logosr

updated 7:12 PM, Jul 15, 2024 Europe/Bratislava

Garmin Fénix test - časť 1.

 • Published in Športovec používa HW SW

Garmin FenixPrvé informácie o tomto prístroji hovorili o novinke určenej najmä pre turistov, hikerov a alpinistov, ktorí nechcú so sebou nosiť zbytočné krabičky, ale ktorí uvítajú elektronickú pomôcku v podobe hodiniek, ktorá im umožní ľahkú navigáciu, prehľad o pohybe v teréne a pritom nebude prekážať.

Garmin teda uviedol model GPS  hodiniek Fénix, s takzvanými ABC senzormi (altimeter – výškomer, Barometer – tlakomer, compass – kompas), s možnosťou navigácie po naplánovanej alebo prejdenej trase a ktorý dokáže komunikovať a zaznamenávať aj fit ANT senzory ako sú merač srdcovej frekvencie, senzor kadencie, footpod či externý teplomer.

 

 

 

To už je bohatý zoznam vlastností a funkcií, ktorý rozširuje rozsah používania prístroja natoľko, že som chcel  tento prístroj aj vyskúšať v praxi. Na účely otestovania mi tento prístroj zapožičala firma Conan s.r.o

 

Úvodné zoznámenie s prístrojom

 

Fénix ku mne nepriletel, ale prišiel poštou v úhľadnom malom balení. Po rozbalení som na stôl vyložil hodinky a nevyhnutné príslušenstvo v podobe nabíjačky a prepojovacieho kábla s PC. Do malej krabičky sa ešte podarilo vtesnať aj stručné príručky v niektorých svetových jazykoch. Slovenská dokumentácia je voľne dostupná v elektronickej forme na stránkach www.garmin.sk.

obsah balenia

Priznám sa, že keď si pozerám údaje na internete, hodnoty ako veľkosť displeja 3,1 x 3,1 cm, rozmery hodiniek 4,9 x 4,9 x 1,7 cm či hmotnosť 141,7g mi vôbec nič nehovoria a tak až prvý vizuálny a fyzický kontakt mi našepkal, že hodinky na mňa pôsobili robustným dojmom.  Na prvý pohľad bolo telo hodiniek relatívne veľké a dosť vysoké, čísla na displeji  obrovské. Prekvapila ma aj pocitovo nízka hmotnosť  hodiniek. Remienok je plastový a na ruke sa po krátkej chvíli hodinky usadia tak, že ich nie je cítiť.

Podobne, ako aj iné hodinkové modely Garmin prístrojov, aj Fénix sa nabíja a pripája k počítaču cez špeciálne tvarovanú kolísku do ktorej sa hodinky zacvaknú. Na jednu stranu nie je v hodinkách žiaden USB konektor, do ktorého nemôže tým pádom natiecť voda, usadiť sa prach alebo odtrhnúť sa plastová krytka, ale na druhú stranu je veľmi dôležité si na cesty nezabudnúť pribaliť aj túto kolísku, inak nebudeme mať možnosť prístroj nabiť alebo stiahnuť údaje.

Kolíska pre pripojenie Garmin fénix na PC a pre nabíjanie

Ovládacie tlačidlá sa dajú zreteľne nahmatať či už držím hodinky v rukách alebo sú hodinky na zápästí. Stlačenie je jednoznačné a musí sa vyvinúť mierna sila a tlačidlá sa jemne zasúvajú do tela hodiniek, aby vyvolali požadovanú reakciu. Tlačidlá majú drážkovaný povrch, čím je kontakt s prstom ešte zreteľnejší. Problémy som nezaznamenal ani pri ovládaní s rukavicami. 

Po nabití prístroja sa na čiernobielom displeji zobrazí obrovskými číslami čas a pod ním deň a dátum v mesiaci. V podobe sekundovej ručičke slúži po obvode hodiniek sa pohybujúca značka. Čas sa štandardne synchronizuje podľa GPS signálu (zosynchronizovaného od posledného použitia). Toto je možné zmeniť podobne ako prakticky všetky možnosti prístroja, ale o tom neskôr.  V tomto režime sa deklaruje výdrž na jedno nabitie až do 6 týždňov, pri trvalej aktivácii vstavaných ABC senzorov sa táto doba skracuje na 3 týždne.

Garmin Fénix má dva druhy režimu záznamu GPS – štandardný príjem s výdržou na jedno nabitie presahujúci 10 hodín (závisí od používania funkcií hodiniek, využitia ABC senzorov či ANT plus externých senzorov) a úsporný  - UltraTrac režim, ktorý dokáže zaznamenávať GPS signál a príslušné senzory na jedno nabitie po dobu 16 – 50 hodín. V tomto prípade je výdrž silne závislá od množstva používaných senzorov. Tento režim  určite uvítajú hikeri či alpinisti, alebo aj vyznávači ultra športov, ktorí  chcú zaznamenať priebeh svojej aktivity, ale nemajú možnosť použiť nabíjačku alebo prerušiť aktivitu po poldni používania.

Záznam činnosti z GPS ako aj pripojených senzorov sa ukladá buď do gpx formátu, alebo dofit formátu používaného vo fitnes prístrojoch, prípadne do oboch formátov súčasne. Kapacita záznamu je 10000 trasových záznamov prípadne 1000 waypointov, pričom počet záznamov je limitovaný len vnútornou kapacitou prístroja ktorá je cca 25MB. Vzhľadom na to, že jeden záznam má zvyčajne niekoľko sto kilobajtov (fit niekoľko desiatok KB),je to dostatočná kapacita na niekoľko desiatok záznamov aktivít a viac, bez nutnosti pripojenia sa na počítač pre stiahnutie údajov. 

Garmin fénix umožňuje používať rôzne profily, v rámci ktorých sa dá nastaviť správanie ovládania prístroja, spôsob a forma záznamu a navigácie, ako aj zoznam zobrazovaných informácií na displeji prístroja. Je možné aj naprogramovať, čo sa má vykonať pri stlačení tlačidiel.

Fénix ma interný 3D kompas, ktorý je možné aktivovať na vyžiadanie alebo môže byť trvale zapnutý. Je ho možné kedykoľvek nakalibrovať.  Taktiež je možné manuálne nakalibrovať aj výškomer/barometer alebo sa spoľahnúť na autokalibráciu. Prístroj má aj interný teplomer, ktorého údaj je možné si zobraziť, ale jeho meranie skôr slúži na kompenzáciu barometra, pretože je ovplyvnený teplotou ruky na ktorej sú hodinky pripnuté.

Na meranie okolitej teploty je určený voliteľný ANT plus externý teplomer TEMPE, s ktorým je možné Fénixa spárovať a zaznamenávať a zobrazovať okolitú teplotu pri aktivite. A tak ako sa dá spárovať TEMPE, tak ide aj spárovanie ostatného ANT plus kompatibilného Garmin príslušenstva s možnosťou zobrazenia/záznamu nimi nameraných údajov (srdcová frekvencia, cyklistické informácie a pod.).        

 Pre spracovanie údajov je primárne určená web stránka connect.garmin.com, pre PC je k dispozícii program Garmin BaseCamp, ale je možné si svoje záznamy prezrieť v mobilných zariadeniach s operačným systémom IOS pomocou aplikácie BaseCamp Mobile. Garmin Fénix je schopný komunikovať medzi sebou ako aj s mobilným zariadením pomocou Bluetooth technológie.

Podrobná technická špecifikácia a popis funkcií je na stránke www.garmin.sk. Doporučená cena bola stanovená na 399 Eur. V článku budem spomínať anglické pojmy, ale je možné dohrať si do prístroja aj slovenčinu.  Celý postup bude spomenutý nižšie.

 

Prvé použitie Garmin Fénix

 

Ako som už vyššie spomínal  a ako je to známe z verejných zdrojov, Fénix je predovšetkým určený pre aktívny pohyb v prírode, lese, na horách ale rovnako je ho možné používať aj pri športovaní na sledovanie tréningu. Tieto aktivity budú  ďalej rozlišované na fitnes a outdoor.  Predinštalovaný Fénix ponúka hneď niekoľko nastavených profilov. V skratke ich spomeniem:

 • Hiking – turistika
 • Running – behanie
 • Cycling – bicyklovanie
 • Geocaching – hľadanie geoskrýš
 • Fishing – rybolov - informácie o vhodnosti rybolovu poľa mesačných fáz a polohy
 • Sailing – jachting
 • Aviation – lietanie
 • Moutagneering – alpiniznus, horolezectvo

Každý profil je prednastavený tak, aby ukázal, čo je Fénix schopný ponúknuť pre danú činnosť. Z vlastnej skúsenosti odporúčam sa pri začiatkoch do týchto nastavení zbytočne nemiešať, pretože aj pre skúsenejšieho používateľa je to spleť obrazoviek, nastavení a parametrov.

Teraz však pristupujem k prvým praktickým skúškam a využijem hiking profil, ktorý bol aj prednastavený.

Ovládanie je celkom jednoduché, pravými tlačidlami hore a dolu môžem prejsť z režimu hodiniek a zobraziť si údaje zo vstavaných ABC senzorov. Po prvom stlačení trvá asi 2 – 3 sekundy kým sa načítajú senzorové informácie a potom sa postupne zobrazia jednotlivé stránky a údaje o teplote a jeho priebehu,  tlaku vzduchu, nadmorskej výška a grafické zobrazenie kompasu.

Obrazovky so stránkami údajov zo senzorov

Rovnakým spôsobom sa prepínajú obrazovky v režime záznamu alebo navigácie.

Na ľavej strane sú tri tlačidlá. Horné slúži na podsvietenie alebo zapnutie a vypnutie prístroja, dolné sa používa pre vyskočenie z voľby alebo menu. Veľkým oranžovým tlačidlom sa aktivuje vstup do menu, spúšťa sa GPS príjem, spúšťa alebo zastavuje záznam alebo potvrdzuje voľba v menu. Stačí pár skúšobných stláčaní a celý proces ovládania sa zažije.

 Pre celkové ovládanie prístroja je dobré poznať  položky hlavného menu a ich zmysel. Hlavné menu sa vyvolá stlačením oranžového tlačidla. Po asi dvoch sekundách sa hneď ako prvá voľba ponúkne Start GPS, čím sa v outdoorových voľbách aktivít spustí záznam merania. K tomu však prídeme neskôr. Nad menu je stav nabitia batérie a smerom dolu sú položky menu:

 • Start GPS – spustenie príjmu GPS a prípadne spustenie záznamu merania
 • Setup – Nastavenie - Nastavenie ovládania a správania prístroja, tvorba a modifikácia profilov
 • Clock – Hodiny - nastavenie hodín
 • Alerts – Alarmy - nastavenie výstrah na zvolené hodnoty
 • Waypoints – správa zaznamenaných zemepisných bodov
 • Tracks – Trasy - správa záznamu prejdených trás
 • Routes – Cesty - správa navigačných ciest a línií
 • GPS Tools – GPS Nastroje - nastavenie funkcií a správania GPS
 • Profiles – Profily - prepínanie jednotlivých profilov
 • Share Data – Zdieľať data - výmena údajov medzi jednotlivými prístrojmi a mobilnými zariadeniami
 • Fit History – história fitnes záznamov

Každé z týchto položiek má viacero podmenu a množstvo parametrov, preto je dobré sa najprv s prístrojom oboznámiť, zistiť na čo jednotlivé položky slúžia a čo chcem dosiahnuť. Najzložitejšie nastavovania sú pod položkou Setup - Nastavenie. Vhodné je si zazálohovať pôvodnú konfiguráciu, o čom budem písať neskôr.

hlavné menu

 

Základ ponuky som prešiel a nadišiel čas si spraviť prvý záznam. Takže treba vyjsť von na otvorenú plochu aby som zachytil GPS signály. Vonku som stlačil oranžové tlačidlo a opätovným stlačením som aktivoval príjem a spustil záznam. Hneď sa zobrazila na displeji informácia Locating sattelites – Lokalizacia Satelitov, ktorá zostane zobrazené pokiaľ sa nespočíta poloha alebo neprepnem na inú obrazovku.

spustenie príjmu satelitných signálov

 

 

Po tom ako sa zistí poloha, nápis zmizne a môžem sa vydať na túru. V režime záznamu pribudli ďalšie obrazovky s údajmi, ako aj s mapovým zobrazením. Všetky si môžem nastaviť podľa vlastných preferencií,  ale prednastavené sú napríklad takto, ako je vidno na fotografiách.

 

aktuálny čas, hore je symbol príjmu GPS signálu

 

 

 

obrazovka s dvoma údajmi vzdialenosť a čas

 

Stlačením oranžového tlačidla na mapovej obrazovke aktivujem modifikáciu zobrazenia mapy – pomocou kombinácie ostatných tlačidiel môžem meniť mierku mapy alebo posúvanie po mape. Tento režim sa ukončí stlačením ľavého dolného tlačidla.

 

mapová stránka

 

Ak počas záznamu stlačím oranžové tlačidlo, ponúkne sa mi zastavenie zaznamenávania. Spodným tlačidlom môžem túto ponuku zrušiť. Dlhším podržaním tlačidla vľavo dole vyvolám voľbu na pozastavenie záznamu, jeho vymazanie alebo zastavenie.

 

pozastavenie alebo uloženie záznamu

 

Ak potrebujem počas aktivity uložiť aktuálnu polohu ako waypoint, stačí dlhšie podržať oranžové tlačidlo. Najprv sa zobrazí informácia Locating satellites a o pár sekúnd sa ponúkne voľba uložiť prípadne editovať (upraviť jeho názov a pod.).

Ukončenie záznamu sa vykoná stlačením oranžového tlačidla a voľby  Stop GPS. Potom podľa nastavenia profilu sa uloží zaznamenaná trasa do samostatného gpx súboru prípadne do fit súboru.

Po tomto kratšom teste sa dá vypozorovať, aké rutinné kroky sa v praxi vyskytnú. Všetky operácie sa ovládajú približne rovnako a tak stačí pár výletov, aby sa bežné ovládanie dostalo do krvi. Pre používateľov, ktorí chcú Fénixa predovšetkým na záznam aktivít je to vlastne všetko.  Zmienim sa len o tom, že je dobré si po ukončení aktivity overiť, či sa záznam ukončil a pred začatím novej aktivity je vhodné vynulovať počítadlá a trasový záznam, aby sa jednotlivé informácie z aktivít medzi sebou nemiešali. K týmto krokom sa dostanem po stlačení oranžového tlačidla, vojdením do položky setup a tam do voľby reset, kde si už vyberiem, ktoré položky chcem vynulovať (Trip data – prejdené údaje, Clear plots – vymaže na mapovej stránke doterajší priebeh trasy, Track – vymazanie aktívnej pamäte s trasovými bodmi..).

Potom doma už len stačí pripojiť Fénixa do kolísky a k počítaču a stiahnuť údaje do BaseCamp programu alebo na connect.garmin.com.

Prostredie programu Garmin BaseCamp

V druhej časti si podrobnejšie vyskúšam niektoré vlastnosti Garmin Fénix

Add comment

 1. Zažili sme
 2. Vyskúšali sme
 3. Pochodili sme
 4. Organizujeme

Trnava Rysy 2024

Cestná cyklistika 15-07-2024

Minulý rok som z účasti vycúval po tom, čo som na radare videl, že sa cez Slovensko presúva veľká dažďová fronta. A ja som si už dávno sľúbil, že ma nikto neplatí za to, aby som musel jazdiť aj v dažd...

Mondsee Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 16-06-2024

Tieto preteky mi veľmi neprajú, pri 1. účasti pred milión rokmi som na piatom kilometri v daždi nedobrzdil kolíziu, tiež som skončil na zemi a s narazeným kolenom pálil domov. Pri 2. úč...

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new