SportReport AŠK Pezinok
Log in
updated 7:35 PM CEST, Jun 21, 2018

Garmin EDGE 705 recenzia - 3. časť - Základný režim – záznam tréningu

  • Published in Športovec používa HW SW

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

ImagePrišiel čas na vyskúšanie správania prístroja v praxi. Nabitý GPS som nasadil na držiak bicykla, vyšiel von a zapol. Prístroj štartoval asi 15 sekúnd keď sa zobrazila stránka s textom „Nacitavanie satelitov“. Pod textom sa graficky farebným pruhom zobrazovala informácia o zachytávaní GPS signálov spočiatku červená prešla do zelenej. Po zachytení signálov ktoré trvalo niekoľko desiatok sekúnd sa prepla obrazovka do režimu cyklopočítača.

V prípade, že chcem vizuálne kontrolovať ako sa fixujú jednotlivé gps satelity tak si môžem zobraziť satelitnú stránku a to nasledovným postupom:  treba stlačiť tlačítko MENU, s joystickom ísť na položku Satelit a stlačiť joystick dole. Takto sa zobrazí stránka so satelitmi kde vidím ako sa darí zachytávať signál. Naspäť na stránku cyklopočítača sa dostanem viacnásobným stláčaním tlačítka MODE  až sa dostanem na požadovanú stránku. Na stránke cyklopočítača si môžem zobraziť podľa vlastného výberu až do 8 údajov z ponuky 47 údajov (viď manuál), ktoré sa dajú v prístroji sledovať. Prístup na konfiguráciu udajových políčok je cez tlačítko MENU a voľbu Nastavenia – Policka s Udajmi – Bicyklovy pocitac 1 (2).  Na vybratej stránke sa už môže vyhrať každý podľa svojej vôle.  Takéto voliteľné údajové stránky sú dve a prepínajú sa pohybom joysticku hore alebo dolu. Ďalej pri bežnom režime tréningu sa dajú prepínať tlačítkom MODE ešte obrazovky s mapou a obrazovkou s výškovým profilom prejdenej trasy. Edge 705 ma vstavaný barometer ktorý sa autokalibruje podľa satelitov. Táto vlastnosť je vidno vtedy, keď idem jazdiť po pár dňoch alebo po väčšej zmene počasia, po zapnutí prístroja a fixovaní satelitov, sa mení nadmorská výška aj keď stojím na mieste. Z praxe teda, ak chcem správne výškové údaje hneď od začiatku, počkám ešte chvíľu kým sa ustáli hodnota nadmorskej výšky (najlepšie je ak poznám miestnu výšku a čakám kým bude výška v tolerancii do cca 10 metrov).

Image

Stlačením tlačítka start/stop sa spustí záznam tréningu do pamäti prístroja, spustia sa stopky a začnú sa merať kumulované veličiny. Vzorkovanie záznamu nie je lineárne, ale podľa vstavaného algoritmu keď sa vytvorí záznam, ak sa zmení relevantným spôsobom jedna zo sledovaných veličín. Podrobnou analýzou záznamu mi vyšlo vzorkovanie v priemere každých cca 25m. Je možné prednastaviť prístroj aj na vzorkovanie v sekundovom intervale. Vtedy však kapacita prístroja postačí na cca 4,5 hodiny záznamu a začnú sa následne údaje prepisovať. Pri štandardnom (tzv. inteligentnom) režime záznamu je v návode odporúčané po 12 hodinách záznamu vynulovať prístroj (reset), čím sa záznam uloží do pamäte prístroja a po opätovnom spustení sa vytvára zápis pre nový záznam. V opačnom prípade môže prísť k prepisovaniu najstarších záznamov.  Podľa tohto odporúčania usudzujem, že prístroj má akoby dve časti internej pamäte, do prvej časti po spustení merania zaznamenáva za sebou údaje a nad nimi spočítava sumárne hodnoty, a druhá časť kde sa ukladajú do osobitých súborov či už po resete alebo po pripojení k počítaču hodnoty z prvej časti pamäte – tento súbor sa nazýva história a po pripojení k počítaču ho môžete uvidieť ako súbor s koncovkou tcx.   Do záznamu histórie sa ukladajú informácie z GPS  a zároveň aj z aktívnych senzorov (z pulzmetra, barometra, merania kadencie či napr. wattmetra) V druhej časti pamäte sú uložené aj súbory pre navigáciu – popíšem neskôr, alebo mapové súbory. Opisujem to podrobnejšie pretože je to troška špeciálna vlastnosť a veľa ľudí sa pýtalo, koľko vydrží prístroj zaznamenávať údajov a pod. Takže moja odpoveď znie – práve aktuálny meraný tréning je treba resetnúť a tým pádom uložiť najneskôr do 12 hodín používania (alebo 4,5 hodiny pri sekundovom vzorkovaní ale  takýchto súborov histórií sa zmestí veľmi veľa do pamäte a teda aj pri dlhšom odlúčení od domova nemusím mať obavy, že by som nemal priestor v prístroji na ukladanie údajov. Ďalej chcem spomenúť že keď sa spustí záznam, tento sa môže kedykoľvek prerušiť opätovným tlačítkom start/stop a neskôr zasa v ňom pokračovať, dokonca je možné aj prístroj vypnúť a neskôr zapnúť a opäť pokračovať v pôvodnom zázname. Ak chcem vytvoriť úplne nový záznam a začať „od nuly“ vrátane merania prejazdených kilometrov a ostatných údajov, treba prístroj „resetnúť“ alebo pripojiť k počítaču. Vtedy sa aktuálny záznam uzavrie, uloží sa ako história, vynulujú sa počítadlá a pri najbližšom spustení tlačítka start/stop sa začne počítať nový záznam. Dovolím si aj porovnať – keď som mal Polar, musel som ho stále ťahať so sebou lebo keď som sa od neho vzdialil tak sa mi rozpároval pulzmeter s hodinkami (napr. pri pauze v nejakej krčme) a mohol som zakladať nové meranie. Riešenie v Edge sa mi praxou začína viac páčiť. Je o niečo viac bezstarostnejšie, len nesmiem po zapauzovaní zabudnúť opäť spustiť stopky inak sa mi nebude nič merať. Áno niekto mi môže povedať že sa to dá obísť funkciou autostop ale táto sa mi osvedčila len pri obyčajných tachometroch, pri testeroch čo ukladajú údaje do pamäte som si skrátka autostop neobľúbil.

Image

Ale poďme jazdiť - Počas jazdenia je displej čitateľný dobre, mapový podklad vyzerá lepšie a farebnejšie s podsvietením,  ale kto potrebuje šetriť energiu na dlhšiu trasu a nemôže si dovoliť luxus podsvietenia, tak sa vie orientovať na mape resp. displeji letmým pohľadom aj bez podsvietenia. Sťaženú čitateľnosť displeja som zaregistroval jedine za slnečného dňa, keď som sa pohyboval  pod redšími korunami stromov a kde prebleskovanie tieňa a slnka sa odrážalo na displeji. Muselo to však byť za toho správneho uhla slnka so smerom jazdy a tej správnej hustoty stromov. Nakoniec čitateľnosť displeja je vidno aj na ilustračných fotkách, dokonca v reálne je to ešte lepšie ako je vidno na ilustračných snímkach.

Image

 

Ovládanie tlačidiel je bezproblémové a zreteľné, navyše vypínateľné sprievodné zvuky taktiež informovali o správnej funkcii tlačidiel. Len pri zapínaní prístroja som si musel zvyknúť na charakteristické správanie prístroja a to, že odozva na pridržané stlačenie pri zapnutí je asi jedna sekunda a až potom zaznie zvukové znamenie a zobrazí sa obrazovka na displeji, čo pri prvých kontaktoch s prístrojom môže ľudí popliesť a tú prvú sekundu sa zdá že nejde prístroj zapnúť.

Image

Pri trénovaní rád a často používam funkciu zaznamenávania medzičasov/kôl. Po zaznamenaní pomocou tlačítka LAP sa do pamäte zaznamená údaj o stlačení kola pre neskoršiu analýzu a na displeji sa zobrazí údaj o prejdenej vzdialenosti a čase práve uzavretého kola. Takýchto kôl môžem mať až 1000 a ku každému sa potom spočítavajú osobitné údaje (napr. priemerný tep kola, vzdialenosť úseku, priemernú rýchlosť a pod. Ako samozrejmosť môžem považovať, že si (ak mám zvolené príslušné polia) môžem pozrieť rôzne údaje týkajúce sa kola. Ak mám zapnutú funkciu autolap v Edge, tak sa mi automaticky zaznamenáva kolo buď po prejdení definovanej vzdialenosti (podľa nastavenia) alebo po prechode cez tzv. polohu – teda v inej terminológii waypoint (v prístroji ich môže byť 100)  - teda označeného zemepisného bodu. Ak jazdím po okruhu alebo idem tou istou cestou. Môžem si nastaviť, aby keď prechádzam tým istým miestom, kde som si predtým poznačil kolo, sa mi aj pri ďalšom prejazde týmto miestom automaticky uložilo ďalšie kolo bez akéhokoľvek môjho zásahu.

Image

 

Na mapovej stránke je možné vybrať si voliteľné dve údajové polia (resp aj žiadne) kedykoľvek meniť mierku mapy alebo sa posúvať po mape. O mapových a navigačných funkciách bude spomenuté neskôr.

 

Na stránke výškového profilu sa vykresľuje výškový priebeh prejdenej trasy, dá sa meniť mierka v oboch osiach a je možné zobraziť relevantné číselné údaje. V tomto základom režime túto stránku považujem skôr ako spestrenie informácie. Tréning je možné pozastaviť tlačítkom start/stop, a neskôr v ňom pokračovať. Je možné nastaviť funkciu autostop ak sa zastavím napr. na križovatke. Záznam vie pokračovať aj po vypnutí prístroja a opätovnom zapnutí a stlačení tlačítka start/stop.

Image

Prístroj umožňuje nastavenie parametrov pre 3 bicykle, pričom pre každý si eviduje aj celkovú prejdenú vzdialenosť – túto je možné pozrieť si v profile príslušného bicykla ku ktorému sa dostanem cez tlačítko MENU – Nastavenia - Profil a Zony – Profil bicykla.

Ak si chcem pozerať prehľadové údaje o niektorom zo zaznamenaných tréningov, na tento účel slúži tzv. história. Je možné sa k nej dostať cez tlačítko MENU  a položku Historia. Tuná je možné prezerať údaje zo záznamov ktoré sú uložené v pamäti prístroja a prístup k nim je možný podľa dňa, podľa týždňa, alebo celkovo, pričom pri voľbe podľa týždňa sa zobrazia aj sumárne údaje za príslušný týždeň a pri voľbe celkom sa zobrazí najazdený objem kilometrov, celkový čas a celkové spálené kalórie. Pri prezeraní histórie jednotlivého záznamu  sa na prístroji dajú zobraziť sumáre celkovej jazdy (čas, vzdialenosť, priemerná rýchlosť, kadencia, tep, maximálny tep či rýchlosť), jednotlivých zaznamenaných kôl, a dokonca aj zobraziť priebeh úseku nad mapou. Takže aj keď práve nemám poruke počítač, viem si po tréningu prezrieť ako som jazdil.

----
Garmin EDGE 705 recenzia - 2. časť - Malá odbočka – moja úvaha o presnosti prístrojov  
Garmin EDGE 705 recenzia - 1. časť - Predstavenie

Pridať komentár

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

BA-Jasná 2018

Cestná cyklistika 16-06-2018

Tento rok z nášho klubu nechcel ísť nikto, tak som bol na pochybách, či sa mi chce ísť samému. Asi vďaka inému pohľadu na túto akciu ako majú ostatní som sa predsa len rozhodol ísť. Veď úplne sám tam ...

St.Pöltner Radmarathon 2018

Cestná cyklistika 10-06-2018

Opäť začnem originálne - aj tu boli párky dobré ako vždy :-) A po tejto pochvale musím ihneď prejsť k závažnému nedostatku, ktorý výrazne kazí celkový dojem. Na týchto pretekoch absolútne ch...

Leitha.Berg Radmarathon 2018

Cestná cyklistika 29-05-2018

Táto reportka sa mi písala celkom ľahko, lebo mi ako spoluautor pomohol Milan. Keď sme sa totiž v cieli boli najesť, dobre mi poradil, čo ešte by som o týchto pretekoch mohol povedať nového. Voal...

Garmin Edge 1030 - 1. časť testu

Športovec používa HW SW 03-06-2018

Na jeseň 2017 bola uvedená na trh nová vlajková loď cyklopočítačov – Garmin Edge 1030. Číselne sa hlási ako nástupca Garmin Edge 1000 a sľubuje vylepšenia tak hardvérové ako aj softvérové a s podporou...

Predstavenie Garmin Vector 3

Športovec používa HW SW 01-05-2018

Prvé dve generácie meračov výkonu Garmin Vector - umiestnených do pedálov ukázal trhu ďalšiu cestu, ako merať výkon, ktorý podá jazdec. Vzhľadom na pedálovú integráciu toto riešenie umožnilo zaznamena...

Test Garmin Edge 820

Športovec používa HW SW 20-08-2017

Koncom roka 2016 bol na trh uvedený nový model Garmin cyklopočítača – Edge 820. Preberá posolstvo modelov Edge 705, 800 a 810 - teda ide o mapový prístroj plný funkcií a meraní. Z aktuálneho top model...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Propozície 2018 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 21-03-2018

Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdolať nástrahy tohto kopca.   Cyklistick...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 22-07-2017

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Búrkový a dažďový ročník 2017 dopadol nasledovne...  

Propozície 2017 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 17-05-2017

Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdolať nástrahy tohto kopca.   Cyklistick...

next
prev