logosr

updated 7:12 PM, Jul 15, 2024 Europe/Bratislava

Výsledky Časovky na Zošku až k hviezdam... (alebo hvezdárni:-) 2009

  • Published in výsledky

Ďakujeme všetkým 94 pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Samozrejme každého zaujíma, ako dopadol, tak tuná je

Výsledková listina.

Kategória Muži do 39 rokov (ročník narodenia 1991 - 1970)

1. miesto   Maroš Palik
2. miesto   Matúš Trnovec
3. miesto   Daniel Klúčik

Úplná výsledková listina kategórie

 

štartové číslo meno a priezvisko kategoria cas
1 39 Maroš Palik 4  00:17:27
2 29 Matúš Trnovec 4  00:17:32
3 88 Daniel Klúčik 4  00:17:36
4 35 Matej Pilka 4  00:17:39
5 84 Matúš Uher 4  00:17:39
6 41 Martin Šimakanin 4  00:17:57
7 34 Michal Fraňo 4  00:18:00
8 73 Rastislav Remeň 4  00:18:01
9 94 Martin Klinko 4  00:18:15
10 10 Karol Vaško 4  00:18:18
11 79 Patrik Berec 4  00:18:42
12 24 Michal Ochaba 4  00:18:55
13 38 Sven Richter 4  00:19:09
14 43 Radoslav Darula 4  00:19:12
15 65 Matej Krištín 4  00:19:12
16 37 Ivan Ďurčat 4  00:19:33
17 25 Elvis Škultéty 4  00:19:38
18 58 Miro Lelek 4  00:19:47
19 85 Ivan Blanárik 4  00:20:06
20 91 René Forner 4  00:20:17
21 93 Pavol Farkaš 4  00:20:22
22 48 Peter Čudrnák 4  00:20:42
23 89 Ivan Bukovčan 4  00:21:05
24 46 Matej Bittner 4  00:21:20
25 18 Luboš Somík 4  00:21:27
26 62 Ľudovít Švec 4  00:21:37
27 59 Marcel Klabník 4  00:21:40
28 80 Marek Suchoň 4  00:22:38
29 81 Karol Voltemár 4  00:22:43
30 50 Ján Široký 4  00:22:55
31 4 Milan Krajčovič 4  00:23:09
32 51 Juraj Olejník 4  00:23:15
33 26 Marek Solčanský 4  00:23:16
34 16 Imrich Nagy 4  00:23:27
35 64 Peter Maršo 4  00:23:55
36 82 Tomáš Pícha 4  00:24:19
37 32 Roman Šmahovský 4  00:24:47
38 54 Michal Kmeťo 4  00:25:55
39 86 Ľubomír Paulík 4  00:25:57
40 14 Marek Bacigál 4  00:27:11
41 60 Peter Kučera 4  00:27:14
42 61 Eduard Kollár 4  00:27:37
43 13 Juraj Pajong 4  00:29:55
44 57 Marián Juriš 4  00:29:56
45 15 Richard Tóth 4  00:30:27
46 33 Peter Fraňo 4  00:34:16
47 77 Andrej Gabura 4  00:38:49
48 74 Marko Vlachynský 4  00:41:51

 

Kategória Muži od 40 do 49 rokov (ročník narodenia 1969 až 1960)

1. miesto   Július Bugár
2. miesto   Dušan Hodúr
3. miesto   Ivan Šimna 

Úplná výsledková listina kategórie

 

štartové číslo meno a priezvisko kategoria cas
1 87 Július Bugár 5  00:18:25
2 92 Dušan Hodúr 5  00:21:22
3 8 Ivan Šimna 5  00:21:34
4 68 Ľudovít Pažický 5  00:21:54
5 52 Jaroslav Hruška 5  00:22:10
6 69 Juraj Malatín 5  00:22:39
7 3 Ivo Klinka 5  00:22:55
8 42 Pavol Valko 5  00:22:58
9 45 Michal Motýľ 5  00:23:42
10 9 Karol Pisaršík 5  00:24:32
11 90 Milan Lačok 5  00:25:18
12 56 Anton Gašparík 5  00:26:17
13 40 Branislav Šimkanin 5  00:26:52
14 49 Igor Fábry 5  00:27:46

 

Kategória Muži nad 50 rokov (ročník narodenia 1959 a starší)

1. miesto   Robert Polák
2. miesto   Ladislav Drusc
3. miesto   Michal Čulen

Úplná výsledková listina kategórie

 

štartové číslo meno a priezvisko kategoria čas štartu
1 11 Robert Polák 6  00:19:24
2 19 Ladislav Drusc 6  00:20:11
3 27 Michal Čulen 6  00:21:04
4 53 Vladimír Mackuliak 6  00:21:29
5 5 Ľubomír Drahoš 6  00:21:51
6 83 Ján Uher 6  00:22:04
7 36 Jan Maršo 6  00:22:31
8 17 Rudolf Jajcay 6  00:24:13
9 31 Dušan Hrubý 6  00:24:24
10 70 Miroslav Peško 6  00:24:33
11 63 Peter Litvin 6  00:24:42
12 30 Milan Bacigál 6  00:26:21
13 1 Peter Majtán 6  00:29:28
14 67 Peter Fraňo 6  00:30:18
15 55 Michal Kmeťo 6  00:30:39
16 12 Dušan Svrček 6  00:32:00
17 7 Branislav Lalinský 6  00:34:51
18 21 Ľudovít Dobšovič 6  00:36:06

 

Kategória Ženy do 39 rokov

1. miesto  Dana Michalíková

 

Úplná výsledková listina kategórie

 

štartové číslo meno a priezvisko kategoria cas
47 Dana Michalíková 2  00:32:22

 

Kategória Ženy nad 40 rokov

1. miesto  Alena Trnovcová
2. miesto  Alžbeta Klinková
3. miesto  Soňa Kavecká

Úplná výsledková listina kategórie

 

štartové číslo meno a priezvisko kategoria cas
1 28 Alena Trnovcová 3  00:23:18
2 23 Alžbeta Klinková 3  00:32:44
3 44 Soňa Kavecká 3  00:33:10
4 71 Drahoslava Repčíková 3  00:33:51
5 66 Marie Fraňová 3  00:37:19
6 20 Katarina Mocáková 3  00:47:59

 

Kategória Dorast (ročník narodenia 1992 a mladší)

 

meno a priezvisko kategoria cas
Anton Trnka 1  00:20:57
Gabriela Lalinská 1  00:31:28
Karolína Klinková 1  00:38:44
Simonka Vrabcová 1  00:56:46
Klaudia Revert Vlachynská 1  00:57:39

 

 

 

 Rekord trasy 

Milan Brída 17:23 (2008)

Celkové poradie bez kategórií 

 

štartové číslo meno a priezvisko kategoria cas
39 Maroš Palik 4  00:17:27
29 Matúš Trnovec 4  00:17:32
88 Daniel Klúčik 4  00:17:36
35 Matej Pilka 4  00:17:39
84 Matúš Uher 4  00:17:39
41 Martin Šimakanin 4  00:17:57
34 Michal Fraňo 4  00:18:00
73 Rastislav Remeň 4  00:18:01
94 Martin Klinko 4  00:18:15
10 Karol Vaško 4  00:18:18
87 Július Bugár 5  00:18:25
79 Patrik Berec 4  00:18:42
24 Michal Ochaba 4  00:18:55
38 Sven Richter 4  00:19:09
43 Radoslav Darula 4  00:19:12
65 Matej Krištín 4  00:19:12
11 Robert Polák 6  00:19:24
37 Ivan Ďurčat 4  00:19:33
25 Elvis Škultéty 4  00:19:38
58 Miro Lelek 4  00:19:47
85 Ivan Blanárik 4  00:20:06
19 Ladislav Drusc 6  00:20:11
91 René Forner 4  00:20:17
93 Pavol Farkaš 4  00:20:22
48 Peter Čudrnák 4  00:20:42
72 Anton Trnka 1  00:20:57
27 Michal Čulen 6  00:21:04
89 Ivan Bukovčan 4  00:21:05
46 Matej Bittner 4  00:21:20
92 Dušan Hodúr 5  00:21:22
18 Luboš Somík 4  00:21:27
53 Vladimír Mackuliak 6  00:21:29
8 Ivan Šimna 5  00:21:34
62 Ľudovít Švec 4  00:21:37
59 Marcel Klabník 4  00:21:40
5 Ľubomír Drahoš 6  00:21:51
68 Ľudovít Pažický 5  00:21:54
83 Ján Uher 6  00:22:04
52 Jaroslav Hruška 5  00:22:10
36 Jan Maršo 6  00:22:31
80 Marek Suchoň 4  00:22:38
69 Juraj Malatín 5  00:22:39
81 Karol Voltemár 4  00:22:43
3 Ivo Klinka 5  00:22:55
50 Ján Široký 4  00:22:55
42 Pavol Valko 5  00:22:58
4 Milan Krajčovič 4  00:23:09
51 Juraj Olejník 4  00:23:15
26 Marek Solčanský 4  00:23:16
28 Alena Trnovcová 3  00:23:18
16 Imrich Nagy 4  00:23:27
45 Michal Motýľ 5  00:23:42
64 Peter Maršo 4  00:23:55
17 Rudolf Jajcay 6  00:24:13
82 Tomáš Pícha 4  00:24:19
31 Dušan Hrubý 6  00:24:24
9 Karol Pisaršík 5  00:24:32
70 Miroslav Peško 6  00:24:33
63 Peter Litvin 6  00:24:42
32 Roman Šmahovský 4  00:24:47
90 Milan Lačok 5  00:25:18
54 Michal Kmeťo 4  00:25:55
86 Ľubomír Paulík 4  00:25:57
56 Anton Gašparík 5  00:26:17
30 Milan Bacigál 6  00:26:21
40 Branislav Šimkanin 5  00:26:52
14 Marek Bacigál 4  00:27:11
60 Peter Kučera 4  00:27:14
61 Eduard Kollár 4  00:27:37
49 Igor Fábry 5  00:27:46
1 Peter Majtán 6  00:29:28
13 Juraj Pajong 4  00:29:55
57 Marián Juriš 4  00:29:56
67 Peter Fraňo 6  00:30:18
15 Richard Tóth 4  00:30:27
55 Michal Kmeťo 6  00:30:39
6 Gabriela Lalinská 1  00:31:28
12 Dušan Svrček 6  00:32:00
47 Dana Michalíková 2  00:32:22
23 Alžbeta Klinková 3  00:32:44
44 Soňa Kavecká 3  00:33:10
71 Drahoslava Repčíková 3  00:33:51
33 Peter Fraňo 4  00:34:16
7 Branislav Lalinský 6  00:34:51
21 Ľudovít Dobšovič 6  00:36:06
66 Marie Fraňová 3  00:37:19
22 Karolína Klinková 1  00:38:44
77 Andrej Gabura 4  00:38:49
74 Marko Vlachynský 4  00:41:51
20 Katarina Mocáková 3  00:47:59
76 Simonka Vrabcová 1  00:56:46
75 Klaudia Revert Vlachynská 1  00:57:39

 

GRATULUJEME!

kompletnú fotogalériu z pretekov si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch

http://picasaweb.google.com/sportreport.sk/

http://picasaweb.google.com/dusky96/CasovkaNaZosku2009#

 
Add comment

  1. Zažili sme
  2. Vyskúšali sme
  3. Pochodili sme
  4. Organizujeme

Trnava Rysy 2024

Cestná cyklistika 15-07-2024

Minulý rok som z účasti vycúval po tom, čo som na radare videl, že sa cez Slovensko presúva veľká dažďová fronta. A ja som si už dávno sľúbil, že ma nikto neplatí za to, aby som musel jazdiť aj v dažd...

Mondsee Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 16-06-2024

Tieto preteky mi veľmi neprajú, pri 1. účasti pred milión rokmi som na piatom kilometri v daždi nedobrzdil kolíziu, tiež som skončil na zemi a s narazeným kolenom pálil domov. Pri 2. úč...

Leitha.Berg Radmarathon 2024

Cestná cyklistika 19-05-2024

Túto reportku som naozaj nechcel písať, pri 10-tej účasti sa už o dvoch 40 km okruhoch nedá vymyslieť nič nové, ale je dobrou zámienkou, aby som sa mohol pochváliť - mám svojho vlastného Edgara. ...

Optimálna zostava na cestný bicykel pre …

Športovec používa HW SW 31-07-2023

Pôvodne tento článok mal byť recenziou modelu Garmin Edge 840. Avšak som si uvedomil, že skutočný a zásadný zmysel moderného trénovania na bicykli nestojí na jednom zariadení. Tak popri odhalení ...

Garmin ClimbPro 2 darček pre vrchárov

Športovec používa HW SW 13-04-2023

Spolu s uvedením modelov Garmin Edge 840 a Garmin Edge 540 na trh, prišla zároveň aj nová verzia obľúbenej funkcie ClimbPro. Zatiaľ je len na týchto prístrojoch, ale čoskoro sa rozrasti...

Nová vlajková loď cyklopočítačov Garmin …

Športovec používa HW SW 17-03-2023

Koncom jari 2022 bol uvedený na trh najvyšší model Garmin Edge 1040. Oproti predchodcom bol v každej oblasti prepracovaný a ako nový majiteľ som vyskúšal, či sa z tohto modelu stala nová vlajková loď...

Profil stúpania Železná studienka - Hrub…

Kopce profily 14-02-2015

Alternatívne asfaltové stúpanie v bratislavskom lesoparku. Až po Kačín ľahké a vhodné aj pre menšie deti. Do druhej kategórie je zaradené kvôli záverečnému stúpaniu na Hrubý vrch.  ...

Profil stúpania na Kamzík

Kopce profily 31-10-2014

Známe a relatívne rušné asfaltové stúpanie z centra mesta až takmer k vysielaču na Kamzíku, čo viac dodať...  ...

Profil stúpania Pekná cesta

Kopce profily 07-09-2014

Známe asfaltové stúpanie z Krasnian (Rače) na hrebeň Malých Karpát a Bratislavského lesoparku. Charakteristické je svojim veľmi strmými úsekmi. Touto cestou sa dostanete na sieť spevnených ciest v les...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 31-07-2022

Ďakujeme všetkým  za účasť. Rok 2022 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.  

Propozície 2022 Časovky Ivana Červenku n…

Propozície 19-03-2022

  Po Dvoch rokoch pokračujeme! Amatérsky športový klub AŠK Sportreport Pezinok Vás pozýva na cestnú cyklistickú časovku do kopca určenú všetkým nadšencom cyklistiky, ktorí si trúfajú zdola...

Výsledky Časovky Ivana Červenku na Zošku…

výsledky 28-07-2019

Ďakujeme všetkým  pretekárom, že prišli na našu časovku si zmerať sily. Rok 2019 dopadol nasledovne... Odkazy na fotogalérie sú na konci tejto výsledovej listiny.   ...

next
prev

Banner new