logosr

updated 7:23 AM, May 5, 2023 Europe/Bratislava

Tréningy podľa Garmin Edge 705 – 4. časť

  • Published in Športovec používa HW SW

ImageV predchádzajúcej časti som opísal Edge ako inteligentný záznamník, ale tento prístroj má na viac. Pre skupinu cyklistov ktorí sa nazývajú hobbíci alebo ambicióznejší cyklisti či pretekári, títo vedia, že ak sa chcú súperiť s náročnými trasami či súpermi a chcú chodiť na športové akcie, je treba aj systematicky trénovať a zvyšovať si svoju výkonnosť. Aj preto si kupujú športtestre, ktoré okamžite informujú športovca o naplnení plánovaných cieľov. Keďže Edge je aj GPS navigačný prístroj, otvára sa tu nové pole pôsobnosti využitia elektroniky pri športovaní.

Dostávame sa k funkciám ktoré sú pre túto triedu GPS fitnes prístrojov jedinečné a ktoré ponúkajú nové motivačné ciele počas trénovania. EDGE 705 totiž nie je iba inteligentný záznamník údajov o tréningu ako som písal vyššie, ale obsahuje v sebe aj možnosť tieto údaje použiť pre ďalšie trénovanie. A to buď ako podklad pre iných ľudí, ktorí môžu podľa prejdenej trasy presne zopakovať svoju jazdu (navigácia), ale aj ako podklad pre porovnanie vlastného rastu výkonnosti, či s online porovnávaním pozície s historickým záznamom priamo na trase. V Edge sa táto funkcia nazýva Virtual Partner. Ale poďme po poriadku.

 Image  Image  Image

Tréningový proces je dnes už oblasť výborne kvantifikovaná a existujú aj voľne dostupné tréningové plány obecného charakteru nehovoriac o individuálnych tréningových plánov tvorených na mieru. Základ tréningu je postupný rast záťaže v určitých cykloch pre dosiahnutie výkonnosti na čo najvyššiu úroveň a to má svoje zákonitosti. Tieto zákonitosti sa dosahujú pomocou výkonnostných cieľov ktorých náplňou je vykonať tréning podľa naplánovaných pravidiel. Takýmito cieľmi v rámci tréningu môže byť čas, vzdialenosť, intenzita námahy, kadencia, štruktúra tréningu prípadne konfrontácia s viacerými parametrami a samozrejme časové plánovanie tréningov a kombinovanie rozličných typov tréningov (kalendár).

  Image Image

Takže z globálneho pohľadu systematického trénovania si môžem vytvoriť, alebo môžem si dať vytvoriť tréningový plán – teda časový harmonogram v ktorý deň mám vykonať aký typ tréningu, akého objemu a záťaže. Toto všetko je možné zadať do programu Garmin training centra, následne to nahrať do Edge a potom v príslušný deň už len stačí spustiť trénovanie podľa plánu. Takto je možné si naplánovať aj dlhšie časové obdobie či dokonca celú sezónu;-) – no to asi trochu preháňam… Prípadne sa o túto oblasť bude starať tréner a mne sa to premietne v prístroji ako prikázaný tréning pre príslušný deň. Samozrejmosťou je aj modifikovanie plánu podľa momentálnej situácie. Skrátka v prístroji budem mať o zábavu postarané.

  Image Image

Keď sa pozriem na samotný tréning a jeho priebeh, Edge 705 umožňuje rôzne typy tréningov podľa plánu:

 

- jednoduché tréningy – sleduje resp. definuje sa prejdená vzdialenosť a čas (teda priemerná rýchlosť) , prípadne je možné kombinované sledovanie času a rýchlosti alebo vzdialenosti a rýchlosti. Pri týchto tréningoch prístroj priebežne zobrazuje, či sa tréningové ciele plnia alebo nie a to aj graficky vo forme virtuálneho partnera, ktorý je vlastne tým ideálnym priebežným údajom. Prístup k nastaveniu a používaniu je možné vykonať priamo v prístroji cez tlačítko Menu a vybrať Trénovania a príslušný tréning.

- intervalové tréningy – Tento typ tréningu rozvíja najmä silovú a rýchlostnú zložku teda je to nadstavba jednoduchého tréningu. Opätovne je možné nastavenie sledovania cieľov podľa kombinácie parametrov ako vzdialenosť a čas s počtom opakovaní, alebo iné opakované kombinácie času a vzdialenosti.  Pri ukončení príslušnej fázy tréningu sa zobrazí informácia na displeji a zaznie zvukové znamenie. Nastaviť fázy intervalového tréningu je možné buď priamo v prístroji alebo v prostredí Garmin training centra a poslaním do prístroja. Samozrejme samotné hodnoty je najlepšie nastaviť po konzultácii s vlastným trénerom.

- rozšírené tréningy – Tento typ tréningu je rozvinutejšou formou intervalového tréningu kde je možné tréningový proces rozfázovať na jednotlivé špecifické úseky ktorých charakter záťaže je treba dodržať. Typicky sú to tréningy v štýle cieľov: spaľovanie tukov, silová vytrvalosť, simulácia kopca, budovanie rýchlosti a pod. Konfigurovať sa takýto typ tréningu dá aj v prístroji, ale to už je nepohodlné a odporúčam na po použiť prostredie v PC. Ako sa nastavujú parametre v prístroji je dobre popísané v manuáli a nebudem tuná ho prepisovať;-) 

Tieto tri typy tréningov v sebe nezahŕňajú okolité vplyvy ako vietor, alebo profil cesty. Preto pri voľbe takéhoto trénovania treba buď tieto vplyvy zapracovať alebo zohľadniť výber trasy tak aby boli tréningové ciele ovplyvnené čo najmenej.  

Takéto trénovanie však, povedzme si na rovinu, má rád málokto, kto vážne preteká to musí, ale mám tu niečo aj pre menej ambicióznych a to:

 

Virtuálny partner podľa Kurzu – Kurz je v tejto terminológii už raz prejdená skutočná trasa, ktorá v sebe uchováva aj údaje o rýchlosti a preto je možné vykonať s takýmto záznamom priame porovnanie v reálnom teréne a to v každom okamihu tréningu. Kurz sa dá vytvoriť v prístroji z histórie záznamov (cez tlačítko Menu – Trenovanie- Kurzy –vytvorit novy – a vyberiem príslušný záznam histórie alebo v PC zo zaznamenaného tréningu príslušným výberom tréningu a voľbou vytvorenia kurzu.

 Image Image Image

V tomto prípade voľby tréningu pomocou Virtual partnera podľa kurzu sa v prístroji zobrazí po spustení tréningu ďalšia sada obrazoviek, ktoré je možné prepínať pomocou stlačenia joysticku, a ktoré zobrazujú informácie a polohu nad mapou alebo profilom Virtuálneho partnera a Vašej aktuálnej pozície, ako aj údaje o vzájomnej vzdialenosti a ďalšie súvisiace údaje.

 Image Image

V tomto prípade pribudne obrazovka aj s veľmi užitočným zobrazeným výškovým profilom ale tentokrát trasy po ktorej sa súperím, takže vidím aký profil ma ešte čaká, kedy bude koniec stúpania alebo v ktorej fáze kopca sa nachádzam – veľmi užitočné....

  Image Image Image

Drobné tipy s Kurzami: V prípade, že Kurzy sú vytvárane na počítači, z praxe sa mi osvedčilo poznačiť pri tomto kroku intenzitu a smer vetra, keďže tento vie poznačiť okamžitú rýchlosť podstatnou mierou, a teda aj súperenie s virtuálnym partnerom by nebolo reprezentatívne, resp. ak by som mal na výber tak si môžem vybrať referenčný tréning s podmienkami aké sú teraz. Prípadne si do názvu poznačiť aj intenzitu tréningu alebo subjektívnu úroveň trénovanosti. Veď predsa nemá zmysel sa súťažiť na začiatku sezóny s Kurzom zaznamenaným pri vrcholnej forme.

Ďalší dobrý tip podľa mňa je možnosť „zahriatia“ – vysvetlím. Súťažiť s Virtuálnym partnerom podľa kurzu môžem začať nie spustením tlačítka štart, ale až vtedy, ak vojdem na pozíciu miesta/polohy kde začína záznam kurzu. Teda keď potrebujem si rozohriať svaly, stačí sa rozjazdiť niekde mimo porovnávaciu trasu a až keď prídem na „miesto štartu“ sa spustí priame súperenie (ak ale spustím stopky tlačítkom štart a nie som ešte na štarte, dávam partnerovi náskok;-).

Ešte som nenapísal ako sa Kurzy aktivujú: Cez Menu – Trenovanie – Virtual partner je treba zapnúť funkciu  Virtual partnera a potom samotný Kurz sa spustí cez Menu – Trénovanie- Kurzy – vybrať príslušný kurz- Vykonať kurz. Následne sa načíta kurz (aj niekoľko desiatok sekúnd) a potom je možné pristúpiť na vyššie spomenuté obrazovky Kurzu.

 Image

Ak sa používa funkcia „Kurzy“ na mapovej stránke prístroje je fialovou farbou zvýraznená trasa po ktorej je treba postupovať obdobne ako pri navigácii, čo je ďalšia užitočná vlastnosť, najmä ak sa pohybujem v neznámom prostredí a teda viem kedy a kde mám zabočiť. Na rozdiel od navigácie však pri Kurzoch sa nezobrazujú navigačné obrazovky a nevydávajú sa zvukové navigačné tóny.

  Image

Mne osobne sa funkcia Virtual partnera podľa Kurzu veľmi páči a rád ju používam. Najmä v období keď je tréning nepríjemná rutina, je virtuálne závodenie vítaným spestrením hltania kilometrov.

 

Kto má rád dirigovanie, môže si nastaviť alarmy ktorých je v prístroji požehnane (na rýchlosť, na frekvenciu šlapania, na pulzy..). Tieto alarmy sú užitočné napríklad pri dlhých tréningoch kedy pri dosiahnutí cieľa sa zobrazí informácia na displeji a zaznie signál (alarm na vzdialenosť či čas). Takéto alarmy je možné definovať aj ako opakované.

Pri alarmoch na rýchlosť, srdcovú frekvenciu, kadenciu či záťažový výkon je možné použiť zóny nastavené v profiloch, alebo si zvoliť vlastné dolné, horné či obe hranice. Potom pri prekročení limitov prístroj začne pípať a zobrazí sa informácia o prekročení nastavených prahov.   Priznám sa, že večné pípanie ma rozčuluje, tak som tieto vlastnosti nielenže netestoval ale ani nezapol.

  Image Image Image

V tejto časti som nechcel suplovať ani manuál ani trénerove pokyny, chcel som len poukázať na vlastnosti Edge 705 a na fakt, že práve tieto funkcie robia z neho výnimočný prístroj ideálny pre cyklistiku a cyklistov. Či už z pohľadu GPS navigácií, kde tieto vlastnosti nie sú implementované a tak nie je dôvod váhať vo výbere modelu navigátorov, ale aj v pohľade z ponuky výrobcov športťesterov, kde integrácia popísaných funkcií jednoducho v takejto miere nie je. Priznám sa, že práve tieto vlastnosti boli pre mňa kľúčové, prečo som prešiel z Polaru na Garmin Edge.

 

V ďalšej časti sa rozpíšem o navigácii a mapách.....

----
Garmin EDGE 705 recenzia - 3. časť - Základný režim – záznam tréningu  
Garmin EDGE 705 recenzia - 2. časť - Malá odbočka – moja úvaha o presnosti prístrojov  
Garmin EDGE 705 recenzia - 1. časť - Predstavenie  

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava-Rysy 2022

Cestná cyklistika 07-07-2022

Tento rok sa mi nejako nedarí najazdiť potrebné kilometre. Ani na Jasnú som kvôli tomu nešiel. Tu v propozíciach píšu, že na TT-RYSY treba mať aspoň 2000km odjazdené. Tesne som to splnil...

Kärnten Radmarathon 2022

Cestná cyklistika 05-06-2022

Na týchto pretekoch som bol aj v roku 2015 a zapamätal som si z nich 3 dôležité fakty - horúce počasie, ťažké kopce a pekné baby. Teraz sa pri počasí schyľovalo ...

Sereďmaratón 2022 alebo ako Sulík nenakúpil bezvetrie

Cestná cyklistika 23-05-2022

Každý rok sa snažím čo najrýchlejšie sa pripraviť na tento pomerne skorý cyklomaratón. Chcel som napísať amatérsky ale posledné ročníky mám dojem, že to čo tam jazdí, by sa v pohod...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro ...

Nová vlajková loď cyklopočítačov G…

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová v...

Garmin Rally XC – watty v teréne po r…

Športovec používa HW SW 06-08-2022

Je tomu viac ako rok, keď som mal možnosť vyskúšať novú generáciu meračov výkonu v pedáloch, Garmin Rally. Testoval som cestnú verziu a oslovila ma najmä funkčnosťou a jednoduchosťou m...

Profil stúpania Železná studienka - H…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.&nb...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnený...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zo…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenk…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí ...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zo…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new