logosr

updated 7:12 PM, Jul 15, 2024 Europe/Bratislava

Garmin Fénix test - časť 2.

 • Published in Športovec používa HW SW

Podrobnejší náhľad na prístroj

Základné ovládanie som si vyskúšal a tak nadišiel čas sa pozrieť na Fénixa trocha bližšie.

Fénix pripojený na počítač

Najprv sa pozriem, ako vyzerá vnútorná štruktúra po pripojení na počítač. Od výroby je Fénix nastavený tak, že po pripojení k počítaču sa pripojí ako ďalší disk podobne ako USB kľúč.

Vnútorná štruktúra Fénixa

 

Všetko podstatné je v priečinku Garmin, kde v priečinku GPX sú záznamy trás a waypointov, v priečinku Profiles  sú všetky profily spolu s nastaveniami ktoré prístroj obsahuje. V priečinku Text sú jazykové mutácie textov, ktoré Fénix obsahuje.

Tip: V prípade, že sa zaregistrujete do klubu Garmin na stránkach klub.garmin.sk, na týchto stránkach si môžete stiahnuť slovenčinu do Garmin Fénix

 Behom používania Fénixa sa môže rozrásť štruktúra priečinkov o ďalšie položky.

Priečinky Fénixa

 

V prípade, že aktivujem zápis aj do súborov fit, tak tieto sa budú ukladať do priečinka Activity.

 

fit aktivity

 

Priečinok RemoteSW  vznikol pri inštalácii nového firmware

Priečinok GPX sa rozrástol používaním a sú tam záznamy z predchádzajúcich aktivít.

 

priečinok GPX

 

Do priečinka GPX sa ukladajú nielen zaznamenané aktivity, ale aj záznamy, ktoré som stiahol do Fénixa, aby slúžili na navigáciu.

Z praxe sa mi oplatilo, že som si nakopíroval do počítača celý obsah prístroja ako zálohu. Najlepšie je to spraviť keď je prístroj nový, alebo keď si ho nastavím presne podľa mojich potrieb, alebo po inštalácii nového firmware. Takto, aj keď si niečo nastavím zle, alebo sa niečo mimovoľne zmaže, viem sa vrátiť s nastavením do pôvodného stavu. Oplatí sa to najmä pri ladení profilov a nastavení.

Tip: Odporúčam občasné skontrolovanie priečinkov Aktivity a GPX a prípadné vymazanie alebo zazálohovanie starších aktivít, aby sa nezaplnil priestor vo Fénixe. 

Ako sa navigovať s Fénixom

Po trocha teoretickej časti  sa vrátim k testovaniu. Teraz si vyskúšam navigáciu. Ak použijem navigačné funkcie, Fénix ponúkne na zobrazenie ďalšie obrazovky, ktoré nás informujú o tom ako ďaleko je do cieľa, kedy tam prídeme prípadne v akom kurze sa treba pohybovať.

V Garmin Fénix sa dá navigovať :

 • Buď na zaznamenaný waypoint, kedy si z ponuky waypointov vyberiem príslušný a vyberiem voľbu navigovať. Na mapovej stránka a kompas budú ukazovať priamy smer, kde sa táto poloha nachádza.
 • Podľa Route – navigačnej cesty, ktorá pozostáva z postupného navigovania po waypointoch tak, aby som sa dostal do cieľa po vytýčenej ceste. Toto býva napríklad najčastejším spôsobom námornej navigácie.
 • Pomocou funkcie TracBack, čo je vlastne návrat naspäť po tej istej trase, ktorú som práve prešiel.
 • Navigácia podľa prejdeného, alebo z mapy vytvoreného záznamu trasy. Prístroj nás vtedy naviguje postupne tak, ako sa navigačná trasa predtým prešla alebo vytvorila.

 To sú základné možnosti navigácie. Tak, ako som spomínal, v námornej navigácii, pripadne v aviatike sa používa najmä Route navigácia, paraglidisti či geocacheri často používajú navádzanie na bod, a turisti, bežci a cyklisti najčastejšie preferujú navigáciu pozdĺž zaznamenanej trasy, prípadne TracBack. Keďže Garmin Fénix deklaruje primárne určenie pre hikerov, turistov či alpinistov, vyskúšal som navigáciu po trase.

Počas testovaní som sa raz vybral na prechádzku po miestnom sídlisku a tento záznam som si vybral aj pre skúšku navigácie. Stále používam profil Hiking. Z hodinkového módu stlačením oranžového tlačidla vojdem do hlavného menu a v ňom zvolím voľbu Tracks. Následne sa mi zobrazia záznamy trás (teraz už viem, že je to obsah priečinka GPX). Pri ukladaní trás som nechal navrhovaný názov, ktorý pozostával z dátumu, kedy aktivita prebehla, tak teraz mám trocha sťaženú úlohu. Po pamäti som vybral príslušnú aktivitu. Potvrdil som oranžovým tlačidlom a Fénix mi ponúkol si prezrieť na mapovej stránke priebeh trasy, alebo rovno spustiť navigáciu. Bol som si istý, že som zvolil správnu trasu a potvrdil som voľbu Go. Následne sa spustil príjem satelitných signálov a tiež sa spustil záznam trasy.

Akonáhle sa spočítala moja aktuálna poloha, zobrazila sa úvodná navigačná stránka.

spustenie navigácie

 

Tip: Odporúčam aktivity, resp. trasy, podľa ktorých sa budem navigovať, označiť priliehavým názvom či už v PC, v plánovacom sw, alebo priamo v prístroji; Pri výbere plánovanej trasy sa podstatne ľahšie vyhľadá navigačná trasa.

Na úvodnej navigačnej stránke sú zhrnuté informácie ako pravdepodobne dlho bude trvať cesta do cieľa, ako je to ďaleko a kedy tam budem. Prirodzene úpravou profilu a editáciou stránok si môžem zobrazovať iné údaje.

Úvodná navigačná obrazovka

 

Mne sa javí pre navigovanie ako najlepšia mapová stránka. Tam je hrubou zreťazenou čiarou znázornené kadiaľ mám ísť a trojuholníček zobrazuje aktuálnu polohu kde som, takže v rámci mierky vidím, čo ma čaká. Ak mám v prístroji viacero záznamov, nad každým záznamom môžem nastaviť údaj, či sa má vykresľovať na mapovej stránke alebo nie. Ak si zvolím vykresľovanie, tak ak keď iný záznam prechádza regiónom, ktorý zobrazuje mapa, tak ho na displeji zbadám ako tenkú čiaru. Takto sa dajú napríklad zobrazovať alternatívne úseky, skratky, alebo núdzové cesty mimo navigačnej trasy. V rámci navigácie sú zobrazované aj waypointy nachádzajúce sa v zornom poli mapy, takže trpezlivou prípravou si viem nachystať vopred dostatok navigačných informácii aj pre neznámy región.

 

Navigácia na mapovej obrazovke vrátane alternatívnych ciest

 

Pre veci znalých je k dispozícii aj kompasová navigačná stránka ktorá informuje o ceste k cieľu.

 

navigačný kompas

Samozrejme, že sa popritom nahráva aj práve prebiehaná aktivita a tak bude k dispozícii záznam pre prípadnú analýzu alebo budúcu navigáciu.

Pri navigovaní pozdĺž trasy sa dá zvoliť smer navigácie, teda od štartu do cieľa alebo z cieľa na štart. Je možné nastaviť určité typy alarmov, tónové alebo vibračné, na určité navigačné udalosti, ako je napríklad priblíženie k požadovanému cieľu či waypointu a to sa vykonáva v hlavnom menu pod položkou Alerts. Je dôležité si ale každé nastavenie vopred vyskúšať a nasimulovať, Pretože každému vyhovuje čosi iné a predstavy a očakávania o výstrahách sa rôznia. Toto už patrí medzi pokročilejšie nastavovania a odporúčam sa tomuto venovať, až keď budete mať zvládnuté bežné funkcie prístroja, aby ste predišli zmätočným notifikáciám.

Pri navigovaní pozdĺž trasy upozorňujem na opatrnosť. Táto metóda patrí medzi najpresnejšie, ale nezaručuje aicky 100% správnosť a bezpečnosť. Treba predovšetkým venovať pozornosť reálnemu prostrediu a nie slepému dôverovaniu navigačnej trasy. Tá môže obsahovať nepresnosti, alebo sa aktuálny stav zmenil voči predtým prejdenému, prípadne plán trasy nebol zaznamenaný v reálnych podmienkach, ale nad mapou a slepá dôvera vo vytýčenú trasu môže spôsobiť, že sa dostanete do rizikových či nebezpečných  situácií.

Príprava navigačných trás alebo použitie z externých zdrojov

Okrem záznamu vlastných aktivít je najväčší úžitok Fénixa v navigácii podľa trás, ktoré už raz prešli iní. Dnes je na internete veľa portálov, kde sa tieto informácie zdieľajú a existuje obrovské množstvo trás z lokalít, ktoré plánujem navštíviť, takže sa oplatí zvládnuť aj proces importu trás z externých zdrojov do Fénixa.

Na ukážku dám odoslanie záznamu z portálu connect.garmin.com

Garmin connect je portál, kde môžu používatelia Garmin outdoor a fitnes prístrojov nahrávať svoje aktivity, analyzovať ich tam, prípadne ich zdieľať s ostatnými. Potrebujú k tomu kompatibilný Garmin GPS  (Fénix ním je), vytvoriť si bezplatné konto a pre aizovanú komunikáciu s GPS zariadením stiahnuť a nainštalovať Garmin communication plugin. Po splnení týchto požiadaviek je možné akýkoľvek zverejnený záznam trasy zaslať do (v tomto prípade)  Fénixu na pár klikov a potom si už len príslušný záznam v prístroji vybrať na navigáciu a ísť.   

V prostredí Garmin Connect si viem nad príslušnou mapou aj vyklikať vlastnú navigačnú trasu a to buď s možnosťou uzamknutia na cesty alebo voľným výberom trasy v ľubovoľnom teréne.

Nájdené alebo vlastnými silami vytvorené trasy si môžem pod svojim kontom uložiť na budúce použitie a kedykoľvek si ich potom stiahnuť alebo  vypublikovať napríklad pre kamarátov.

 

Celý postup je jednoduchý. Najprv sa prihlásim pod svojim kontom na connect.garmin.com. V profile mám nastavené metrické jednotky a jazyk slovenčina. V Connecte po kliknutí na záložke Preskúmať si vyberiem Aktivity. Zobrazí sa mi mapa s vyznačenými aktivitami. Ak chcem nájsť iný región, posuniem mapu na hľadané miesto alebo v políčku Spustiť v blízkosti zadám mesto alebo región. Pomocou filtrov a ďalších kritérií vyhľadám alebo vyfiltrujem typ aktivity napríklad pešiu turistiku.

Garmin connect vyhľadávanie aktivity

 

Vľavo sa mi ponúkne zoznam trás, ktoré vyhovujú kritériám. Môžem si ich postupne pozrieť . Ak ma príslušný záznam zaujíma aj do budúcnosti, môžem si  ju uložiť medzi svoje „dráhy“, prípadne si ju exportovať na lokálny disk počítača, prípadne odoslať link mailom.

 

Garmin Connect – táto aktivita ma zaujíma

 

Tentokrát som si ale našiel túru, ktorú chcem nasledovať a chcem si tento záznam poslať do Garmin Fénixa. Na stránke s podrobnosťami aktivity je v hornej šedej časti ikona s názvom Odoslať do zariadenia. Samozrejme Fénix musí byť pripojený cez kolísku na počítač a na počítači ho musím vidieť ako pripojené zariadenie. Potom po kliknutí odoslať do zariadenia sa začne prenosu súboru do zariadenia.

 

Garmin connect – odoslanie vybranej aktivity do Fénixa

 

Po pár desiatkach sekúnd je prenos ukončený a ak by som nahliadol do priečinka GPX vo Fénixovi, zistil by som, že tam pribudol nový súbor s názvom  course_xxxxxxxx.fit.

 

Súbor sa odoslal do fénixa do adresára GPX

 

Po odpojení Fénixa od kolísky a jeho zapnutí sa spustí proces konverzie z fit na gpx formát a jeho progres sa zobrazuje na displeji.

 

konverzia formátu vo Fénixovi

 

Po dokončení importu je súbor pripravený na spustenie navigácie podľa neho. Ak by som si pozrel cez počítač, ako teraz vyzerá, tak zistím, že už tam nie je fit súbor, ale nový gpx súbor s názvom, ako bol popísaný v connecte. Na ukážke sa nazýva Vylet na Kuklu.gpx. Teraz je tento záznam trasy dostupný aj vo Fénixe v položkách pod menu Tracks v hlavnom menu, pod názvom Vylet na Kuklu. A podľa postupu opísaného kúsok vyššie je možné spustiť navigáciu podľa neho.

 

konečný stav navigačného track súboru

 

Komunikácia s mobilnými zariadeniami

Ďalšou zaujímavou vlastnosťou je možnosť prepojiť Garmin Fénix s mobilným zariadením Iphone alebo Ipad. Na to je treba mať kompatibilný Ipad / Iphone,  nainštalovať doň aplikáciu BasecampItunes store a povoliť bluetooth pripojenie.

Na strane Fénixa je treba cez hlavné menu, položku Share Data a voľbu BaseCamp aktivovať bluetooth vysielanie.

Nastavenie Fénixa pre spojenie s IOS zariadením

 

Na strane Ipad /Iphone je treba spustiť aplikáciu BaseCamp  a stlačiť Scan for device. Aktivuje sa spojenie s Fénixom a zobrazí sa zoznam zaznamenaných trás a waypointov.

 

Prenos údajov do IOS zariadenia

 

Po kliknutí na niektorý zo záznamov sa zobrazí mapový podklad a zaznamenaný priebeh trasy. Je možné si prezerať aj grafické priebehy záznamu ako je napríklad výškový či teplotný profil, rýchlosť prípadne iné zaznamenané veličiny. Takisto je možné záznamy premenovať, pridávať waypointy, prípadne mazať údaje. Tieto aktivity sa dajú vykonávať pokiaľ je aktívne spojenie s Fénixom.

 

Snímky obrazovky IOS zariadenia

 

Prispôsobenie Garmin Fénix

Skôr či neskôr, určite každý raz príde k bodu, že si chce zmeniť nastavenie obrazoviek, profilu či správania Garmin Fénix. Pokiaľ doterajšie činnosti boli jednoduché, ďalšie nastavovania už žiadajú nadhľad nad vecou, porozumenie používateľa, čo chce robiť a trpezlivosť pri hľadaní toho optimálneho. Najčastejšie sa stane, že sa stratím v nastaveniach, alebo že moje nastavenia nezafungujú tak, ako som očakával a príležitostne sa môže stať, že sa vyskytne chyba vo firmware. Tento typ prístroja umožňuje veľké množstvo nastavení do takej miery, že sa s vývojom firmware môže výrazne meniť ovládanie a správanie prístroja. Pri toľkých kombináciách očakávam, že sa firmware pre Fénix bude ďalej vyvíjať a aj niektoré tu spomenuté informácie doznajú zmien. Momentálne opisujem firmware vo verzii 3.10

Tip: Pri modifikácii nastavení by som odporúčal zopár rád:

Zálohovať ; a prípadne si spraviť viacero verzií záloh. Všetky nastavenia sú uložené v rôznych súboroch vo vnútornej pamäti prístroja a tak nakopírovaním na disk počítača si viem zazálohovať rôzne stavy vývoja.

Po zálohe odstrániť profily ktoré nepoužívam, vrátiť ich viem zo zálohy a práca a prehľad s Fénixom budú jednoduchšie.

Zmeny robiť v menších krokoch a overiť si,  či mi to tak vyhovuje.

Vytvoriť si vlastný profil skopírovaním a premenovaním niektorého profilu čo mi vyhovuje a potom porovnávať správanie nového s pôvodným.

Sledovať internetové zdroje a fóra ako napríklad forums.garmin.com ( kde ľudia, ktorí uviaznu v spleti nastavení, či narazia na konkrétny problém sa zveria s ním) , je možné nájsť odpovede na mnou kladené otázky.

Možno píšem príliš vedecky, ale v určitých okamžikoch si musím aj ja zopakovať takéto zásady. Nastavenia nie sú v skutočnosti náročné na znalosti či zručnosti, ale je ich také množstvo, že sa ľahko stratí nadhľad. Veď poďme si niektoré veci pozrieť.

Hlavné menu a jeho položky a význam som opísal vyššie. Pre modifikáciu Fénixa najčastejšie budem vstupovať do položky Setup. Nastavenie tuná sa mení so zmenou profilu v hodinkách.  Pod ňou sa zjaví nasledovná štruktúra:

 • System– Tuná môžem prepínať režim prístroja zo štandardného na UltraTrac (úsporný) alebo pre indoor aktivity, ďalej naprogramovať jednotlivé tlačidlá či nastaviť jazyk
 • Data Pages – Stranky- Nastavenia počtu stránok, poradia ich výzoru a to pre záznam (Tracking), navigovanie (navigating) a pre indoor. Aby to nebolo také jednoduché, toto sa mení podľa predvoleného profilu, ktorý si volím v hlavnom menu a výberom v profiles. Inak povedané, ak zmením profil, môžem položky v Setup menu nastavovať opať a to pre príslušný profil. A v tomto je tá komplikovanosť.
 • Senzors –Senzory- Nastavenie správania a zobrazenia vstavaných ABC senzorov a ich kalibrácia (opäť profilovo závislé).
 • ANT sensor– Profilovo závislé aktivovanie ANT plus kompatibilných senzorov, aktivácia, párovanie (merač SF, merač kadencie, externý teplomer, footpod)
 • Tones – Tony- Aktivácia pípaní a vibrácií.
 • Display – Zobrazenie- podsvietenie a kontrast.
 • Reset – Nulovat- Nulovanie kumulatívnych údajov, aktívneho tracklogu, zobrazenia priebehu aktivita na mape, nastavení...
 • Map – Mapa- Orientovanie mapy, úvodná mierka,  zobrazovanie uložených trás a podobne.
 • Tracks – Trasy- Nastavenie spôsobu záznamu trasy, aického začatia, ukončenia či pozastavenia a voľba formátu zápisu gpx,fit,oba.
 • Time – Cas -Formát zobrazenia a časové pásma.
 • Units – Jednotky- Nastavenia veličín merania.
 • Pos. Format – Format suradnic - Nastavenia parametrov GPS merania.
 • Profiles – Profily- Vytvorenie nového profilu, premenovanie existujúcich a ich poradie.
 • Fitness – Nastavenie správania a parametrov pri fitnes profiloch (zóny SF, fyzické parametre, autolap...)
 • Geocaches–Ako sa majú skrýše zobrazovať a či sa využíva chirp.
 • Menu – Úprava výzoru a obsahu hlavného menu.
 • About – Info - Informácie o prístroji a firmware.

Už teraz je zreteľne vidno, že niektoré položky v tejto časti menu sa vyskytujú aj v hlavnom menu. Preto je dôležité si uvedomiť, kde sa nachádzam a čo vtedy ovplyvňujem. Podrobnejšie popisovanie nastavení je mimo rámec tohto testovania.

Tip: Jednou z citlivých nastavení pri profiloch je Track -  autostart a autostop. Tzv. fitnes profily (beh, cyklistika...) nemajú aický štart a stop po spustení GPS príjmu, ale záznam aktivity sa začína až po dlhšom podržaní tlačidla vpravo hore, rovnako sa aj pozastaví záznam, dlhším podržaním pravého dolného tlačidla sa zasa zaznamená medzičas (Lap).  Ukončenie a uloženie záznamu sa vykoná pri zastavenom meraní dlhším podržaním tlačidla vľavo dole a voľby save track.  Toto správanie je možné zmeniť v Setup pre príslušný profil.

 

 

 

 

Takže celý postup nastavenia je taký, že si najprv vyberiem profil , a potom upravujem jeho správanie, zobrazovanie, pripojiteľné senzory... Všetky tieto nastavenia sú potom uložené v prístroji v priečinku Profiles, v súbore nazovprofilu. gpf. Z toho vyplýva, že uložením tohto súboru si zarchivujem príslušný profil, ak chcem vytvárať nový profil, skopírujem blízky obsahom, z ktorého chcem vychádzať pod novým názvom.

 Zoznam zobraziteľných údajov

Garmin Fénix dokáže zobraziť na svojich obrazovkách  nasledovné (len anglicky) údaje:

Kategória časová – Time

 • Date – aktuálny dátum
 • Final ETA – predpokladaný čas príjazdu do cieľa
 • Final ETE - predpokladaná doba na ceste do cieľa
 • Moving Time – čas kedy bol vykonávaný pohyb od posledného nulovania
 • Next ETA – predpokladaný čas príchodu na nasledovný waypoint
 • Next ETE – predpokladaný čas na ceste k nasledovnému waypointu
 • Stop Time – čas bez pohybu od posledného nulovania
 • Sunrise – čas východu slnka
 • Sunset – čas západu slnka
 • Time – celkový čas
 • Timer – odpočítavanie stopiek
 • TOD – koľko je hodín

Kategória rýchlosť/ vzdialenosť Speed/Distance

 • Avg Speed – celková priemerná rýchlosť od posledného nulovania
 • Distance – prejdená vzdialenosť od posledného nulovania
 • Final Dist – okamžitá vzdušná vzdialenosť od cieľa
 • Max. Speed – maximálna rýchlosť od posledného nulovania
 • Moving AVG - priemerná rýchlosť bez času bez pohybu od posledného nulovania
 • Next Distance - vzdialenosť k nasledovnému waypointu
 • Odometer – počítač kilometrov
 • Pace - tempo (čas za ktorý prejdem určitý úsek)
 • Speed – okamžitá rýchlosť
 • Track Dist - vzdialenosť prejdenej dráhy
 • Vert Speed - aktuálna vzostupná alebo zostupná rýchlosť

Kategória navigácia – Navigation

 • Bearing – Azimut – smer pohybu k najbližšiemu bodu
 • Compass– aktuálne nasmerovanie kompasu v písmenovej forme
 • Course – kurz – smer od počiatočného bodu k cieľovému resp. medzi dvoma waypointami v ceste v stupňoch
 • Final Dest – názov cieľového waypointu
 • Final Dist – okamžitá vzdušná vzdialenosť od cieľa
 • Final ETA - predpokladaný čas príjazdu do cieľa
 • Final ETE - predpokladaná doba na ceste do cieľa
 • Final VDST - výškový rozdiel medzi aktuálnou pozíciou a cieľovým miestom
 • Final VSPD – vertikálna rýchlosť na cieľ
 • Heading – aktuálny smer pohybu
 • Next Dest – názov nasledovného waypointu
 • Next Dist  - vzdialenosť k nasledovnému waypointu
 • Next ETA – predpokladaný čas príchodu na nasledovný waypoint
 • Next ETE – predpokladaný čas na ceste k nasledovnému waypointu
 • Next VDST - výškový rozdiel medzi aktuálnou pozíciou a ďalším waypointom
 • Off course – vzdialenosť o ktorú som mimo požadovaný kurz
 • To Course - smer na plánovaný kurz
 • Turn - smer a vzdialenosť k ďalšej zákrute na trase
 • VMG – dostupnosť nasledovnej cesty na základe okamžitej rýchlosti a kurzu

Kategória Údaje o zázname - Trip Data

 • Ascent - celkové nastúpané prevýšenie od posledného nulovania
 • Avg Ascent – priemerná hodnota nastúpaného prevýšenia od posledného nulovania
 • Avg Descent - priemerné vyklesané prevýšenie od posledného nulovania
 • Avg Speed – celková priemerná rýchlosť od posledného nulovania
 • Descent - celkové vyklesané prevýšenie od posledného nulovania
 • Distance – prejdená vzdialenosť od posledného nulovania
 • Max Ascent– maximálne nastúpané prevýšenie
 • Max Descent – maximálne klesanie nadmorskej výšky
 • Max Elevation- najvyššia nadmorská výška od posledného vynulovania
 • Max Speed – maximálna rýchlosť od posledného nulovania
 • Min Elevation- najnižšia nadmorská výška od posledného vynulovania
 • Moving AVG - priemerná rýchlosť bez času bez pohybu od posledného nulovania
 • Moving Time – čas kedy bol vykonávaný pohyb od posledného nulovania
 • Stop Time – čas bez pohybu od posledného nulovania
 • Time – celkový čas

Kategória výškový profil – Elevation

 • Ascent – celkové nastúpané prevýšenie od posledného nulovania
 • AVG Ascent – priemerná hodnota nastúpaného prevýšenia od posledného nulovania
 • Avg Descent - priemerné vyklesané prevýšenie od posledného nulovania
 • Descent - celkové vyklesané prevýšenie od posledného nulovania
 • Elevation – aktuálna nadmorská výška
 • Final VDST - výškový rozdiel medzi aktuálnou pozíciou a cieľovým miestom
 • Final VSPD – vertikálna rýchlosť na cieľ
 • Glide Ratio - kĺzavosť - pomer horizontálnej prejdenej vzdialenosti a zvislej vzdialenosti
 • GPS Elevation - aktuálne prevýšenie na základe GPS
 • GR Dest – kĺzavosť do cieľa
 • Grade – strmosť stúpania
 • Max Ascent– maximálne nastúpané prevýšenie
 • Max Descent – maximálne klesanie nadmorskej výšky
 • Max Elevation - najvyššia nadmorská výška od posledného vynulovania
 • Min Elevation - najnižšia nadmorská výška od posledného vynulovania
 • Next VDST - výškový rozdiel medzi aktuálnou pozíciou a ďalším waypointom
 • Vert Speed - aktuálna vzostupná alebo zostupná rýchlosť

Kategória Letecké – Aviation

 • AMB Press - aktuálny okolitý tlak
 • Barometer – kalibrovaný aktuálny tlak
 • Final VDST - výškový rozdiel medzi aktuálnou pozíciou a cieľovým miestom
 • Final VSPD – vertikálna rýchlosť na cieľ
 • Glide Ratio - kĺzavosť - pomer horizontálnej prejdenej vzdialenosti a zvislej vzdialenosti
 • GPS Elevation - aktuálne prevýšenie na základe GPS
 • GR Dest – kĺzavosť do cieľa
 • Next VDEST - výškový rozdiel medzi aktuálnou pozíciou a ďalším waypointom
 • Vert speed - aktuálna vzostupná alebo zostupná rýchlosť

Kategória stav – Status

 • Accuracy – presnosť výpočtu GPS polohy
 • AMB Press – aktuálny okolitý tlak
 • Barometer– kalibrovaný aktuálny tlak
 • Battery – úroveň nabitia batérie
 • Cadence - otáčky kľuky za minútu (vyžaduje voliteľný ANT snímač kadencie)
 • Compass– aktuálne nasmerovanie kompasu v písmenovej forme
 • Date– aktuálny dátum
 • Elevation – aktuálna nadmorská výška
 • GPS - sila signálu GPS družíc
 • Grade – strmosť stúpania
 • Heart Rate – aktuálna srdcová frekvencia (vyžaduje voliteľný ANT merač SF)
 • Max Temp – maximálna teplota za posledných 24 hodín
 • Min Temp – minimálna teplota za posledných 24 hodín
 • Speed – okamžitá rýchlosť
 • Temp – aktuálna teplota
 • TOD – koľko je hodín
 • Vert Speed - aktuálna vzostupná alebo zostupná rýchlosť

Kategória smerovania – Heading

 • Bearing – Azimut – smer pohybu k najbližšiemu bodu
 • CMP HDNG – aktuálne nasmerovanie kompasu v stupňoch
 • Compass– aktuálne nasmerovanie kompasu v písmenovej forme
 • Course – kurz – smer od počiatočného bodu k cieľovému resp. medzi dvoma waypointami v ceste v stupňoch
 • GPS HDNG – aktuálny smer pohybu podľa GPS
 • Heading – aktuálny smer pohybu 
 • Off Course – vzdialenosť o ktorú som mimo požadovaný kurz
 • To Course - smer na plánovaný kurz
 • Turn - smer a vzdialenosť k ďalšej zákrute na trase

Kategória Fitnes

 • Ascent - celkové nastúpané prevýšenie od posledného nulovania
 • AVG CAD – priemerné otáčky kľuky za minútu od posledného vynulovania
 • AVG HR – priemerná srdcová frekvencia od posledného vynulovania
 • AVG HR % – priemerná srdcová frekvencia od posledného vynulovania v percentách
 • AVG LAP – priemerný čas za ktorý sa vykonali všetky predchádzajúce úseky (okruhy)
 • AVG Pace – priemerné tempo od posledného vynulovania
 • AVG Speed – celková priemerná rýchlosť od posledného nulovania
 • Cadence - otáčky kľuky za minútu (vyžaduje voliteľný ANT snímač kadencie)
 • Calories – počet spálených kalórií počas tejto aktivity
 • Descent - celkové vyklesané prevýšenie od posledného nulovania
 • Distance – prejdená vzdialenosť od posledného nulovania
 • Grade – strmosť stúpania
 • Heart Rate – aktuálna srdcová frekvencia (vyžaduje voliteľný ANT merač SF)
 • HR %Max – percentuálne vyjadrenie aktuálnej srdcovej frekvencie voči maximu
 • HR zone – aktuálna zóna srdcovej frekvencie
 • Lap Ascnt – nastúpané prevýšenie v aktuálnom úseku (okruhu)
 • Lap Cad – priemerné otáčky kľuky za minútu v aktuálnom úseku (okruhu)
 • Lap Descnt – poklesnutie nadmorskej výšky v aktuálnom úseku (okruhu)
 • Lap Dist – vzdialenosť aktuálneho úseku (okruhu)
 • Lap HR – priemerná srdcová frekvencia v aktuálnom úseku (okruhu)
 • Lap HR % – priemerná srdcová frekvencia v aktuálnom úseku (okruhu) v percentách
 • Lap Pace – priemerné tempo v aktuálnom úseku (okruhu)
 • Lap Speed – priemerná rýchlosť v aktuálnom úseku (okruhu)
 • Lap Time- prebiehajúci čas aktuálneho úseku (okruhu)
 • Lap Total – celkový čas za ktorý sa prešli všetky ukončené úseky (okruhy)
 • Laps – počet ukončených úsekov (okruhov)
 • LLap Ascnt – nastúpané prevýšenie v minulom úseku (okruhu)
 • LLap CAD – priemerné otáčky kľuky za minútu v minulom úseku (okruhu)
 • LLap Descent - poklesnutie nadmorskej výšky v minulom úseku (okruhu)
 • LLap Dist – vzdialenosť minulého úseku (okruhu)
 • LLap HR – priemerná srdcová frekvencia v minulom úseku (okruhu)
 • LLap Pace – priemerné tempo v minulom úseku (okruhu)
 • LLap SPD – priemerná rýchlosť v minulom úseku (okruhu)
 • LLap Time – uplynulý čas minulého úseku (okruhu)
 • Max Speed – maximálna rýchlosť od posledného nulovania
 • Pace – tempo (čas za ktorý prejdem určitý úsek)
 • Speed – okamžitá rýchlosť
 • Steps – počítadlo krokov
 • Time – celkový čas

V slovenskom firmware je poradie parametrov dané abecedným poradím v sk jazyku a nesedí s poradím napísaným tuná podľa anglického jazyka. Parameter sa však dá porovnať so slovenským opisom.

V tretej - poslednej časti potestujem vlastnosti ktoré na oficiálnych stránkach nenájdete.

Add comment

 1. Zažili sme
 2. Vyskúšali sme
 3. Pochodili sme
 4. Organizujeme

Trnava Rysy 2024

Cestná cyklistika 15-07-2024

Minulý rok som z účasti vycúval po tom, čo som na radare videl, že sa cez Slovensko presúva veľká dažďová fronta. A ja som si už dávno sľúbil, že ma nikto neplatí za to, aby som musel jazdiť aj v dažd...

Mondsee Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 16-06-2024

Tieto preteky mi veľmi neprajú, pri 1. účasti pred milión rokmi som na piatom kilometri v daždi nedobrzdil kolíziu, tiež som skončil na zemi a s narazeným kolenom pálil domov. Pri 2. úč...

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new