logosr

updated 7:12 PM, Jul 15, 2024 Europe/Bratislava

Test Garmin Edge 510

  • Published in Športovec používa HW SW

Garmin Edge 510Túto jar vstúpila na slovenský trh nová verzia cyklopočítača s GPS – Garmin Edge 510. Ide o priameho nástupcu Garmin Edge 500, ale podstatne vylepšeného, a to v rámci hardvéru, dotykového farebného displeja, ale aj viacerými novými funkciami. Na odskúšanie mi firma Conan s.r.o zapožičala prezentačný model, ktorý v sebe obsahoval verziu firmware 2.30.

 

 

 

Popis Edge 510 a fyzické porovnanie s predchádzajúcimi modelmi Edge 500 a Edge 800

 

Garmin Edge 510 je dostupný v dvoch variantách. Ako základná sada, ktorá obsahuje Edge 510, napájací adaptér, vysunutý držiak na bicykel, šnúrku na zápästie a USB kábel. Odporúčaná cena je 299 Eur.  Sada Performance Bundle bude navyše obsahovať GSC10 senzor pre meranie rýchlosti/kadencie, ďalší štandardný držiak na bicykel (ako ho poznáte z predchádzajúcich modelov) a Premium HR senzor srdcovej frekvencie.  Táto sada bude mať odporúčanú cenu 369 Eur. Z doplňujúceho príslušenstva by som upozornil na možnosť dokúpenia farebných silikónových puzdier alebo externého batériového packu. Podrobnejšie informácie nájdete na oficiálnych stránkach www.garmin.sk alebo www.garmin.com.

Garmin Edge 510 s držiakmi

 

Edge 510 voči svojmu predchodcovi podrástol a rozmermi sa priblížil k Edge 800. Počas testovania som mal možnosť priameho porovnávania Garmin Edge 510 a Edge 800 a tak väčšina porovnávacích informácií sa bude vzťahovať k modelu Edge 800. Čo sa týka hrúbky je na tom rovnako ako môj referenčný model. Taktiež aj uchytenie s držiakom je identické s predchádzajúcimi modelmi 500/800.

 

Porovnanie Garmin Edge 800 a Edge 510

 

Edge 510 je kompatibilný s príslušenstvom predchádzajúcej generácie Edge. Ten, kto sa rozhodne obnoviť svoje vybavenie má zjednodušenú úlohu a príslušenstvo mu zostáva.

Garmin Edge 510 má tri hardvérové tlačidlá  -  zapnutie/vypnutie na ľavom boku a dve tlačidlá na spodnej časti prednej strany pre funkcie LAP/RESET a START/STOP. Displej je farebný, dotykový a ovládanie funguje aj v cyklistických rukaviciach. Teda ovládaním má omnoho bližšie k modelu 800 než k 500.

 

Garmin Edge 800 a Edge 500 z boku

 

Predstavenie noviniek Garmin Edge 510

 

Garmin Edge 510 má rozmery 5,2 x 8,6 x 2,4 cm s veľkosťou displeja 4,4 x 3,5 cm, v rozlíšení 176 x 220 bodov. Deklarovaná vode odolnosť je IPX7. Deklarovaná výdrž batérie do 20 hodín. Obsahuje vstavaný barometer / výškomer a teplomer.

Veľkou zmenou je schopnosť prijímať satelitné signály nielen z GPS, ale aj z Glonass navigačného systému, čím sa zvýšila spoľahlivosť a presnosť v určení polohy.

 

GPS a Glonass

 

Edge 510 má len internú pamäť s kapacitou cca 20MB, čo postačuje na cca 180 hodín záznamu aktivít. Prístroj neobsahuje mapy a nie je možné ani do prístroja vektorové mapy dohrávať.

Voči predchodcom má Edge 510 prepracované ovládanie, aby sa z úvodnej obrazovky dalo pristúpiť čo najjednoduchšie k požadovaným informáciám pohybom prsta po displeji.

 

 Úvodná obrazovka Edge 510

 

Prístroj dokáže zaznamenávať  priebeh trasy, vzdialenosť, rýchlosť, prevýšenie, teplotu a množstvo odvodených informácií. S voliteľným ANT+ kompatibilným príslušenstvom zaznamená aj srdcovú frekvenciu, kadenciu šliapania, prípadne vyvinutý výkon podľa toho, aké príslušenstvo je pripojené.

V Edge 510 sa dá nastaviť, koľko údajových obrazoviek je možné prepínať a na každej obrazovke aké množstvo údajov sa má zobraziť. Na každom políčku údajov na displeji si môžem zvoliť ľubovoľný údaj z bohatého zoznamu meraných veličín. Tieto sú pri výbere zoskupené do príbuzných kategórií, tak prispôsobenie obrazovky zaberie len pár minút.

 

 Stránky s údajmi Stránky s údajmi

 

V prístroji je možné nastaviť niekoľko profilov bicykla (typ, príslušenstvo, parametre) a každý profil má svoj odometer. Po novom sa v Edge 510 definujú aj profily aktivity (trénovanie, pretek, výlet). Pri každom type aktivity je možné nastaviť vlastné obrazovky a údaje, ktoré ma pri danej aktivite najviac zaujímajú. K profilom aktivity je možné priradiť aj farebnú schému a tak sa pri výbere profilu ľahko zorientujem pri voľbe. Po ukončení aktivity Edge 510 zobrazí prípadný osobný rekord, ktorý bol práve dosiahnutý (napríklad prevýšenie, vzdialenosť či priemerná rýchlosť).

 

 Profily aktivity   rekordy

 

Záznam aktivity je riadený spustením a zastavením stopiek, takže je možné vyňať úseky jazdy, ktoré nechcem zahrnúť do záznamu. V prípade, že pozabudnem na spustenie stopiek, sa pri pohybe zobrazí pripomienka, že som pravdepodobne začal aktivitu a či sa majú stopky spustiť. Prirodzená je podpora funkcií Auto Pause (pozastavenie merania pri zastavení alebo poklese na minimálnu rýchlosť) a Auto Lap (aické vytvorenie meraného úseku). Je tiež možné nastaviť aické prepínanie jednotlivých obrazoviek.

Ak mám v prístroji uloženú dráhu, je možné sa podľa nej vizuálne navigovať na základe vykresleného priebehu trasy na mapovej stránke. Tieto vlastnosti sú prevzaté z predchádzajúcich modelov a aj postupy ako nastaviť tieto funkcie a ako ich používať sa dajú analogicky prevziať z popisov a dokumentácií starších modelov.

 

  Navigácia podľa dráhy  Upozornenia na jazdu mimo dráhu

 

Podobne ako predchodcovia, Edge 510 obsahuje aj pokročilé funkcie, ako napríklad Virtual Partner – tréning voči digitálnej osobe / dráhe – súťaž voči predchádzajúcemu záznamu), intervalové tréningy a pokročilé tréningové plány s vytýčenými cieľmi a následnými alarmami.

 

Súťaž s virtuálnym partnerom

 

Najvýraznejšou novinkou okrem podpory Glonass a logike používania vrátane dotykového ovládania, sú prepojovacie online funkcie ako napríklad LiveTrack (sledovať moju aktivitu naživo cez internet), odoslanie a prijatie dráhy a záznamov aktivít v Edge 510, aktualizovaná predpoveď počasia alebo zdieľanie svojej aktivity na sociálnych sieťach. Tieto funkcie sú umožnené pri spojení  Edge 510 so smart mobilmi (s OS Android alebo Apple/IOS) pomocou Bluetooth spojenia. Pre použitie týchto funkcií je treba mať takýto kompatibilný telefón, aktivovaný dátový prenos alebo dostupné wifi a mať v mobile nainštalovanú free aplikáciu Garmin Connect Mobile app.

Live Track

 

Pomocou online funkcie Live Track umožníte svojim priateľom či rodine sledovať  v reálnom čase priebeh Vašej aktivity alebo preteku. Za využitia vyššie spomenutých prostriedkov prostredníctvom aplikácie Garmin Connect Mobile, stačí rozoslať mailom alebo cez sociálne siete pozvánky a adresáti po kliknutí na link môžu nad mapou sledovať online kde sa nachádzate, spolu so základnými aktuálnymi či historickými údajmi ako je rýchlosť, vzdialenosť, prípadne ďalšie údaje.

 

Live track zobrazený na mobilnom telefóne

 

Bezdrôtový prenos údajov a o predpovedi počasia

 

Pomocou mobilnej aplikácie sa môžete kedykoľvek pripojiť na svoj účet na Garmin Connect, pozrieť si svoju históriu aktivít, stiahnuť Vami uložené dráhy alebo zaslať práve ukončený tréning. V prípade premenlivého počasia je možné stiahnuť podrobnú predpoveď na najbližšie obdobie pre danú lokalitu do Edge 510 a pri nepriazni počasia uschovať mobilný telefón v bezpečí a suchu vrecka či púzdra. 

 

 Prenos údajov  predpoveď počasia

 

Na jeden prístroj je to vcelku dosť veľa noviniek a tak som v praxi preveril tieto kľúčové novinky, ako fungujú a ako sa správajú. Ako porovnávací model som použil Garmin Edge 800, ktorý som paralelne používal spolu s Edge 510.

Garmin Edge v praxi a porovnanie s Edge 800

 

Edge 510 pripojený na počítač

 

Na úvod som sa pozrel, ako vyzerá štruktúra súborov po pripojení na počítač.  Po pripojení  cez USB sa Edge aicky prepne do režimu Mass Storage a pripojí sa ako ďalší disk. Prvú drobnosť, čo som si všimol je, že sa do systému hlási ako Garmin Edge 600. Ale pri pripojení na Garmin Connect, či iné programy od Garmin sa už zobrazuje korektne pod svojim skutočným modelovým názvom Edge 510. Predpokladám, že to pri najbližšom firmware opravia.

 

 kapacita pamäte Edge 510

 

Ako je vyššie spomenuté, celková kapacita Edge 510 je cca 20MB, čo stačí na slušnú históriu aktivít či dráh.

Adresárová štruktúra je obdobná ako pri iných modeloch Garmin, teda všetko dôležité je uložené v priečinku Garmin, kde sa jednotlivé informácie radia do svojich podpriečinkov. Skopírovaním celej štruktúry priečinkov na disk počítača jednoducho zazálohujete obsah a konfiguráciu prístroja.

 

štruktúra priečinkov Edge 510

 

Stručne zhrniem význam priečinkov.

Activities – v tomto priečinku sa po ukončení činnosti uloží záznam aktivity vo formáte fit. Priemerná veľkosť záznamu sa pohybuje od stoviek kilobajtov až po pár megabajtov. Tieto záznamy sa postupne pridávajú a čas od času je ich treba vymazať alebo presunúť do počítača ako zálohu.

Courses – tento priečinok uschováva dráhy, ktoré môžu slúžiť pre navigáciu alebo súťaženie s Virtuálnym partnerom. Dráhy sa zvyčajne zasielajú do pristroja z aplikácie Garmin connect a vtedy sa nemusíte starať  o kopírovanie, stačí len dať príkaz v connecte ulož do prístroja. Ak máte vytvorené vlastné dráhy, nevkladajte ich do tohto priečinka, ale do priečinka NewFiles a po zapnutí Edge 510 si ich prístroj sám spracuje a uloží kam má.

CustomMaps – je priečinok, do ktorého je možné vložiť práve jeden súbor vo formáte kmz so špecifickými obmedzeniami, ktorý obsahuje georeferencovanú bitmapu (satelitný snímok alebo mapu s definovanými súradnicami). Táto mapa sa potom zobrazí na mapovej stránka ako podklad. Formát, limity, a ako sa taký súbor vytvára je popísaný na mnohých stránkach na internete. Takáto mapa nedokáže poskytovať navigačné funkcie.

Debugging a Diag - tieto priečinky sú technické priečinky slúžiace pre servis Garmin prístrojov.

Location – priečinok kde je súbor  s uloženými polohami (waypointami) - Miesta, ktoré sa zobrazia na mapovej stránke a ku ktorým je možné sa dať priamočiaro navigovať alebo sa nad nimi kalibruje nadmorská výška pri spustení záznamu.

NewFiles – do tohto priečinka sa ukladajú súbory, ktoré môžu obsahovať napríklad dráhu pre navigáciu. Po zapnutí Garmin sám spracuje súbor a uloží na príslušné miesto.

Records – priečinok, kde sú uložené hodnoty osobných rekordov.

Scrn – ak si zapnem v Edge možnosť zosnímania obrazovky, tak po stlačení power tlačítka sa sem uloží snímka displeja.

Settings – v tomto priečinku je uložené nastavenie prístroja, ako je napríklad počet obrazoviek a polí, aké údaje sa majú zobrazovať, nastavenia bicykla a podobne. Teda konfigurácia prístroja.

Schedules – priečinok, kde je uložené plánovanie jednotlivých tréningov. Toto plánovanie sa robí v prostredí Garmin Connect.

Sports – priečinok s nastavením aktivít.

Text – v tomto priečinku sú uložené jednotlivé jazykové mutácie textov v Edge 510.

Totals – tu sa ukladajú kumulované sumárne hodnoty ako najazdené kilometre a podobne.

Weight – sem sa ukladá história meraní z váhy, ktorá sa vie spojiť s Edge prostredníctvom ANT+.

Workouts – priečinok, kde sú uložené jednotlivé tréningové plány, ktoré sa vytvorili napríklad v Garmin Connect

 

V koreňovom adresári na obrázku je vidno aj súbor s názvom OSM Freemap Slovakia 8M.img. Áno, je to vektorová mapa Slovenska pre prístroje s malou pamäťou. Viac som o tom písal v článku o Garmin Fénixe na adrese http://www.sportreport.sk/index.php/ako-sportovat/pouziva-hw-sw/831-garmin-fenix-3.  Aj v Edge 510 je možné nahrať takú mapu do pamäti a dokonca sa zobrazí aj na mapovej stránke. Prirodzene, nie je možné podľa nej vykonávať routing.Túto funkciu však Garmin verejne nepodporuje a vo verzii firmware 2.30, ktorú som práve používal, je zablokované zobrazovanie líniových objektov, čo sú vlastne všetky cesty a teda na displeji uvidíte len POI body a plochy ako zastavané územia či les. Budúcnosť ukáže, či výrobca povolí plnohodnotné zobrazovanie máp v Edge 510 alebo nie. Používanie tejto funkcie je na vaše riziko.

 

 súčasný stav zobrazovania vektorových máp (modrou je zobrazená uložená dráha)

 

Edge 510 podporuje Custom maps, čo sú malé výrezy leteckých alebo naskenovaných či bitmapových máp vo formáte kmz.

Porovnanie Edge 510 s Edge 800 v teréne

 

V rámci tohto porovnávania som sa sústredil na nasledovné fakty – logika ovládania, ovládanie na bicykli, presnosť údajov, presnosť priebehu trasy, výdrž prístroja, reakcie a rýchlosť prístrojov. Popri tom som so záujmom skúsil aj nový typ držiaka prístroja, ktorý sa montuje na riadidlá a Edge je umiestnený pred predstavcom bicykla. Výhodou tohto umiestnenia je voľnosť v náklone voči pozorovateľovej polohe a tým pádom sa dá optimalizovať  sklon displeja tak, aby sa minimalizovali odlesky od okolia. Nakoniec sa predsunutá poloha ukázala ako príjemnejšia na zbežný náhľad na displej. Na druhú stranu opticky vyzerá toto umiestnenie viac zraniteľné a subjektívne sa mi trošíčku horšie ovládal prístroj v tejto polohe. Prirodzene tam hraje úlohu aj zvyk a preto nemá zmysel vynášať verdikt z tohto skúšania. Vítam však ďalšiu možnosť, ako upevniť Edge na riadidlá a každý si už nájde to správne uchytenie pre seba.

 

 Možnosti umiestnenia prístroja

 

Po zapnutí oboch prístrojov som okamžite zbadal rozdiel v rýchlosti spočítania polohy. Edge 510 bol v tom voči 800vke bleskový a to aj keď som odpočítal dobu, pokiaľ sa štartujú mapy v Edge 800. Tá rýchlosť zachytenia signálov bola zreteľná pri každom teste.

Oba prístroje som nastavil na rovnaké prostredie. Rovnaké rozmiestnenie údajov na obrazovkách, oba prístroje som spároval na ANT+ merač srdcovej frekvencie a Snímač rýchlosti/kadencie. V nastavení bicykla som nastavil rovnaký manuálny obvod kolesa.  

Čo sa týka čitateľnosti displeja vonku som nevnímal rozdiel. V oboch prípadoch som podľa zvyku zapol podsvietenie, ktoré efektívne eliminuje dynamicky sa meniace svetelné podmienky. Takže nakoniec  rozdiel v čitateľnosti v sedle ovplyvňoval zvolený náklon nového typu držiaku.

Autokalibrácia nadmorskej výšky voči waypointu prebehla u oboch prístrojov v poriadku. Na Edge 510 som si navyše nastavil virtuálneho partnera podľa dráhy, aby som zistil správanie tejto funkcie v tomto modele. Na štartovom mieste som strávil pár minút, kým som sa vydal na cestu a tak som si stihol všimnúť, že teplomer na Edge 510 živšie reagoval na zmenu prostredia ako pri Edge 800. Okrem iného som skúšal aj funkciu Live Track, ale tej sa budem osobitne venovať v inom článku.

 

Virtuálny partner podľa dráhy Virtuálny partner podľa dráhy Virtuálny partner podľa dráhy

 

Po nasadnutí na bicykel obidva prístroje takmer naraz zistili pohyb a žiadali o spustenie stopiek. Vyhovel som im a začalo sa meranie. Prvá jazda bola rovinatá, aby bol čas sa s Edge 510 hrať.

 

 úvodné obrazovky úvodné obrazovky úvodné obrazovky

 

Po pár kilometroch, na prázdnejšej ceste, som skúšal ovládanie Edge 510. Vzdialenejšia poloha bola pre mňa na ovládanie menej príjemná. Mám už nacvičené reflexné pohyby smerom k predstavcu a tu som musel "opustiť" bezpečie riadidiel a hmatať do priestoru. Skrátka nezvyk.  Pri prepínaní obrazoviek boli medzi 800 a 510 rozdiely. Kým 800 mala v spodnej časti obrazovky polia (šípky), kde som sa dotykom (ťuknutím) prepol na inú obrazovku, toto Edge 510 nemá. Buď prepínam obrazovky kĺzaním prsta z jedného okraju displeja na druhý (to isté vie aj 800), alebo som musel ťuknúť na displej a až potom sa mi zobrazili analogické šípky a mohol som obrazovku prepnúť ťuknutím.  V tomto sa mi zdalo ovládanie 800 lepšie,  resp. vyžadovalo to menej pozornosti, ako možnosti Edge 510. Beriem však aj fakt, že jedno ovládanie mám zžité, kým druhé som sa len učil.

 

 obrazovka po pokliknutí na displej Nájdenie dráhy

 

Ďalším pozorovaním bolo, že Edge 800 reagoval na príkazy mierne rýchlejšie. Keby som ich bezprostredne neporovnával, pravdepodobne by som si to nevšimol.

Pri navigácii podľa dráhy sa môžete stretnúť s javom, keď sa na obrazovke zobrazovala informácia, že som zišiel z trasy a o chvíľu že som sa na ňu vrátil. Je to dané presnosťou zamerania dráhy alebo aktuálnej presnosti merania polohy. A samozrejme pri poblúdení alebo úmyselnom odbočení z dráhy je táto informácia logickým oznamom. V prípade, že záznam dráhy, podľa ktorej sa navigujem, má v sebe značené aj úseky (medzičasy, kolá) tak pri vhodnom nastavení správania merania úsekov sa na tomto mieste aicky vytvorí nové kolo bez nutnosti stláčať tlačidlo LAP. Ak by som Edge 510 porovnával s modelom 500, určite tu by som musel spomenúť, že farebný displej je veľkou pomôckou najmä na navigačnej mapovej stránke, kde je zreteľne farebne rozlíšený môj priebeh jazdy od naplánovanej dráhy. 

Jazda ako taká prebiehala v poriadku a aj správanie a reakcie oboch prístrojov počas testovania boli správne. Jednoducho oba používané prístroje sú si v tom rovnocenné.

 

 obrazovky Edge 510 obrazovky Edge 510 obrazovky Edge 510 obrazovky Edge 510

 

Po prejdení polovice trasy som si všimol jedno nie veľmi dobré správanie Edge 510 a to, že meranie nadmorskej výšky oscilovalo o pár metrov hore dole, aj keď som šiel po rovine a neustále mi zobrazovalo, že buď stúpam alebo klesám. To sa aj prejavilo na hodnote nastúpaných metrov, ktoré sa pomaly začalo rozchádzať s údajom na Edge 800. Keďže sa tento jav prejavoval v obdobnej miere aj pri ďalšich jazdách, predpokladám, že je to chyba vo firmware, ktorú očakávam že opravia.   * Krátko po testovaní a ešte pred publikáciou tohto článku bol vydaný nový firmware vo verzii 2.50 kde sa  jedným z hlavných popisovaný zlepšení bola oprava správania výškomera (Improved elevatin recording) *

Pri ďalšom testovaní som vyskúšal prehodiť prístroje medzi sebou, teda Edge 510 na predstavec a Edge 800 na predsunutý držiak. Tento krát po stiahnutí údajov ukázal Edge 800 vyššie nastúpané metre ako 510. Na obrazovke 800vky som si počas jazdy všimol, že zriedkavo aj ona na tomto držiaku na rovnom úseku ukazuje stúpanie/klesanie, ale bolo to skutočne minimálne. V každom prípade som nadobudol pocit, že predsunutý držiak je náchylnejší na vietor či nápor vzduchu pri rýchlej jazde a ovplyvňuje meranie strmosti či nadmorskej výšky (resp. nastúpaných metrov). Preto ten,  kto chce tento údaj mať presnejší, nech siahne po klasickom upnutí Edge na predstavci. Aby som bol konktrétnejší,  rozdiely namerané pri držiakoch boli rádovo v percentách, kým medzi jednotlivými typmi a výrobcami pristrojov sú rozdiely v meranom nastúpaní ďaleko vyššie, čo je dané rôznymi faktormi. Takže v konečnom dôsledku je toto pozorovanie skôr ako zaujímavosť, než fakt ktorý musím zohľadňovať. 

Počas jazdenia po meste s deťmi som naopak zistil, že to čo ma v Edge 800 občas rozčuľovalo, je v 510 lepšie. Pri nízkych rýchlostiach pod cca 6 km/h totiž Edge 800 prestal ukazovať strmosť stúpania, teda vždy pri turistike a keď som jazdil v Alpách či Dolomitoch a lámal sa v najťažších kopcoch, tak mi zmizol údaj o strmosti. A práve vtedy ma toto číslo zaujímalo. V 510 som tento výpadok nezaznamenal. Na druhú stranu pri takejto rýchlosti pohybu údaj o strmosti stúpania musí byť zaťažený veľkou chybou merania. Ale človeka poteší aj nepresné čislo než žiadne.

 

Pri spisovaní nových vlastností bola spomenutá podpora Glonass. Tak som chcel otestovať, ako verne dokáže 510 zaznamenávať priebeh. Pre tento test som vybral jazdu na Pezinskú Babu, ktorá má v hornej časti sériu zákrut, kde si GPS prístroje, čo sa týka vernosti trajektórie často lámu zuby. Takže opäť v tej istej konfigurácii  oboch Edge-ov som porovnal záznamy. Okrem výškových fluktuácií  boli merania veľmi podobné. Čo sa najviac odlišovalo bola teplota, ale v tomto prípade by som sa skôr pocitovo priklonil k Edge 510.

 

Porovnanie štatistických hodnôt Edge 510 a 800

 

   Iná situácia nastala, keď som si nechal vykresliť priebeh trasy nad leteckými snímkami z oboch prístrojov. Na moje prekvapenie Edge 510 výborne sleduje cestu, kým pri zázname z Edge 800 sú vidno odchýlky, najmä čo sa týka záznamov smerom hore a potom smerom dolu. Pre istotu som rovnaký test spravil na stúpaní na Slnečné údolie, ktoré v mojom okolí už historicky používam na testovanie GPS príjmu a aj tam zvládol Edge 510 test na výbornú.

 

Porovnanie priebehu záznamu nad leteckými snímkami Porovnanie priebehu záznamu nad leteckými snímkami Porovnanie priebehu záznamu nad leteckými snímkami

 

Následnou dvojicou testov som meral výdrž batérie prístroja. Najprv som pri vypnutom podsvietení, zapnutom snímaní ANT zariadení (ktoré ale boli mimo dosahu) a vypnutom bluetooth, nechal spustený záznam do vybitia. Z tohto testu mi vyšlo že prístroj vydržal bežať 18 hodín a 43 minút, čo patrí z histórie mojich meraní medzi top hodnoty. Zaujímavým údajom bolo aj to, že za tú dobu  rozptyl merania, resp. falošná prejdená vzdialenosť pri Edge 510 bola len 270 metrov, kým pri štandardných GPS sa tieto hodnoty pohybovali okolo a nad kilometer. 

Druhýkrát som testoval výdrž prístroja tak, že som sa cez bluetooth spojil s telefónom (na nabíjačke) a aktivoval funkciu  live track, a tento test bežal celú noc. Po takmer 9 hodinách som test ukončil, keďže som sa presvedčil, že ani v tomto režime  sa nemusím obávať, že by sa Edge 510 počas aktivity z plného stavu vybil. Amatérske maratóny niekedy trvajú aj takúto dlhú dobu a ja môžem pustiť online sledovanie bez obáv, že sa mi Edge vybije. A to sú dobré správy.

Subjektívne chcem spomenúť aj logiku ovládania a samotné ovládanie prístroja. Voči modelu Edge 500 je obrovský skok, čo sa týka logiky a ovládania. Kým napríklad zmena profilu na Edge 500 znamenala niekoľko krokov a pohybe po menu, v 510 sa z hlavnej obrazovky ťuknutím zmení profil. A aj ďalšie voľby sú priamočiare. V porovnaní s modelom Edge 800 je už situácia vyrovnanejšia. Logiku ovládania hodnotím ako lepšiu pri 510, ale napríklad prepínanie obrazoviek sa na bicykli ovláda lepšie z Edge 800.

 

 

 

Hodnotenie

 

V porovnaní s Garmin Edge 500 je 510 jasným pokrokom. Oceňujem najmä dlhšiu výdrž prístroja, omnoho príjemnejšie ovládanie a logiku, farebný dotykový displej a presnosť GPS+Glonass. Pre mnohých bude veľkým lákadlom aj sada prepojovacích online funkcií vrátane live track. V porovnaní s Edge 800 ma pri Edge 510 trošku mrzí blokovanie mapových vlastností, ktoré sa síce nedajú porovnávať s plnohodnotnou podporou máp a routingu, ale prinášajú omnoho prehľadnejšie vizuálne navigovanie. V každom prípade vektorové mapy na Edge 510 nie sú Garminom oficiálne podporované. Takisto aj prepínanie obrazoviek sa mi zdá príjemnejšie pri modeli 800.

Garmin Edge je nový prístroj a bohužiaľ v testovanej verzii firmware 2.30 trpí detskými nemocami, ako je neodladené meranie nadmorskej výšky a strmosti stúpania, alebo občasné rušenie iných ANT senzorov v prípadne aktívneho používania bluetooth. V čase vydania článku je však vydaný firmware 2.50, ktorý vo svojom popise rieši aj tieto oblasti. Celkovo sa mi javí Edge 510 ako výborný navigačný cyklopočítač, či už pre jeho kompaktnosť rozmerov na cestnom bicykli, alebo pre výborný príjem družicových signálov v horách na MTB.

S Garmin Edge 510 prichádza aj nový držiak na bicykel. Ten, kto chce mať voľný priestor na predstavci a lepšiu viditeľnosť na displej určite po ňom siahne. Na druhú stranu vyžaduje trocha viacej cviku na aizáciu ovládania v tejto polohe oproti upnutiu na predstavci.

Kto nechcel veľa čítať:

++ výdrž vstavanej batérie
++ presnosť záznamu trasy s pomocou GPS+Glonass
++ logika ovládania
+ možnosť voľby aktivít a pre každú vlastné individuálne zobrazovanie údajov
+ prepojovacie funkcie, live track
+ farebný dotykový displej
+ podpora CustomMaps
+ rôzne dokúpiteľné príslušenstvo

+- nový typ držiaku

- kvalita aktuálneho firmware
- síce oficiálne nepodporuje vektorové mapy, ale tieto idú do pristroja nahrať, ale je blokované zobrazenie ciest
- v priamom porovnaní s Edge 800 jemne pomalšie reakcie na ovládanie

V ďalšom článku spomeniem nové online funkcie a popíšem, ako sa dajú použiť.

 

Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava Rysy 2024

Cestná cyklistika 15-07-2024

Minulý rok som z účasti vycúval po tom, čo som na radare videl, že sa cez Slovensko presúva veľká dažďová fronta. A ja som si už dávno sľúbil, že ma nikto neplatí za to, aby som musel jazdiť aj v dažd...

Mondsee Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 16-06-2024

Tieto preteky mi veľmi neprajú, pri 1. účasti pred milión rokmi som na piatom kilometri v daždi nedobrzdil kolíziu, tiež som skončil na zemi a s narazeným kolenom pálil domov. Pri 2. úč...

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new