ktorú budete jazdiť môže byť a pravdepodobne bude viacero stúpaní. ClimbPro funkcia však vyberie a spracuje len tie stúpania, ktoré zodpovedajú určitým kritériám. Vypočítava tzv. skóre a podľa tohto výpočtu kopce nielen zaradí do zoznamu, ale klasifikuje aj ich náročnosť. Niečo ako klasifikácia horských prémií na Tour de France. Vy si potom môžete vybrať, či ClimbPro bude ponúkať všetky kopce čo spočíta, alebo len od určitých kategórií. Garmin vzorec na výpočet skóre pre stúpania zverejnil a deklaruje, že ho bude optimalizovať. Počíta sa nasledovne

Skóre stúpania = dĺžka stúpania (v metroch) x priemerné stúpanie (v %)

Na to, aby sa stúpanie zaradilo do zoznamu je potrebné splniť všetky nasledovné podmienky:

 • Stúpanie musí byť minimálne 500m dlhé
 • Jeho priemerná strmosť musí byť aspoň 3%
 • Musí dosahovať skóre, ktoré si želáte aby bolo zobrazované

Vaša preferencia výberu stúpaní má momentálne tri voľby:

 • Všetky spočítané stúpania (od 1500 bodov)
 • Stredné a veľké stúpania (nad 3500 bodov)
 • Len veľké stúpania (nad 8000 bodov)

33 nastavenie climbpro  34 volba stupani

 

 

 

 

 

Stúpania sa počítajú z výškových údajov zo záznamu dráhy. Pri variante navigácie na konkrétny cieľ či okružná dráha sa počítajú zo vstavaného výškového modelu. Ak je dráha zaznamenaná so zariadením s barometrom (výškomerom), zvyknú byť údaje presnejšie, najmä čo sa týka priebehu strmosti.

Výber stúpaní a výpočet parametrov sa deje automatizovane a tak sa môže stať, že identifikované stúpanie sa nezačína presne tam, kde ste zvyknutý, respektíve kde to očakávate a tiež môže skončiť skôr, ako je najvyšší bod stúpania resp. vrchol. Prečo? Automatický výpočet identifikuje neustály rast výškových údajov v rámci vyššie spomenutých parametrov.  Preto ak čakáte, že stúpanie začne napríklad od určitej odbočky, tak algoritmus takéto niečo nepozná a začne počítať už od bodu odkiaľ sa trvalo stúpa. Rovnako ak pred vrcholom bude dostatočné dlhý úsek po rovine či dokonca klesaní, algoritmus to vyhodnotí ako koniec aj keď najvyšší bod je ešte pred vami. Takto občas dokáže rozdeliť jedno logické stúpanie na dve či viac častí, ak je v priebehu dlhší rovný či klesavý úsek. Ak však takéto úseky nie sú veľmi dlhé, resp. neporušia podmienky výpočtu skóre, tak sú zahrnuté do stúpania a lokálny pokles vidíte aj na profile.

Kategorizácia stúpaní a strmosti.

Súčasťou ClimbPro je aj kategorizácia stúpaní a k tomu zodpovedajúce farebné znázornenie. Stúpania sa kategorizujú podľa celkovej náročnosti a teda skóre na štýl horských prémií TDF a tiež sa farebne odlišujú rôzne strmé úseky v stúpaní podľa %. Zhrniem to do týchto dvoch tabuliek.

Kategórie stúpaní vyhodnotené podľa ClimbPro skóre (Výškový profil)

Kategória

Skóre

Farba

 

Bez kategórie

Menej ako 8000

zelená

Štandardná farba

4. kategória

8000 - 16000

zelená

 

3. kategória

16000 - 32000

žltá

 

2. kategória

32000 - 48000

oranžová

 

1. kategória

48000 - 64000

červená

 

HC Hors kategória

Nad 64000

Tmavo červená

 

Kategórie strmosti úsekov podľa % strmosti stúpania (ClimbPro stránka)

Strmosť

Farba

 

< 0

zelená

Štandardná farba

0 – 3%

zelená

 

3 – 6%

žltá

 

6 – 9%

oranžová

 

9 – 12%

červená

 

> 12%

Tmavo červená

 

19 popradske 22 Hrebienok

 

 

 

 

 

Po slovenských kopcoch s ClimbPro

Keď jazdím doma, tak navigačné funkcie veľmi nepoužívam. Nie je prečo. Iná situácia je, ak sa chystám niekde do menej známych či neznámych končín. Poznáte to, ak niekam ísť, tak nech to stojí za to a k tomu patria aj kopce. Vtedy si robím plány čo pojazdiť a väčšinou si tie plány maximalizujem, aby bolo čo vypúšťať. Zvyčajne, ak vyjde počasie, tak drvivú väčšinu plánov dám. Ale stojí ma to nemierne úsilie. A vtedy nemám veľmi rád menej príjemné prekvapenia. Preto si zvyknem naplánovať trasy a venujem sa aj hlavným stúpaniam, čo ma čakajú a celkovo profilu jazdy. Krásne sa plánujú veci za stolom, ešte tak odbočím, toto navštívim. A v skutočnosti si potom vyčítam, prečo som zasa toľko vymýšľal. Tento rok kamarátom a mne vyšlo, že si pojazdíme mimosezónne Vysoké Tatry. Čo myslíte, nie je to dobrá výzva na preverenie ClimbPro funkcie? Myslím si že áno. Tak poďme plánovať

Plánovanie

Mnoho ľudí plánovanie nebaví, ale ja patrím k opačnej skupine. Tak som naštartoval mne známe portály a začal si prezerať trasy. Dohodli sme sa, že pôjdeme na cestných bicykloch, tak musím si dať pozor na prejdené trasy, aby šli po spevnených povrchoch. Otvoril som Garmin Connect, povyberal niečo, navštívil som Stravu a jej heatmapu , Komoot, Mapy.cz, Freemap SK, príležitostne zvyknem  si mrknúť aj na Wikiloc, Bikemap, RidewithGPS... no skrátka zdrojov, kde sa dá stiahnuť GPX záznam je veľa. Ideálne je, keď nájdem prejdenú a dobre zdokumentovanú a atraktívnu trasu podľa mojich predstáv. Aj to sa stáva. Ale najčastejšie nájdem inšpirácie, ktoré si musí prispôsobiť či už podľa miesta ubytovania alebo podľa náročnosti. Následne si podľa týchto inšpirácií navrhnem vlastnú trasu. Najčastejšie v staručkom offline Oziexplorerovi, kde mám už zručnosť a viem tam čarovať, ale zvyknem aj rýchle vyklikávať v prostredí connect.garmin.com, alebo freemap.sk. Krížovú kontrolu si občas robím na Google Earth alebo streetview. Čo je však dôležité, na konci dostanem plánovanú GPX trasu, alebo podľa Garmin terminológie dráhu, ktorá v sebe obsahuje aj výškové údaje. Ako som spomenul, ideál je nájsť správnu trasu zo správneho miesta, prejdenú s barometrickým GPS. Tak mám presné údaje. Ak nie je záznam s barometrom (vstavaným výškomerom), tak poslúžia aj výškové modely terénu (DEM). Tie sa líšia svojou kvalitou portál čo portál, ale stále sú použiteľné na vytvorenie predstavy čo ma asi čaká.

Ak zistím, že budem stúpať na kopce slušných parametrov, robím si ich profil alebo vyhľadám profil napríklad na Climbbybike. Výsledok pre ilustračné stúpania vyzerá nasledovne (pozor farebná schéma strmosti je iná ako pri ClimbPro):

Žiarska dolina

01 liptovsky mikulas ziarska chata

 

 

 

 

 

Popradské pleso

02 Popradske pleso stupanie

 

 

 

 

 

Tichá a Kôprová dolina

05 Podbanske Ticha Dolina 05 Podbanske Koprova Dolina

 

 

 

 

 

 

Tentokrát mi vyšlo, že všetky trasy boli vytvorené ručne a nad presnejším výškovým modelom. Už mám skúsenosti, že následne v teréne je navigovanie veľmi jednoduché a človek neznalý detailov by povedal, že som domáci. Dobre pripravená či prejdená trasa v kombinácii s mapou vás spoľahlivo sprevádza bez toho, aby ste sa zdržovali hoci aj na komplikovaných križovatkách. A teraz je k tomu funkcia ClimbPro, ktorá síce po svojom, ale predsa našepká, aké kopce nás čakajú.

draha1

 

 

 

 

 

 

Po nahratí gpx dráh do Garminu - u mňa Edge 1030, či kamarátových 530 a 820 (manuálne do priečinka \garmin\newfiles) mi pribudli navigačné dráhy na dovolenku v Tatrách. Každú takúto dráhu si môžem vopred pozrieť a okrem všetkých dôležitých údajov a mape uvidím aj zjednodušený profil celej dráhy, ako aj podľa Garminu spočítané stúpania na základe vyššie spomenutej teórie.

17 popradske 22 Hrebienok 23 Hrebienok

 

 

 

 

 

   

Keď už som spomenul konkrétne kopce, tak v ClimbPro obrazovke vyzerajú takto

Žiarska dolina

101 Ziarska predJazdou

 

 

 

 

 

Popradské pleso (z Tatranskej Štrby)

19 popradske 16 popradske

 

 

 

 

 

Tichá a Kôprová dolina

33 ticha 34 koprova

 

 

 

 

 

Čo poviete, celkom vyčerpávajúce info o stúpaniach. Všetko je teda pripravené a hurá na dovolenku.

Jazdenie s ClimbPro

Z Liptovského Mikuláša na Žiarsku chatu je to navigačne jednoduché a tak na Garmine som si podľa nálady prepínal údajovú stránku a stránku ClimbPro stúpania. Stránka s výškovým profilom ponúka takmer úplný prehľad o tom, čo ma čaká. Na grafe sa mi vyznačuje poloha kde v stúpaní som, prednastavené údaje dole hovoria o aktuálnom stúpaní a nadmorskej výške (alebo iné) a hore si zasa môžem prečítať akú vzdialenosť mám na vrchol kopca a koľko výškových metrov musím ešte prekonať.

102 Ziarska uvodom 103 ziarska stred

 

 

 

 

 

 

V serpentínach mi občas prišlo varovanie na ostrú zákrutu, ale to má zmysel opačným smerom. Na mapovej stránke sa pridal pás s aktuálnym profilom ktorý mal farbu náročnosti kopca. Teda keď sa šlo rovno bol zelený, do veľkého kopca sa zafarbil na červeno.

104 ziarska prikonci 105 Ziarska navigacia 106 Ziarska Navigacia

 

 

 

 

 

  

Stúpanie na Popradské pleso podľa Edge bolo v praxi dvojité stúpanie najprv miernejšie z Tatranskej Štrby na Cestu slobody a po krátkom klesaní samotné stúpanie na Popradské pleso. O poznanie strmšie úseky tu boli vykúpené omnoho kvalitnejším asfaltom ako na Žiarsku chatu.

107 StrbaPopradske zaciatok 109 StrbaPopradske navigacia  

 

 

 

 

 

111 StrbaPopradske najtazsie 112 StrbaPopradske finale

 

 

 

 

 

 

Na menšej obrazovke Garmin Edge 530 to vyzeralo nasledovne.

1728 4485

 

 

 

 

 

10377 1058

 

 

 

 

 

    

Pravdou je, že sme si nevybrali vhodné obdobie. Bola veľká zima a tak aj do kopca som mal starosti sa príjemne zahriať.

Na poslednú ukážku sa však vzorovo oteplilo, a tak na Tichú a Kôprovú dolinu, ktoré až na malé úseky nie sú strmé, bolo času poriadne sa zžiť s ClimbPro funkciou.

115 Ticha navigacia 116 TichaD stred

 

 

 

 

 

117 info dalsieStupanie 118 KoprovaD Dalsie

 

 

 

 

 

Keď jazda v príjemnom stúpaní ide takmer sama, na displeji máte údaje a profily ako na televíznej obrazovke na Tour, tak je to celkom zábavné vec. Skoro ako elektronické športy. Našťastie to bola realita. Prostredie je tam totiž nesmierne krásne a pohľad na Kriváň pred vami úchvatný.

KoprovaD KoprovaD 103 KoprovaD 108

 

 

 

 

 

Takto má zážitková cyklistika vyzerať.

Dovetok po jazdení

Nedalo mi, a keď so vyššie písal, že na ClimbPro podklady sú najlepšie prejdené údaje cyklopočítačom s barometrom, nachystal som si porovnanie medzi pripravenou dráhou z portálu verzus môj prejdený záznam.

Tak som si v Edge z prejdenej jazdy vytvoril dráhu.

202 vyber drahy z jazdy 204 mapa zvolenej jazdy 206 ulozenie jazdy ako drahu

 

 

 

 

 

208 vytvorenie drahy  211 parametre ulozenej drahy  212 profil drahy

 

 

 

 

  

  

Z vytvorenej dráhy podľa prejdeného záznamu som zosnímal, ako vyzerá profil pre ClimbPro.

Mapy s DEM vs prejdená trasa s barometrom

Tuná si ich môžete porovnať. Najprv Profil stúpania z Tatranskej Štrby na Popradské pleso. Prvý snímok je z mapových podkladov, druhý zo záznamu z barometra.

19 popradske  214 profil StrbaPopradske zjazdy

 

 

 

 

 

Pripájam aj porovnanie krátkeho úseku stúpania medzi Popradským a Štrbským plesom

20 popradske  215 Profil strbske zjazdy

 

 

 

 

 

Aj na základe tohto porovnania je vidno, že záznam z barometra je vyhladenejší a podľa vlastných skúseností si dovolím tvrdiť, že aj vernejšie ukazuje priebeh stúpania.

 

Zo skúsenostiach z dovolenky by som vám ešte dal tri tipy, ktoré mi spríjemnili jazdenie v cudzom teréne:

Tip pre vrchárov

Ďalšou z funkcií ClimbPro je odhad, ako dlho vám bude trvať, kým sa dostanete na vrchol súčasného stúpania. Keď ste na stúpaní ClimbPro, Edge vyplní dátové polia Čas do cieľa a ETA v cieli odhadom, ako dlho vám bude trvať kým vyjdete na vrchol a o koľkej sa tam dostanete. Tieto údajové polia môžete pridať na tréningovú stránku alebo nahradiť jedno z dvoch údajových polí na stránke ClimbPro.

36 obrazovka climbpro nastavenie 43 navigacne data 44 ine polia

 

 

 

 

 

  

Pri odhade sa používa porovnávanie rýchlosti / strmosti. Garmin zoberie aktuálne stúpanie a vašu rýchlosť a pomocou týchto informácií predpovedá, aká bude vaša rýchlosť pre ostatné stupne strmosti nájdené pri stúpaní.

Keď stúpanie jazdíte na rýchlosť alebo s maximálnym úsilím, môžete na jedno z dolných polí dať napríklad 3 alebo 10 sekundový výkon a máte kokpit vybavený ako top pretekár.

Tip pre plánovanú cykloturistiku

Mojimi hlavnými cieľmi v roku bývajú dovolenky v cyklisticky atraktívnych prostrediach, kde si naplánujem trasy a poznávam krajinu. Prebieha to tak, že mám pripravené navigačné dráhy a podľa nich sa riadim. Mal som však jeden drobný problém. Pri bežnom jazdení som si zvykol na klasickú údajovú stránku, kde mám vytiahnuté rozličné údaje ako rýchlosť, srdcová frekvencia, 10s výkon, strmosť stúpania a je to u mňa návykové. Pri jazde v cudzom teréne však potrebujem vidieť kade mám ísť, tak používam mapovú stránku a navigáciu v nej. Tam však viem navoliť len 2 údaje a to mi je málo. Stránky sa dajú prepínať medzi sebou, ale najradšej by som to mal na jednej. Toto však Garmin sám neposkytuje. Našťastie existuje Connect IQ store. Na ňom som našiel rozšírenie pre údajové políčka, ktoré sa volá MapDashboardMS a viete si ho aj vy stiahnuť do svojich kompatibilných Edge cyklopočítačov. Po stiahnutí do Edge a aktivácie sa vyplní touto aplikáciou priestor pre 2 polia na mapovej stránke. Následne si môžete nastaviť až 6 vami voliteľných údajov. Plus čiary, ktoré tieto polia rozdeľujú sa zafarbujú podľa zóny srdcovej frekvencie. Sú to síce menšie čísla, ale na Edge 1030 sú dobre čitateľné. Takto mám vlastne spojenú údajovú stránku s mapovou. Pozrite si ako to vyzerá.

824 3836 4104

 

 

 

 

 

  

Tip pre plánovanie v teréne

Práve pred dovolenkou v Tatrách Garmin uvoľnil beta verzie firmvéru, ktoré radikálne zmenili dlho známe vizuálne zobrazenie máp. V súčasnosti je to už aj v bežnom aktuálnom firmvéri. Sú to dve kľúčové zmeny.

 1. Voľba farebnej schémy mapy.

Doteraz mala Garmin vstavaná mapa len jednu mapovú tému/schému. Mapy tretích strán mohli mať iné farebné schémy, z čoho ťaží aj mapa pre Garmin od Freemap.sk, kde sú farebné turistické a cyklistické trasy tak ako ich poznáme z papierových máp. Avšak aj tak sa v rôznych svetelných podmienkach zhoršovala čitateľnosť máp.

Garmin preto pripravil 3 témy. Pôvodnú nazval Classic, a vytvoril Mountain Biking schému optimalizovanú pre jazdu v horách a High contrast – vysoko kontrastnú schému určenú najmä tam, kde sa počas silného slnečného svitu zhoršovala viditeľnosť na displeji. Tieto schémy si môžete vybrať a nastaviť v Profiloch aktivity, jeho vlastnostiach pod položkou navigácia. Pre každý profil si môžete zvoliť svoje vlastné nastavenie. Nové schémy ovplyvňujú aj zobrazenia máp tretích strán. V obrázkoch v tomto článku sú už použité nové mapové témy. Rozhodujúce je však ako sa vám budú pozdávať v skutočnosti na displeji a aké sú vaše preferencie.

85 89

 

 

 

 

 

  

 1. Zobrazovanie Popularity Trendline mapy

Popularity Trendline mapa je vlastne heat mapa Garmin používateľov. Teda čím častejšie jazdci prejdú cez niektorý úsek, tým hrubšou a intenzívnejšou čiarou sa vyznačí na mape. Rozlišuje aj cestnú cyklistiku. Teraz si ju môžete nechať zobrazovať priamo na vašom kompatibilnom Garmin zariadení. Stačí v profile aktivity v mapovom profile zapnúť voľbu Mapa obľúbenosti. Táto mapa je súčasťou aktuálnych vstavaných máp v zariadeniach Edge.

85 460

 

 

 

 

 

216 260

 

 

 

 

 

Vy ju však nemusíte len vidieť, ale môžete sa dať navigovať s preferenciou tohto parametra – smerovanie podľa obľúbenosti. Vtedy sa pre výpočet trasy zoberie do úvahy aj obľúbenosť jednotlivých úsekov a tak je automatizovaný výpočet opäť bližšie k realite.

292

 

 

 

 

 

 

Má to však jeden háčik, Garmin odlišuje jazdenie po pevných povrchoch – cestnú cyklistiku – od iných druhov cyklistiky. Preto vyzýva jazdcov, aby na Connecte presne a dôsledne pri svojich záznamoch aktivít označili, o akú cyklistickú disciplínu šlo. Túto výzvu zverejňujem.

Výzva Garminu ku komunite

Oddanosť cyklistickej komunity nesmierne prispela k vývoju nových inovatívnych funkcií spoločnosti Garmin, ako je napríklad smerovanie podľa popularity Trendline. Neustále sa snažíme vylepšovať a v tomto nám môžete pomôcť aj vy. Čím presnejšie budete kategorizovať svoje jazdy alebo aktivity v Garmin Connect, tým užitočnejšie bude smerovanie podľa popularity pre rôzne typy aktivít. Prosíme, buďte dôslední pri presnom odlíšení svojich jázd na horských bicykloch, od jázd na cestných bicykloch a bude z toho mať prospech celá komunita Garmin Connect.

Záverom

ClimbPro je veľmi zaujímavá a užitočná funkcia. Ideálna je najmä pre jazdcov, ktorý sa pohybujú v novom neznámom teréne, kedy aktívne potrebujú používať navigačné funkcie a nepoznajú priebeh kopcov, čo ich čaká. Vtedy dostanú ako na podnose informácie kedy stúpanie príde, aké dlhé a ťažké bude a v dlhých stúpania si môžete prispôsobiť svoje tempo a úsilie tak, aby ani tento, ani nasledujúci a ani ten posledný kopec neznamenal pre vás zbytočne veľké utrpenie. Tak za toto palec hore.

Tiež som sa presvedčil, že nie je nad reálne prejdené údaje, hoci aj z údajov zo vstavanej mapy či mapových portálov sa dá získať dobrý obraz o tom čo vás čaká.

V každom prípade je ClimbPro niečo, čo zvýši váš zážitok. A to nielen na bicykli. Počas zimnej prípravy na turistike som bol často vďačný za poznanie, kde som a čo ma čaká a vedel som si rozložiť správne sily.

Foto: Sportreport

GPS: Garmin Edge 1030 a Garmin Edge 530

Zdroje: Garmin

Add comment

 1. Zažili sme
 2. Vyskúšali sme
 3. Pochodili sme
 4. Organizujeme

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Dreiländergiro 2023

Cestná cyklistika 25-06-2023

Priatelia, podľa článku 69 mediálneho zákona vás musím dopredu upozorniť, že táto reportka nie je vhodná pre maloletých a citlivé povahy. Nebojte sa, nikoho som nezahlušil ani neprežil žiadnu div...

X-bionic Jasná 2023 a späť

Cestná cyklistika 17-06-2023

Jasná po ročnej prestávke Časy, kedy som pociťoval nervozitu pred štartom tejto slovenskej cykloturistickej kultovky sú už dávno za mnou. Pre niekoho výzva, pre niekoho príležitosť si zajazdiť s kama...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new