logosr

updated 7:12 PM, Jul 15, 2024 Europe/Bratislava

Garmin Edge 800 opis a skúsenosti časť 4.

  • Published in Športovec používa HW SW

Garmin Edge 705 vs Garmin Edge 800

Vzhľadom na to ,že vlastním Edge 705, som bol zvedavý, v čom sa odlišuje od novinky Edge 800. Tak som sa rozhodol pre nasledujúci jednoduchý test. Na horský bicykel som pripol oba prístroje. Namontoval som snímač kadencie/rýchlosti. Pôvodný Edge 705 som nechal ako bol, teda bez tohto snímača, aspoň uvidím rozdiely medzi meraním podľa GPS a podľa snímača na bicykli. Edge 800 som nastavil tak, že pozná snímač, ale nedal som mu pevný obvod kolesa, ale autokalibráciu podľa gps. Použil som len jeden snímač srdcovej frekvencie a to od Edge 705. 705ku som mal v režime záznamu 1 sekunda, Edge 800 má len aický režim. Chcel som sa sústrediť najmä na tieto oblasti:

       -ovládanie a čitateľnosť

       -merania so senzorom kadencie/rýchlosti a bez neho

       -presnosť záznamu a nameraných hodnôt

Priebeh testovania je opísaný v predchádzajúcej kapitole. Použil som podsvietenie displeja. Čitateľnosť údajov bola úplne rovnocenná. Spokojný som bol s doterajším prístrojom a 800vka vôbec nezaostávala. Displeje sú na prvý pohľad rôzne, ale ani jeden by som jednoznačne nepreferoval. Na 705 sa mi trocha viac páči font písmen a čísiel (asi zvykové právo), na 800vke sa mi farebná resp jasová schéma zdala lepšia.

800vka bola jasne rýchlejšia v prekresľovaní, ako aj reakcii na zmenu veličiny. Najprv sa napríklad zmena tepovej frekvencie zobrazila na 800vke a až potom na 705. Jednalo sa ale o zlomky sekundy, takže bez tohto paralelného testu to človek nemôže spoznať. Vplyvom fontu sa pri obrazovke s 10 poliami na Edge 800 pri vzdialenosti nad 10km nezobrazovali desiatky metrov, na 705 bol ešte priestor.  Ak však na inej obrazovke bolo viac priestoru, táto informácia tam už bola. Údaj o strmosti stúpania na 705 ukazoval celočíselnú hodnotu, pri 800vke ukazuje aj desatiny pri stúpaní. Osobne si ale myslím, že aj celočíselná hodnota postačuje, navyše tento parameter je skôr na úrovni informatívnej hodnoty, než výsledok exaktného merania.  Je možné, že aj pri iných iných veličinách môžu byť odlišnosti, ale v rozsahu tohto testu som nemal možnosť všetko overiť.

Oba prístroje som súčasne zapol a rýchlejší nábeh mala Edge 800. Taktiež v zachytení satelitných signálov bola rýchlejšia 800vka. Kým rozdiel v naštartovaní systému bolo citeľné, vo fixovaní polohy by majiteľ s jedným prístrojom rozdiel asi nepoznal. Tlačítka start/stop či lap/reset majú oba modely mierne odlišné, ale v teréne som nepociťoval rozdiel v reakcii či nutnej sile stlačenia. Zato dotykový displej ma prekvapil. Pozitívne. Mne osobne celkom nesadli bočné tlačítka na modeli 705, jeho krížový ovládač bol dostatočne citlivý ale v kombinácii s používaním bočných tlačidiel to bolo za jazdy trocha komplikované, keďže mi to zamestnalo celú ruku po určitú aj keď krátku dobu, ale predsa som sa pevne nedržal. Snáď okrem prehodenia údajových obrazoviek, ktoré sa udialo len ťuknutím na krížový ovládač. Je pravdou, že už roky vlastním dotykový telefón, tak už mám dostatočnú zručnosť s ovládaním dotykom. Ak porovnám rôzne technológie dotykového ovládania, tak v prípade Edge800 by som ho zaradil do vyššej strednej triedy. Subjektívne mi príde príjemnejšie ako ovládanie dotykom u Oregon 3xx. V porovnaní s tlačidlovým ovládaním 705 som sa obával, či to nebude krok späť, ale hneď prvá jazda ma presvedčila. Ani v celoprstových rukaviciach som žiaden príkaz nemusel opakovať, ani som sa nemusel triafať. Samozrejme, vždy tu bude negatívna stránka dotykového ovládania a to je fakt, že je nevyhnutné sa pozrieť na displej  prístroja, keď chcem na ňom niečo stlačiť, čo v cestnej premávke môže byť nie vždy bezpečné, kým hardvérové tlačítka aj nahmatám. Zasa v prevedení bočných tlačítiek Edge 705 bolo ovládanie trochu komplikovanejšie a zaberie dlhšiu dobu pokiaľ  nedržím pevne rajdy ako som už spomínal.  A práve preto sa mi páči koncept ovládania Edge 800, keď kľúčové funkcie (napríklad spustenie a zastavenie stopiek, medzičasy) ponechal na fyzické tlačítka a ostatné je dotykové. Nie sú to zásadné rozdiely, ale osobne sa prikláňam k riešeniu Edge 800. Určite však upozorňujem na to, že na ceste, či v teréne za jazdy sa neopláca “hrať” s prístrojom a ak už pociťujete takúto potrebu, radšej zastavte.

Týmto testovaním sa mi zároveň konečne naskytla možnosť bezprostredne porovnať správanie sa týchto prístrojov s meraním podľa snímača kadencie/rýchlosti vs. len príjmu satelitných signálov. Režimom autokalibrácie obvodu kolesa som sa snažil eliminovať systémovú chybu keď je zadaná nespresná hodnota obvodu kolesa (ani som ju nepoznal). To je problematika sama o sebe a je to slabá stránka merania podľa snímača kadencie/rýchlosti, ale späť na test. Úvod trasy viedol bežnou cestou na otvorenej plocha a vtedy údaje zo satelitu sa v podstate kryli s údajmi od snímača. Za normálneho jazdenia nestranný pozorovateľ by nepoznal, ktorý prístroj  používa aký spôsob merania. Tým, že gps prístroj meria absolútnu polohu a z toho sa odvodzujú ostatné parameter si dokonca myslím, že je to za optimálnych príjmových podmienok presnejšia metóda, a to čím dlhšia vzdialenosť tým viac presnejšia, voči senzoru kadencie/rýchlosti.

Iná situácia nastala, keď som vošiel do lesa a hlbokého údolia. Edge 800 so snímaním otáčok kolesa s mojim konštantným tempom udržiaval aj úmerne tomu konštantné údaje o rýchlosti. Ale Edge 705, ktorý bral informáciu len z výpočtu satelitných signálov, začal vypisovať údaje ako keby som neustále pribrzďoval a zrýchľoval. A to smerom nadol aj nahor voči rýchlosti od senzoru kadencie/rýchlosti. Skrátka vplyvom výpadkov signálov a odrazov bolo meranie absolútnej polohy nepresnejšie a okamžite sa to prejavovalo najmä v okamžitej rýchlosti a aktuálnej strmosti stúpania. Krátkodobo na sekundu dve nebola vzácna ani 100% odchýľka. Omnoho miernejšie sa to prejavovalo na prejdenej vzdialenosti, kedy sa jednotlivé prístroje „pretekali“ kto je ďalej (viď medzičas 2 v tabuľke nižšie). Celé sa to pohybovalo v desiatkach metrov a najkrajšie na tom celom bolo, že keď som vyšiel z lesa, oba prístroje ukazovali rovnakú prejdenú vzdialenosť.

Z toho mi plynie najmä jeden poznatok. Ten, komu záleží na presnosti záznamu počas celého tréningu, vrelo odporúčam obstarať si snímač kadencie/rýchlosti. Týmto odfiltruje vplyv rušenia signálu v zhoršených príjmových podmienkach a kvalita záznamu je vtedy vyššia ako pri bežnej GPS. Na celkové údaje to však nemá zásadný vplyv a hodnovernosť záznamu len z GPS voči tomuto senzoru netrpí. Samozrejme okrem jednej veci. Takto som mal informáciu o kadencii šlapania čo bez tohto senzora sa nedá merať.

Paradoxne najväčší rozdiel veličín bol v hodnote spálenej energie. Na vysvetlenie tohto javu sa ale necítim byť odborníkom, jedine som na internetových zdrojoch čítal, že sú to vlastne bez wattmetrov len odvodené veličiny a to buď podľa záťaže a srdcovej frekvencie (a výkonnosti človeka a jeho hmotnosti…) alebo prepočítané podľa vzdialenosti, prevýšenia a ďalších parametrov. Takže ak niekomu záleží na týchto hodnotách a chce sa objektívne porovnávať s inými, či sám so sebou, bude najlepšie, ak si obstará merač výkonu kompatibilného s Edge 800. Vtedy sa aj záznam aicky prepne na sekundový a voči tomuto meraniu je možné aj priamo na Edge 800 zobraziť veľa rôznych parametrov a indexov napomáhajúcich zvyšovať fyzickú výkonnosť.

Záznam z edge 705 je dostupný na

http://connect.garmin.com/activity/70161347

Záznam z tej istej jazdy ale z Garmin Edge 800 je tu

http://connect.garmin.com/activity/70164362

Pre objektívnosť chcem uviesť že pri zázname z edge 705 je chyba spôsobená známym a ešte zatiaľ neodstráneným bugom vo firmware, kedy po stlačení medzičasu sa príležitostne skokom zmení hodnota nadmorskej výšky. A tuná zafungovalo čaro nechceného;)

Zhrnutie Edge 800 vs Edge 705

Vzdialenosť

27.40 km

27.42 km

Čas

01:31:48

01:31:48

Priem. tempo

03:21 min/km

03:20 min/km

Kalórie

664 C

1,416 C

Nárast výšky

379m

335m

Okruhy

Rozdeliť

Čas

Vzdialenosť

Priem. rýchl.

Čas

Vzdialenosť

Priem. rýchl.

1

00:14:13

4.11

17.3

00:14:13

4.09

17.3

2

00:21:21

4.12

11.6

00:21:22

3.96

11.1

3

00:04:22

0.92

12.6

--

--

--*

4

00:07:29

4.07

32.6

00:11:51

5.13

26.0

5

00:01:36

0.59

22.0

00:01:34

0.58

22.1

6

00:24:08

6.95

17.3

00:24:11

6.98

17.3

7

00:18:35

6.64

21.4

00:18:36

6.68

21.5

             

*jeden medzičas som zabudol označiť na Edge 705, ďalšie rozdiely sú dané kedy som stlačil tlačítko Lap

Oba záznamy z tejto jazdy som prekonvertoval do GPX formátu a priamo ich porovnal nad leteckými snímkami.

   

 

Aj z tohto porovnania je zrejmé, že v prípade dobrých príjmových podmienok signálov zo satelitov oba prístroje zaznamenávajú presne a takmer identicky svoju trajektóriu. Prejazdom cez miesta so sťaženým a rušeným príjmom však už nastávajú rozdiely, ako je to vidno na obrázkoch. Edge 800 sa mierne odchyľuje od   skutočnej cesty, Edge 705 si spočiatku drží presnejší priebeh, avšak na inom úseku sa mu podarilo odísť ďalej od skutočnosti ako u Edge 800. Samozrejme pri viacerých jazdách by mohli byť opäť iné výsledky. Celkovo však konštatujem, že oba prístroje sú porovnateľne presné (alebo nepresné) v zázname dráhy a ich presnosť je veľmi dobrá vzhľadom na ich určenie a na nároky na ich presnosť merania. Určite sú už preč časy spred piatich rokov, keď na týchto úsekoch sa príjem satelitných signálov beznádejne strácal.

Ešte jeden test som spravil na cestnom bicykli. Popri tom som otestoval, ako funguje Virtual partner na Edge 800 o čom píšem neskôr. Porovnania záznamov medzi prístrojmi su tuná:

Garmin Edge 705

http://connect.garmin.com/activity/71341591

Garmin Edge 800

http://connect.garmin.com/activity/71341195

Zhrnutie      Edge 705      Edge 800

Vzdialenosť

39.41 km

39.31 km

Čas

01:31:41

01:31:44

Priem. tempo

02:19 min/km

02:20 min/km

Kalórie

1,430 C

1,059 C

 

Avg Moving Pace

02:19 min/km

02:19 min/km

Čas pohybu

01:31:31

01:31:38

Elapsed Time

01:31:41

01:32:32

Priem. rýchl.

25.8 km/h

25.7 km/h

Avg Moving Speed

25.8 km/h

25.7 km/h

Max. rýchlosť

48.3 km/h

48.5 km/h

Najlepšie tempo

01:14 min/km

01:14 min/km

Nárast výšky

292 m

276 m

Zníženie výšky

291 m

277 m

Min. výška

121 m

127 m

Max. výška

205 m

211 m

Priem. ST (úderov/min.)

165 úderov/min.

165 úderov/min.

Max. ST (úderov/min.)

165 úderov/min.

165 úderov/min.

Priem. ST (% z max.)

84 % z max.

84 % z max.

Max. ST (% z max.)

94 % z max.

95 % z max.

Priem. ST (z)

4.4 z

4.4 z

Max. ST (z)

5.4 z

5.5 z

Priem. kadencia bicykla

80 ot./min.

79 ot./min.

Max. kadencia bicykla

151 ot./min.

108 ot./min.

Priem. teplota

--

7.0 °C

Min. teplota

--

5.0 °C

Max. teplota

   

 

Okruhy

Rozdeliť

Čas

Vzdialenosť

Priem. rýchl.

Čas

Vzdialenosť

Priem. rýchl.

1

00:10:53

5.00

27.6

00:10:54

4.96

27.3

2

00:16:52

8.01

28.5

00:00:04

0.03

30.9

3

00:09:18

4.33

27.9

00:16:55

8.01

28.4

4

00:07:14

3.15

26.1

00:09:14

4.31

28.0

5

00:17:52

7.73

25.9

00:07:14

3.14

26.0

6

00:15:51

6.19

23.4

00:17:52

7.71

25.9

7

00:13:37

4.99

22.0

00:15:51

6.17

23.4

8

--

--

--

00:13:33

4.98

22.0

9

--

--

--

00:00:05

0.00

0.0

Opäť môžem potvrdiť to, čo som spomínal vyššie. Čitateľnosť a ovládanie prístrojov za jazdy je porovnateľná, skôr prevážia zvyky človeka. Porovnávať presnosť záznamu nemá zmysel. Pohyboval som sa v kraji, kde je výborný výhľad na oblohu a tak oba záznamy sa výborne zhodovali so skutočným priebehom ciest. Takže veličiny, ktoré spracovávajú oba prístroje sú v presnosti a spoľahlivosti na rovnakej úrovni. Edge 800 opäť rýchlejšie reagoval na podnety.

Stručné zhrnutie rozdielov medzi Edge 800 voči 705 (ak nepíšem model je to Edge 800)

        

-Edge 705 je kompletné ovládané tlačítkami, Edge 800 nastavenia a obrazovky cez dotykový displej, toto ovládanie sa mi zdá intuitívnejšie (+)

 

-Edge 705 je kompletné ovládané tlačítkami, Edge 800 nastavenia a obrazovky cez dotykový displej, toto ovládanie sa mi zdá intuitívnejšie (+)

-Edge 705 má celoplastové uchytenie a na bicykel sa pripája plastovými páskami, Edge 800 ma jednoduchší upínací mechanizmus a na bicykel sa pripája gumičkami (=)

-Hrudný pás Edge 800 od pulzmetra je oddeliteľný, samotný pás je menší a pružnejší.  (+)

-Nevýhodou je kratšia dĺžka pásu, tak pre objemnejších ľudí  je menej príjemné nosenie (-)

-Edge 800 je rozmerovo menší a pôsobí  tenšie (+)

-Krytky na USB konektor a Pamäťovú kartičku sa pracnejšie nastrkujú a vyžadujú dôslednejšie nasunutie, inak majú tendenciu sa otvárať (-)

-Výdrž batérie či už s podsvietením alebo bez je veľmi podobná (=)

-Vzorkovanie záznamu pri Edge 800 bez merača výkonu je len aické, 705 je nastaviteľné po sekunde alebo aicky (-)

-Edge 800 ponúka širšiu škálu zobraziteľných parametrov, viac obrazoviek ako aj údajov na jednu stránku (+)

- Možnosť nastaviť ručne nadmorskú výšku a možnosť zobraziť okolitú teplotu (+)

-Možnosť lepšej správy nahrávaných mapových setov (+)

-Možnosť používania Custom maps a BirdsEye máp (+)

-Jednoduchšie prepínanie bicyklových profilov, ak každý z nich má vlastné snímače (kadencie, wattmetre) (+)

-Porovnanie Virtual partnera pozdĺž trasy vyhodnocuje nielen rozdiel vo vzdialenosti, ale aj časový rozdiel (+)

-Edge 800 umožňuje notifikovať pri uvedení do pohybu, či boli spustené stopky a meranie (+)

-Edge 800 má malú internú pamäť (-)

-Edge 800 zaznamenáva údaje do fit formátu ktorý je asi 10x úspornejší ako tcx formát pri 705 takže sa aj do menšej pamäti zmestí viac údajov (+)

- Edge 800 rýchlejšie reaguje na zmeny informácií meraných údajov a je aj celkovo mierne rýchlejší ako Edge 705 (+)

Celkovo technicky rozdiel medzi Edge 705 a Edge 800 nie je veľký a každý prístroj má svoje silné a slabšie stránky ale Edge 800 je jasne rýchlejší na reakcie a  celkový koncept je modernejší. Či je to dostatočný dôvod pre majiteľov 705ky prejsť na 800 je na nich, ale skôr si myslím, že tento prístroj zaloví vo vodách používateľov ktorý majú Edge 500, alebo starší prístroj prípadne ktorí ešte nemajú GPS.

Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava Rysy 2024

Cestná cyklistika 15-07-2024

Minulý rok som z účasti vycúval po tom, čo som na radare videl, že sa cez Slovensko presúva veľká dažďová fronta. A ja som si už dávno sľúbil, že ma nikto neplatí za to, aby som musel jazdiť aj v dažd...

Mondsee Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 16-06-2024

Tieto preteky mi veľmi neprajú, pri 1. účasti pred milión rokmi som na piatom kilometri v daždi nedobrzdil kolíziu, tiež som skončil na zemi a s narazeným kolenom pálil domov. Pri 2. úč...

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new